…Een hond in een droom is een dwaze man, dus als hij blaft, dan is hij een dwaze, schandalige natuur . En wie een hond zag die hem beet, zou schade oplopen door zijn vijand . En wie een hond ziet die zijn kleren scheurt, een dwaas zal hem lasteren, en als hij zijn geblaf niet hoort, dan is hij een vijand . De hond is een gemene vrouw en de hondenpup is een geliefde jongen. Als hij blank is, dan is hij een gelovige, en als hij zwart is, dan heeft zijn gezin de overhand . Er werd gezegd : een bastaardpup opgevoed door een dwaze man . Een herdershond zal hiervan profiteren . De huishond is een oneerlijke vijand . De Saluki-hond geeft de geldigheid van de ziener voor het sultanaat aan . En de Chinese hond geeft aan dat de ziener zich mengt met buitenlanders . En wie zag dat hij een hond meenam, zou een bediende vergezellen . En als hij zag dat een hond hem gebeten had, leed hij ongeluk, schade en leed van een vriend of bediende . Als hij ziet dat hij met honden jaagt, zal hij zijn wens ontvangen . En als hij ziet dat hij honden doodt, dan zal hij zijn vijand voor zich winnen, en jachthonden zijn goed voor alle mensen, en als hij ze terug ziet komen van de jacht, dan duidt dat op de afwezigheid van paniek en werkloosheid . Als hij een blaffende hond ziet, duidt dit op schade . En de hond duidt koorts aan vanwege de planeet die de hond wordt genoemd, wat Sirius is, die de oorzaak is van koorts . En alle soorten honden duiden op vernederde mensen . En de honden van spelen en kletsen duiden op vreugde en plezier . En de waterhond duidt een werk aan dat niet wordt gedaan en valse hoop . En wie zag dat hij in een hond was veranderd, de Almachtige God had hem een ​​grote kennis geleerd, en hij werd afgewezen, dus beroofde God hem ervan . De hond is een zwakke vijand of een gierige man . En wie ziet dat een hond naar hem blaft, hoort woorden van een weinig mannelijk persoon die hij haat . En wie ziet dat hij het vlees van een hond eet, zal de overwinning behalen over zijn vijand en met zijn geld worden geslagen . En de hond geeft de bewaker aan . En hondenmelk drinken uit angst . Als een hond een kussen heeft, is de hond een vriend . De hond is een bedelaar en kan duiden op gemeenheid, vernedering en vernedering van de ziel . Misschien heeft de hond de claim op de wereld geleid zonder te redden . En de jachthond, Ezz, Rifaa en voeding . Een veehond is een goede buur die jaloers is op zijn familie en buurman . Misschien betekent het onderschrijven van de hond een boete . En het gezelschap van de hond duidt op het verdwijnen van het verhaal van de mensen van de grot . De hond is een conservatieve vrouw voor haar man die veel nakomelingen heeft . Misschien duidde de hond op ongeloof en wanhoop vanwege de genade van de Almachtige God . Het zien van een holbewonerhond duidt op angst, opsluiting of vlucht . En zijn visie in het land is het bewijs van de hernieuwing van het mandaat ….

…Al-Kalb : Zijn interpretatie verschilde. Sommigen van hen zeiden dat hij een slaaf was, en er werd gezegd dat hij een dwaze tiran is die blaft . En de leeuwen zijn Arabisch, en hij is een zwakke vijand met weinig ridderlijkheid, en de hond is een gemene vrouw, dus als zijn beet van haar wordt gehaat, en als een hond zijn kleren scheurt, dan scheurt een gemene man zijn vertoon . En door het eten van het vlees van een hond, verscheen het op een vijand die van zijn geld sloeg en zijn melk dronk met angst, en van een hondenkussen, dus de hond is op dat moment een vriend om hulp te zoeken en hulp te zoeken. , en de hond wijst naar de bewaker. En als hij een vijand of tegenstander had die hem vervloekte of hem onderdrukte, en als hij een slaaf had die hem verraadde, of een bewaker van zijn verraad, en als dat in de tijd van honger was, kreeg hij iets van hem, dan de omvang van de beet en de pijn die hij zou krijgen . En de hond is een gemene vrouw van slechte mensen . Puppy : geboren liefdevolle, zwarte puppy Saddh op zijn gezin . En het wit van zijn geloof, en er werd gezegd dat de pup van de hond een klootzak is, een man wiens mensen dwaas zijn van hoererij, en de hond is een dwaas, en een herdershond is geld dat hij ontvangt van een opperhoofd, en de hond is een onrechtvaardige vijand, en de welomschreven hond steunt zijn eigenaar boven zijn vijanden, maar hij is smerig en heeft geen ridderlijkheid . Er werd gezegd dat de eigenaar van deze visie macht en toereikendheid verkrijgt in het leven, en sommigen van hen zeiden : In interpretatie zijn honden indicatief voor schade, ellende en ziekte . En de vijand, behalve op één plaats, en hij is degene die speelgoed en onbezonnen neemt, want het duidt op leven in plezier en plezier, en de waterhond is een valse hoop en iets dat niet wordt vervuld . En alle soorten honden duiden op een volk van boosaardigheid . En er werd overgeleverd dat Abu Bakr Al-Siddiq, moge God tevreden met hem zijn, in zijn slaap het jaar van de verovering tussen Mekka en Medina zag, dat de Boodschapper van God, vrede en zegeningen zij met hem, uit Mekka kwam onder zijn metgezellen, dus een hond kwam over hen heen, en toen ze haar naderden, ging ze op haar rug liggen, en als haar doktoren met melk zaten te strooien . Hij vertelde zijn visioenen aan de Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken, en hij zei : Hun hond ging, en hij accepteerde een dirham, en ze vragen je naar je familieleden terwijl je sommigen van hen ontmoet, en of je ontmoet Abu Sufyan bin Harb, dood hem niet . En wie een hond verandert, God leerde hem een ​​grote kennis en stal die er toen van, want de Almachtige zei : ~En vertel hun het nieuws van Hem die is gekomen, en we zullen van hen gescheiden worden .~ Er werd verteld dat een man zag dat de vagina van zijn vrouw twee honden had die schuren, dus vertelde hij zijn visioen op een kruising en zei : Dit is een vrouw die zich wilde scheren, dus excuseerde hij de eland, dus ze sneed hem met een paar van een schaar, en de man kwam naar zijn huis en palpeerde de vagina van zijn vrouw, en hij vond het schaarspoor ….

Hond Als je droomde van een wilde hond, dan betekent dit vijanden en constant ongeluk . Als je droomt dat een hond je het hof maakt, dan betekent dit overvloedige winst en loyale vrienden . Als je ervan droomt een hond met goede eigenschappen te bezitten, betekent dit dat je een stabiel vermogen zult hebben . Als je droomt dat een politiehond je volgt, dan is het mogelijk dat je wordt blootgesteld aan een verleiding die je ineenstorting riskeert. Als je van kleine honden hebt gedroomd, betekent dit dat je fundamentele gedachten en geneugten tot een triviaal soort behoren . Als je ervan droomt dat honden je bijten, voorspelt dit een lastige metgezel in het huwelijk of op het werk . Magere en vuile honden betekenen mislukking in het bedrijfsleven en betekenen ook ziekte bij kinderen . Als je gedroomd hebt van een hondenbeurs, betekent dit dat geluk je veel en gevarieerde diensten zal dienen . Als je honden in een droom hoort blaffen, voorspelt dit nieuws van een deprimerende aard, en dat is meer dan alleen de mogelijkheid dat de droom zal worden gevolgd door moeilijkheden . Als je honden op vossen en andere grote prooien ziet jagen, betekent dit in alle gevallen buitengewone activiteit . Het zien van schattige, verwende honden duidt op een voorliefde voor show, en dat de dromer egoïstisch en bekrompen is . Wat meisjes betreft, deze droom voorspelt de brutaliteit van de geliefde . Als je je doodsbang voelt bij het zien van een enorme waakhond, betekent dit dat je ontberingen zult lijden door pogingen om boven het gemiddelde uit te stijgen . Als een vrouw hiervan droomt, zal ze trouwen met een wijze en humane man . Als je honden hoort brullen en brullen, betekent dit dat je overgeleverd bent aan sluwe mensen en je in een verontrustende thuisomgeving zult wensen . Als je een eenzaam geblaf van een hond hoort, voorspelt dit de dood of een lange scheiding van vrienden . Als je honden hoort brullen en worstelen, voorspelt dit dat vijanden je zullen overwinnen en dat je leven vervuld zal zijn van wanhoop . Als je honden en katten ziet met een ogenschijnlijk akkoord, en plotseling keert elk van hen zich tegen elkaar, terwijl ze hun tanden ontvouwen en er ontstaat een openbare ruzie, dan zul je een ramp in liefde en wereldse geneugten tegemoet treden, tenzij je erin slaagt de situatie te kalmeren . Als je droomde van een vriendelijke witte hond die hem naderde, voorspelt dit zegevierend werk, of het nu op carrièreniveau is of verliefd . Voor een meisje luidt deze droom een ​​vroeg huwelijk in . Als je droomt van een meerkoppige hond, zul je proberen om veel takken tegelijk te laten opereren . Succes komt altijd door energieën te concentreren, en deze droom zou een waarschuwing moeten zijn voor iemand die ergens in wil slagen . Als u droomde van een hondsdolle hond, zullen uw inspanningen u niet de resultaten opleveren die aanwezig zijn, en kan er een ernstige ziekte uitbarsten in uw vitale organen . Als een gekke hond je bijt, is dat een indicatie dat jij of iemand van wie je houdt op het punt van waanzin staat . Er kan zich een vreselijke tragedie voordoen . Als je droomt dat je alleen reist en dat een hond je volgt, voorspelt dit trouwe vrienden en succesvolle projecten . Als u droomt van het zwemmen van honden, betekent dit voor u een gemakkelijke uitbreiding van geluk en geluk . Als je droomde dat een hond een kat heeft gedood in jouw aanwezigheid, duidt dit op winstgevende transacties en onverwacht plezier . Als een hond in uw aanwezigheid een slang doodt, luidt dit veel geluk in ….

…Wat betreft de hond, het is een zwakke en smerige vijand, en wie ziet dat een hond naar hem blaft, hij hoort van een klein persoon wat hij haat uit genegenheid, en wie ziet dat een hond zijn kleren scheurt, dan scheurt hij zijn vertoning of zijn geld verdrinkt of iets krijgt dat gehaat wordt volgens de hoeveelheid versnippering en wie ziet dat een hond het at of bijt, hij zal van die bovenstaande woorden krijgen, en als hij ziet dat hij een hond doodt, dan is hij de overwinning na hem, en als hij ziet dat hij een hond heeft gekocht of hem heeft geschonken, dan spreekt een deel van zijn familie hem tegen voor een deel van zijn kosten en dan geeft hij hem terug en wie een hond of ander dier op zijn bed of op zijn tafel ziet of in zijn knieën of op een plaats die hij ontkent, dan is hij een gemene man Hij spreekt zijn familie tegen, en wie een hond ziet die een deel ervan scheurt of iets dergelijks, dan is hij een immorele man die zijn zoon, dochter of jongen mishandelt…

…Abu Saeed, de predikant, zei : De hond wordt op twee manieren geïnterpreteerd door een slaaf die hem bezit en een vijand die hem verdedigt, en de schadelijke hond is een man die schadelijk is voor degene die het visioen heeft, en de hond die wordt meegenomen. spelen en bash, het duidt op plezier en plezier en er werd gezegd dat Abu Bakr al-Siddiq, moge God tevreden met hem zijn, in zijn slaap op de weg naar Mekka en Medina zag, moge God het beschermen, dat een boodschapper God, vrede en zegeningen van God zij met hem, kwam uit Mekka naar zijn metgezellen, dus een hond die werd rondgeslingerd, kwam naar hen toe, en toen ze haar naderden, reed ze op haar rug, en toen ze zich met melk overgaf, vertelde hij Zijn visioenen aan de Boodschapper van God, moge God hem zegenen en hem vrede schenken, en hij zei: Hun hond ging en accepteerde een dirham ….

…Wat betreft de hond, het wordt geïnterpreteerd als een vijand, wie het ook ziet, het is een vijand zonder kracht, maar hij heeft medelijden met zijn agressie en het vrouwtje ) Een vrouw zonder mening, de zwarte hond is een vijand van de Arabieren, en de witte hond is een vijand van niet-Arabieren ….

…En wie een slapende hond ziet en een kussen onder zijn hoofd legt, vertrouwt op een vijand zonder bezorgdheid en schade in zijn werk, en de melk van de hond is angstig, doodsbang en ruzie met een vijand ….

…Al-Kirmani zei: “Wie ziet dat hij een hond naar een hond verwijst, verwijst een vijand van hem door om een ​​andere vijand te betalen, en hij krijgt. En wie ziet dat hij de hondenbrood heeft gevoerd, dit geeft de breedte van zijn levensonderhoud aan . ~…

…En wie ziet dat zijn doek is doorgesneden door een hond, duidt op een afname, en het vlees van de hond gaat over in het geld van de vijand, vooral als hij ervan eet, dan zal hij de overwinning behalen voor zijn vijand ….

…Gekke hond Als je ervan droomt een gekke hond te zien, geeft dit aan dat de vijanden dwaze aanvallen op jou en je vrienden zullen lanceren, maar als je erin slaagt de honden te doden, zul je de vijandige meningen overwinnen en voor een groot deel slagen in de financiële veld ….

…En sommige uitdrukkingen zeiden : Een visioen van het blaffen van de zwarte hond betekent koorts, omdat ik dat herhaaldelijk probeerde ….

…Er werd gezegd dat als hij zag dat hij een hond kocht of aan hem schonk, sommigen van zijn familie het voor een bepaalde prijs niet met hem eens zouden zijn en hem dan terug zouden geven ….

…Hij vond dat een hond blaffen op een het een geïnterpreteerd man die andere slechte spreekt maar niet langer gekoppeld aan ) is ….

…Jaafar Al-Sadiq zei dat het visioen van de hond op vier manieren wordt geïnterpreteerd als een gemene vijand, een hebzuchtige koning of een arme dienaar, en een onwetende man ….

…En wie ziet dat een hond een vogel en dergelijke schiet, zal een immorele man uitleggen met een van zijn kinderen of een van zijn dienaren ….

Als hij zijn lichaam ziet als het lichaam van een hond, dan werkt hij met dwaasheid en gemeenheid

…En wie ziet dat de hond van hem wegrent, zijn vijand zal vluchten en elke waarschuwing waarschuwt hem ….

…Als hij zijn kop ziet als de kop van een hond, begint hij hem met dwaasheid en gemeenheid te behandelen ….

…En wie een hond naar hem ziet blaffen, geeft aan dat hij naar de woorden luistert zonder een vijand die dwaas van oorsprong is zonder bezorgdheid, zodat hij daardoor gehaat zal worden ….

Hond blaft, spijt van wangedrag ….

…Als hij ziet dat zijn hoofd is geworden als het hoofd van een hond, ezel, paard of ander vee, dan wordt het zwoegen, vermoeidheid en dienstbaarheid ….

…En wie ziet dat een hond op zijn schip springt, dan zal een vijand van een magiër zijn vrouw volgen ….

…Knuffelhond Als je droomt van een schoothondje, voorspelt dit dat vrienden je zullen helpen bij een dreigend probleem . Als deze hond uitgemergeld is en er slecht uitziet, zullen er droevige dingen gebeuren die uw mogelijkheden verminderen ….

…Als hij zijn kop ziet als de kop van een hond, dan is hij oneervol en behandelt hij zijn kudde met dwazen ….

…En wie zag dat een hond een jas scheurde, zocht de zorgelijke hulp met zijn zwaard, en de zwarte tunieken zijn van de koning, en de witte en groene zijn prijzenswaardig. Dit alles als de omslag onbekend is of op een onbekende locatie, en als het bekend is, dan is het aan twee kanten van hen die zeiden dat het hetzelfde is in interpretatie en sommigen van hen zeiden dat het niet wordt geïnterpreteerd Misschien is de omslag voor gevreesd beveiliging ….

…Een hond Als je droomde dat je hondsdolheid had, betekent dit vijanden en een verandering in zaken . Als je ziet dat anderen ermee besmet zijn, zal een overlijden of scheiding je verrassen . Als je droomt dat een met hondsdolheid besmet dier je heeft gebeten, zullen je goede vrienden je bedriegen en zal er een groot schandaal ontstaan ….

…Ismail bin Al-Ash’ath zei dat de jachthond, als wordt gezien dat hij ermee jaagt, deze wordt geïnterpreteerd door het verkrijgen van een voordeel van een wereld die beweert vijandigheid te zijn, en het vlees van de jachthond zal worden geïnterpreteerd door overerving ….

De anus is de tas van zijn eigenaar, zijn winkel, zijn voorraadhuis en zijn zetel, en wie er iets in ziet dat hem siert of te schande maakt, dan is zijn uitdrukking daarin en wie ziet dat het uit zijn anus komt dat wat is niet nodig of gaat erin alsof het er niet goed in is, en wie ziet dat het er een geurige geur naar ruikt, dan is het een lof en een mooie herinnering eraan, en als hij daar tegenin ziet, zijn zilveren

Als zijn lichaam het lichaam van een ram ziet, toont het vrijgevigheid en eerlijkheid . Als hij een mechanisme had zoals het mechanisme van een ram en hij likte het met zijn tong, dan had hij een gemarmerde zoon van wie hij leefde ….

En wie ziet dat zijn doek besmet is door het speeksel van zijn mond, het geeft aan wat hij van de vijanden heeft gehoord, en het doet hem pijn en doet pijn ….