…Wat betreft het zien van de doden, het mengen met hen, van hen nemen en aan hen geven, wie ziet dat een dode heeft geleefd, dan zal vreugde en geluk gebeuren. En wie ziet dat hij de doden heeft doen herleven, dan begroet hij een ongelovige en wie ziet dat er een dode heeft geleefd en vraagt ​​hem dan dat je gestorven bent en hij zei nee, maar je leefde, het geeft zijn goede toestand aan in het hiernamaals, en wie ziet dat een dode persoon boos is, geeft aan dat hij een testament heeft gegeven en niet naar zijn wil heeft gehandeld. En wie zag dat een dode lachte, is gunstig, geeft aan dat hij naastenliefde heeft ontvangen en dat het acceptabel is, en wie ziet dat een dode in goede conditie is terwijl hij zijn kleren draagt, geeft aan dat zijn dood goed is voor monotheïsme. Hij leefde terwijl hij in een moskee was, omdat hij veilig was voor de straf van de Almachtige God, en wie zag dat hij omging met de doden, reisde toen ver weg, en wie zag dat een dode lachte en huilde, het geeft aan dat hij stierf buiten de religie van de islam, en wie ziet dat een dode zijn gezicht zwart heeft gemaakt, geeft aan dat hij stierf als een ongelovige. Hij zag dat een dode hem over zijn zaak vertelde, want zoals hij zei, omdat de doden in het Huis van de Waarheid niets anders spreken dan een waarheid. En wie ziet dat een dode een kroon, juwelen of ringen heeft, of wat hem siert, of hij ziet hem op een bed zitten, dan geeft hij de goedheid van zijn beurt aan, en wie ziet dat een dode groene kleren draagt, het geeft aan dat zijn dood een soort getuigenis was, en een ieder die zag dat een dode het zou betwisten terwijl hij aarzelde om het te doen, of hij zou het prediken met de woorden van G.Laze, het geeft aan dat hij een zonde heeft begaan, dus hij zou zich tot God moeten bekeren, en misschien is de dode persoon in het bijzonder, en wie ziet dat de doden naakt zijn en zijn naaktheid blootgelegd, dan duidt het op zijn vertrek uit deze wereld naakt van goede daden, en als hij van de mensen van gerechtigheid, dan ruikt hij ernaar en wie een dode ziet met vuile kleren of ziek is, hij is verantwoordelijk voor zijn religie Het is tussen hem en de Almachtige God, vooral zonder de mensen, en wie ziet dat een dode bezig is iets goeds te doen baan, dan is hij goed in zijn recht in het Hiernamaals, en als zijn werk verwijtbaar is, dan daartegen, en wie een dode ziet die heeft geleefd en zijn plaats heeft ingenomen, dan krijgt iemand die hem volgt de voogdij en wie ziet dat een dode persoon klaagt over zijn hoofd, dan is hij verantwoordelijk voor het verwaarlozen van zijn ouders zaken, en als hij klaagt over zijn nek, dan is hij verantwoordelijk voor het verspillen van zijn geld of de vriendschap van zijn vrouw, en als hij klaagt over zijn hand, is hij verantwoordelijk voor zijn broer of partner of voor een eed die hij heeft gezworen een leugenaar en als hij klaagde over zijn maag, dan is hij verantwoordelijk voor de rechten van de vader en familieleden, en als hij klaagde over zijn been, is hij verantwoordelijk voor het uitgeven van zijn geld anders dan God wil, en als hij klaagt over zijn dij, dan is hij verantwoordelijk voor het doorsnijden van zijn baarmoeder, en als hij klaagt over zijn benen, dan is hij verantwoordelijk voor de dood van zijn leven in valsheid, en wie ziet dat een dode persoon bidt met de levenden, ze schieten tekort in wat wordt opgelegd de m van gehoorzaamheid, en wie ziet dat hij achter de doden in een onbekend huis is binnengegaan, dan deed hij het niet Hij komt eruit, hij sterft, en wie ziet dat hij met een dode persoon reist Omdat zijn zaak door hem en wie dan ook in de war is zag een dode persoon die hem kende en groette hem en vroeg hem, omdat hij dat jaar niet stierf en zijn goedheid en de goedheid van de toestand van de overledene aangeeft, en wie ziet dat een bekende dode weer is gestorven en zijn dood huilt, hij zal trouwen met een aantal van zijn familie en hij zal een bruid onder hen zijn, anders zal iemand sterven als hij geen reden heeft. De dood van zijn tegenhanger of zijn naam, en wie ziet dat een dode kreunt en zijn toestand niet dezelfde is, duidt op zijn slechte werk en beloning voor zijn lelijke daden. En wie ziet dat een groep doden op een plek iets eet, dat ding is duur en wie denkt dat hij de doden omhelst terwijl ze op een kussen liggen, zijn leven zal worden verlengd….

…In een droom duidt het op het teruggeven van deposito’s, of de redding van de patiënt van zijn ziekte, of de gevangene uit zijn gevangenis, en misschien duidt dit op een ontmoeting met de afwezigen . En de dood in een droom is een tekortkoming in religie, corruptie erin, en een hoogtepunt in de wereld als het gepaard gaat met huilen en schreeuwen, zolang het niet in het vuil is begraven, en als het begraven is, hoopt het niet op Salah . En wie zag dat hij stierf en er was geen dood lichaam, dit duidt op de sloop van een huis van zijn huis, en er werd gezegd : dat is eerder blind in zijn visie en lang in zijn leven . En er werd gezegd : de dood is een reis of armoede . Er werd gezegd : de dood is absoluut het huwelijk, omdat de overledene parfum en wassen nodig heeft als een getrouwde . En wie ziet dat hij stierf en zwanger is en niet begraven, zal zijn vijanden verslaan . En wie ziet dat hij leefde na zijn dood, hij zal na zijn armoede rijk worden of berouw hebben van zijn zonde . En wie dood is, vertelde hem dat hij niet gestorven is, hij is in het heiligdom van martelaren . En wie de dode ziet, is ziek, hij is verantwoordelijk voor zijn religie . Als de mensen van de graven naar buiten gaan en al het voedsel van de mensen eten, gaat de prijs van het voedsel omhoog . Wat de dode persoon in een droom over zichzelf of iemand anders vertelt, is waar en waar . En wie een dode in goede conditie ziet terwijl hij lacht, dit is zo . En wie ziet dat hij bidt voor de doden, predikt tot een harteloze man . En wie ziet dat hij op het spoor van een dode loopt, moet zijn pad volgen . En wie zag dat de imam stierf, het land zou worden verwoest en vice versa . De dood is wroeging van een grote zonde . En wie ziet dat hij stierf terwijl hij naakt was, dan zal hij arm zijn, en als hij op een kleed ligt, zal de wereld voor hem vereenvoudigd worden . En wie ziet dat zijn zoon is gestorven, zal worden gered van zijn vijand . En wie zag dat hij was gestorven en begraven, dan gaf een slaaf aan dat hij was vrijgelaten, en als hij niet getrouwd was, gaf hij aan dat hij getrouwd was, en als de patiënt zag dat hij getrouwd was, zou hij sterven . En de dood is een goede gids voor degenen die bang of verdrietig zijn, en de dood van broers duidt op de dood van de vijanden . En wie ziet dat hij onder een volk van de doden is, dan is hij onder een volk van huichelarij . En wie ziet dat hij een dode vergezelt, zal ver reizen . En wie ziet dat hij in bad is, zijn bevel zal worden verhoogd en hij zal worden gered van zonden, zorgen en schulden . En wie een dode persoon ziet dat hij leeft, hij zal voor hem leven als een dode zaak . Als hij ziet dat de dode het druk heeft of moe is, dan leidt dat hem af met waar hij in zit, en als hij ziek is, is hij verantwoordelijk voor zijn schuld . En als hij zag dat zijn gezicht zwart was geworden, stierf hij door ongeloof . En wie ziet dat hij de doden heeft opgewekt, een Jood of een christen, of een ketterij, begroet hen met zijn handen . Als hij ziet dat hij de doden tot leven wekt, dan leidt hij een verloren volk . En wie levend wordt gezien, geeft de dode iets dat kan worden gegeten of gedronken, dus het is kwaad dat hem in zijn geld overkomt . Als hij de dode ziet en hem eten geeft, zal hij een eervol bestaan ​​verwerven . Als hij ziet dat de dode zijn hand heeft gepakt, zal geld van een hopeloze kant in zijn bezit vallen . Praten met de doden is een lang leven, en uit de doden nemen is een voorziening . En wie ziet dat hij met de doden spreekt, dan zal er ontkenning zijn tussen hem en de mensen . En wie ziet dat hij een bekende doden accepteert, profiteert van de overledene met kennis of geld die hij heeft achtergelaten . En er werd gezegd : Wie ziet dat hij een dode ontvangt en de persoon van het visioen is ziek, dan duidt het op zijn dood . En wie ziet dat hij met een dode vrouw trouwt en ziet dat ze leeft, dan zullen de levenden sterven . En wie ziet dat de dode hem zijn versleten of vuile hemd geeft, dan zal hij arm zijn . En wie ziet dat de doden levend worden geslagen, de levenden hebben corruptie in zijn religie gebracht . En wie ziet dat een dode hem slaat, zal beter worden door te reizen . En wie een dode ziet slapen, zijn slaap zal rusten in het Hiernamaals . En als hij een levend persoon ziet slapen met een dode, zal zijn leven lang zijn . En wie ziet dat hij leeft onder de doden, hij reist ver weg en bederft zijn religie, en als hij ziet dat hij met de doden is terwijl hij leeft, dan vermengt hij zich met mensen in hun religie, corruptie . En wie de overledene onder de ongelovigen oude kleren ziet dragen, dan zal hij in het Hiernamaals in slechte staat verkeren . En wie een dode ziet en hem vertelt dat hij nooit sterft, dan is hij in het heiligdom van martelaren en wordt hij gezegend in het Hiernamaals . En wie ziet dat zijn moeder sterft, dan gaat zijn wereld weg en bederft hij zijn toestand . En wie ziet dat zijn broer is overleden en ziek is, dan is hij zijn dood . En wie ziet dat zijn vrouw sterft, zijn industrie waarin zijn levensonderhoud uitgeput raakt . En wie ziet dat hij bidt voor de doden, zal tussenbeide komen voor een verdorven man . En wie ziet dat een dode verdrinkt in een zee, dan verdrinkt hij in zonden . En wie zag dat de doden uit hun graven kwamen, de gevangenen zouden worden vrijgelaten . Misschien gaf de dood plotseling de snelheid van rijkdom voor de armen aan . De dood van de profeten, vrede zij met hen, in een droom is een zwakte in religie, en hun leven is het tegenovergestelde . Misschien duidde de dood van de wetenschapper op de opkomst van een ketterij in de religie, de dood van schaarse ouders, de dood van de vrouw is een wereld die verdwijnt en de dood van het kind een mannelijke onderbreking . En de gebeden van de doden voor de doden zijn ongeldige daden . Het zien van de dode polytheïsten in een droom zijn vijanden ….

…Een kip is in een droom een ​​domme, dwaze vrouw met schoonheid . Er werd gezegd : ze is een geheim of een bediende . En wie een kip slacht, trouwt met een maagdelijke slavin, en wie op haar jaagt, zal gemakkelijk en geoorloofd geld ontvangen, en wie haar vlees eet, zal geld ontvangen uit gevangenschap van niet-Arabieren . En wie een kip of een pauw in zijn huis ziet verspillen, hij is de eigenaar van ongeluk en immoraliteit . En er werd gezegd : de kip en zijn veren zijn nuttig geld . En wie zag dat hij een zwarte kip had geslacht, zou met een maagd trouwen . De kip kan een vrouw zijn die wezen grootbrengt en voor een aalmoes zoekt, wat gunstig is . Kippen zijn vernederde en vernederde vrouwen . De slapende kip is van activiteit en originaliteit, en de laaglandkip is van lage afkomst, en haar kuikens zijn kinderen van hoererij . De kip kan verwijzen naar dezelfde kinderen, en de toegang tot de patiënt is gezondheid en welzijn . Evenals de vleeskuikens en de kippenoren, kwaad, angst of dood . Misschien duidde haar inzending op een waarschuwing voor ziekte, of het verdwijnen van zorgen en vreugde, en een schijn van voorspoed en zegeningen . De Faraj is een kind of een vrolijke jurk, of een vagina voor degenen die in nood zijn . En wie veel kippen in huis ziet, dat duidt op leiderschap, rijkdom en angst ….

…En wie ziet dat een dode hem iets van eten en drinken geeft en het niet eet, dan vermindert hij zijn geld met zijn maat, en dat hij het eet, is goed en nuttig, en als hij hem iets geeft van de goederen van de wereld, dan is het een goede gebeurtenis en is er hoop gekomen en wie een dode ziet, geeft hem iets van zijn kleren en trekt hem aan, dan zal er verdriet en ziekte zijn, en als hij het niet aanraakt en laat staan ​​tot hij het aanneemt De dode persoon en zijn kleding, omdat het eerder het bewijs is van zijn reis van de wereld en Ibn Sirin zei: Wie zag dat een dode hem twee gewassen kledingstukken gaf, werd toen rijk, en wie zag dat een dode de zijne had geleend. kledingstuk en vroeg hem toen, het is een bewijs van de rechtspraak van die dode persoon uit goedheid en wie zag dat een dode hem een ​​oud kledingstuk gaf, geeft gebrek aan.De ziener, zelfs als het kledingstuk nieuw is, geeft zijn rijkdom en hoge waarde aan, en wie ziet dat een dode hem heeft gegeven iets uit de Koran of boeken van jurisprudentie en dergelijke, dan is dit het bewijs dat de verzoening van gehoorzaamheid heeft plaatsgevonden en wie ziet dat hij iets aan de doden heeft verkocht, dan is het bewijs dat dat ding duur is en wie ziet dat hij heeft iets aan de doden gegeven Zijn antwoord op hem, omdat het schadelijk en gebrekkig is, en sommigen van hen zeiden dat iedereen die zag dat de doden hem iets van de lieveling van de wereld had gegeven, dus het is beter voor hem vanaf een punt waar hij is niet meegeteld, en wie ziet dat de doden hem kennen, zal evengoed goedheid in zijn religie hebben, en wie denkt dat hij zijn kleren uittrekt en ze draagt ​​voor de doden, hij zal dit volgen als hij weet dat het is uit zijn bezit, en dat schaadt hem niet en alles wat hij ziet zal niet. Zoals hij het aan een dode gaf, dan is het niet aan Mahmoud behalve in twee gevallen. Als hij ziet dat hij zijn oom of tante iets heeft gegeven, dan heeft dat gevolgen voor een erfenis, en het zien van de oom en tante op welke manier dan ook dat het veilig was voor niet-bestaan, en wie ziet dat een dode voedsel koopt, dan is het van weinig bestaan, en als hij het verkoopt, zal het depressief zijn en wie ziet dat hij zich overgeeft aan de doden, dan predikt hij en keert terug verloren van hun misleiding…

…De kip : een dwaze, dwaze vrouw van schoonheid, van het nageslacht van een koning of van de kinderen van een slaaf of een geheim, of een dienaar, en wie haar afslachtte, zou een dienstmeisje vinden, een maagd, en wie haar betrapte zou profiteren van toegestaan ​​en gemakkelijk geld, en wie haar vlees verteerde, zou gezegend worden met geld van de kant van de niet-Arabieren, en wie de kip en de pauw verspild zag. In zijn huis is hij de eigenaar van losbandigheid en losbandigheid, en kip en zijn veren zouden nuttig geld zijn ….

Kip Als u van kippen droomde, betekent dit een vreugdevolle familiereünie met nieuwe leden . Als je een gevulde kip in een droom ziet, voorspelt dit dat je overgave aan extravagantie en uiterlijk je financieel zal verzwakken . Als een meisje droomt dat ze op een levende kip jaagt, voorspelt dit dat ze veel van haar tijd zal verliezen aan triviale, belachelijke genoegens ….

…Heb je een dode ontmoet en heeft hij je uitgenodigd om hem te bezoeken? Er zijn veel concepten die door sommigen op het gebied van deze wetenschap als vanzelfsprekend worden beschouwd , en ik zal het hebben over een van deze zaken , en de betekenis is erg beangstigend . En dat is het zien van de doden , voor veel mensen zullen ze, wanneer ze de doden zien , niet de moeite nemen om ze alleen maar te zien , en sommigen verheugen zich als ze de doden in een goede staat zien , en dit is goed als we samen zijn , en de evangelisatie die we hebben gevolgd bij het uiten van visioenen en dromen is compatibel . Maar het symbool dat alles wat hem beangstigt in paniek raakt , en bijna iedereen verenigt hem ; Het zien van een van de doden die u belt , of het nemen van u met hem !! Heeft dit de betekenis van de dood? Sommigen zeggen : Ja , en helaas zie je dat sommige van de uitdrukkingen of uitdrukkingen deze golf van intimidatie hebben veroorzaakt , dus vroeg hij de eigenaren van dit soort visies om goed te werken en zich voor te bereiden op het vertrek , maar sommige mensen werden naar soortgelijke visies gevraagd stak ze niet over , en zweeg een tijdje , toen zei hij tegen de eigenaar ervan : Vrees God en pas op voor je hiernamaals !! En de persoon van het visioen achterlatend in een staat die alleen God kent , zodat hij het niet aan het goede doorgeeft , noch beveelt hij u om ervoor te waken zoals gezegd . Een keer belde een senior medewerker in een zeer grote krant me , en hij vertelde me dat hij in een droom had gezien dat hij een man in een droom vroeg naar het tijdstip van zijn dood , en de ambtenaar zweeg en sprak niet , en de vraagsteller zegt dat hij het visioen spoedig aan hem heeft uitgelegd , en hier zeg ik : Waarom passen we niet op voor de gruwelijke visioenen en we zwijgen erover , nadat we de voorzorgsmaatregelen hebben genomen die in de Soenna worden genoemd , en laten we ons de consequentie daarvan herinneren. uit het gezegde van de profeet, vrede en zegeningen van God zij met hem : ~Want het kan geen kwaad .~ Ik zou hier willen benadrukken , dat er geen duidelijke indicatie en een van het gezichtsvermogen , en weet dat de visie niet gemeten , lezen de expressie aldus een beeld van de omgeving – termijn voor bijvoorbeeld de eerste twee , en als net zoveel als hij om hetzelfde visioen of vergelijkbaar met haar te zien ; Hun betekenis is niet hetzelfde , omdat de omstandigheden van elk van de twee visioenen verschillend zijn , dus laat hem gerustgesteld zijn van de mening van zo’n visioen , dus hij zag een dode die riep of een hand nam , of hem vertelde dat hij hem mist. hem , bijvoorbeeld , dat hij de dood er niet alleen uit begrijpt , en ik verzeker me nog een laatste ding om niet een duistere gedachte aan jou achter te laten , of uit enkele van de uitdrukkingen die je leven op jou richten , of je naar een isolement en verdriet, dit alles komt door de daden van de vervloekte Satan , en het is bewezen op gezag van de profeet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, dat hij zei : ‘ Niemand van jullie zou zeggen : als je zoiets deed -en-dat, het was zo-en-dat , en laat hem zeggen : God besliste en wat Hij wilde dat hij deed , Van als je het werk van de duivel opent , ‘ en het werk van de duivel fluistert en Althuzein en wanhoop . en ik fluisteren in het oor van een aantal ouderlingen of oude mannen, bijvoorbeeld, die er doorheen gaat om kinderen of passeert t o haar kinderen , of die door oefening en het niet uiten van kennis doorgaat naar mensen, bijvoorbeeld of privé-buren , dat de uitdrukking niet gegeneraliseerd zal worden , zodat het de connotaties van sommige visies op elkaar meet , zodat ze altijd een klaar antwoord voor iedereen die zag Een dode roept of neemt een hand naar een plaats , en het antwoord is : Moge God je zelf belonen !! Moge God u genadig zijn . . . ! Of zeg tegen mensen : hij zal spoedig sterven !! En ik zeg : Vrees God, o kruisers !! Terroriseer mensen niet , en ik zeg tegen degenen die een dergelijk visioen hebben gezien, op te passen als hij bang is hem te zien , of op zoek te gaan naar een geliefde om het door te geven aan hem , of een geleerde of raadgever . Om deze reden zei de profeet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, tegen ons : “ Vertel het visioen alleen aan een geleerde of raadgever. ~. En in een roman :~ Of Ali Wade … ~….

Kip Als je ervan droomde om een ​​groep vleeskuikens te zien, dan betekent dit angst die voortkomt uit veel zorgen, maar sommige daarvan zullen je ten goede komen . Jonge of groeiende vleeskuikens symboliseren winstgevende ondernemingen, maar je zult fysieke kracht moeten uitoefenen om ze zo te maken . Als je vleeskuikens ergens naartoe ziet komen, zijn er vijanden die je schade willen toebrengen . Als je in een droom kip eet, betekent dit dat egoïsme de goede reputatie van je naam zal verminderen en dat werk en liefde in onstabiele omstandigheden zullen blijven ….

…Wat de kip betreft, het komt terug op de manier waarop Abu Saeed, de predikant, zei: de kip zal de mooie vrouw vertolken ….

…En wie denkt dat de dode persoon gemeenschap heeft met iets van het dode dier, dan is hij in twee opzichten goed en een voordeel of iets onaangenaams. Een korte vermelding van de omgang met de doden is gepresenteerd in het hoofdstuk over omgang, zodat de scheiding deze betekenis niet verliest ….

…Hij trouwt met een dode vrouw, want hij leeft voor hem als een dode zaak en neemt er de controle over, of hij krijgt autoriteit vanuit een plek waar hij niet op hoopt ….

…En wie ziet dat hij gemeenschap heeft met een dode man met een grote bestemming terwijl hij welbekend is, dan zal een goede daad worden uitgevaardigd door de ziener aan de rechterkant van die dode persoon ….

…En wie ziet dat hij gemeenschap heeft met een bekende dode vrouw, dan zal hij het goede bereiken en bereiken wat hij hoopt vanaf een punt waar het niet wordt geteld, en als de dode een bekende man is, dan zal daarvoor goedheid worden verkregen. man, naastenliefde, beloning en naastenliefde van de ziener, en als de doden een onbekende man waren die hem niet kende, dan is hij overwinning en overwinning op de vijanden ….

…Als hij het zag alsof de dode hem zei: ~Je zult op die en die tijd sterven~, dan is zijn uitspraak waar . Als hij zag alsof hij een dode volgde en niet met hem een ​​huis binnenging, of binnenkwam en toen vertrok, dan nadert hij de dood en ontsnapt dan ….

…En als hij in zijn plaats bekende dode vrouwen ziet die zijn opgestaan ​​uit zijn plaats van versiering, dan zal hij leven voor de zieners en de hakken. Die vrouwen zijn dingen die gelijk zijn aan hun schoonheid en hun kleding, en als hun kleren wit zijn, dan zijn het zaken van religie, en als ze rood zijn, dan is het een kwestie van vermaak, en als ze zwart zijn, dan zijn ze rijk en machtig, en als ze onze schepping waren, want het zijn zaken van armoede en misleiding, en als ze vuil zijn, duiden ze op het gewin van de zonden. Als hij een dode ziet alsof hij slaapt, rustte zijn slaap in het hiernamaals ….

…En wie zag dat hij een kip ving met vleeskuikens als hanen, dan zou hij een zoon krijgen ….

…En wie zag dat een kip zijn huis binnenkwam en vervolgens legde, geeft aan dat er geld was ontvangen van een mooie vrouw ….

…Jaber al-Maghribi zei dat een visioen van kip wordt geïnterpreteerd als een mooie, arme vrouw, en dat zwarte mensen fitter zijn dan de Balkan ….

…En wie zag dat hij een kip slachtte, zou interpreteren om met een maagd te trouwen ….

…Jaafar al-Sadiq zei dat het visioen van de kip afgebeeld in drie gezichten: een mooie vrouw, een dienstmeisje en een bediende van het huis ….

…En er werd gezegd dat wie zag dat hij een dode droeg, hij verboden geld zou slaan ….

…En wie ziet dat een dode met vreugde zijn huis binnenkomt, geeft de beloning, het geven van aalmoezen en het antwoord op de smeekbede voor de overledene uit zijn familie aan ….

…En wie ziet dat hij gemeenschap heeft met een onbekende dode vrouw, zal begeerd worden ….

…Als hij met een dode vrouw trouwt, en hij ziet dat ze leeft, en haar in zijn huis verandert, dan doet hij iets waar hij spijt van heeft, en als hij gemeenschap met haar heeft en haar water bevlekt . Hij betreurt het werk van het verliezen van een illusie, en prijst zijn resultaat, en zal aan het einde van de zaak evenveel goed krijgen als hij heeft geleden van het water ….

…Als hij zag alsof hij met een dode vrouw was getrouwd, en hij zag dat ze nog leefde, ging hij met haar binnen en raakte haar niet aan, maar hij keerde zich naar haar huis en vestigde zich, zijn visioenen wezen op zijn dood, evenals het visioen van de vrouw, die daarbij de loop van het visioen van de man voortzette ….

…En wie zag dat een dode een heerser was die leefde en zijn plaats innam, dan zal geen van zijn erfgenamen de voogdij verwerven ….

…En wie ziet dat hij een dode put brengt en er een vuur in vindt, dan duidt het op de lelijkheid van de oom van de zee en zijn waarschuwing, en misschien heeft de eigenaar van de put een ketterij en misleiding begaan, evenals of hij iets in het van het ongedierte ….

…En wie een dode persoon vuile kleren ziet dragen of alsof hij ziek is, dan is hij verantwoordelijk voor zijn religie tussen hem en de Almachtige God, vooral zonder de mensen ….

…En wie ziet dat een dode met hem in zijn deken komt, dan wordt hij ziek of slaat hij hem en wordt hij daarvan gered ….

…Als een vrouw ziet dat een dode man met haar trouwt, zal ze het beter doen vanaf een plek waar ze niet op had gehoopt ….