…Condoleances Condoleances in een droom, voor iemand die in goede gezondheid verkeert, is het bewijs van schade die hem treft, en die in de ernst is van het bewijs van voordeel, en wat zendelingen en mensen die geld zoeken, dit is een bewijs van hun behoefte om mensen te troosten voor hen vanwege de rampen en schade die hen overkomen . Condoleance voor iemand die in nood verkeert, duidt op hoop en goedheid en het wegnemen van nood van hem . En wie in een droom ziet alsof hij het slachtoffer is van een gewonde, krijgt zekerheid of goed nieuws . Condoleance in een droom zonder een gewonde persoon duidt op een ongeval dat condoleance vereist, en misschien duidt condoleance op nabijheid tot mensen en genegenheid voor mensen met oprechtheid en zachtheid bij het spreken ….

…Wat operaties betreft, wie ziet dat hij een wond aan zijn handen heeft, dat zal geld zijn . En als er een wond aan zijn rechterhand is, is het geld dat hem zal profiteren van zijn mannelijke verwantschap, en links van zijn vrouwelijke verwantschap . Als er een wond aan zijn linkerbeen zit, dan komt er geld uit ploegen en planten. Als een wond aan zijn hiel zijn hielen raakt, raakt hij geld vanaf de zijkant van zijn hiel en zijn zoon . En een operatie aan de duim van zijn rechterhand, een bewijs dat er religie op zit . En elke uitgave van vloeibare chirurgie en geldschade . En wie in zijn lichaam een ​​zachte operatie ziet waar bloed uit stroomt, het is schadelijk voor de eigenaar in geld en spraak door iemand die erin valt en daarvoor een beloning krijgt . En de operatie in het hoofd en er stroomde geen bloed uit, omdat het geld bijna raakte . Als er bloed uit haar stroomt, is het geld dat het effect op hem laat zien . Als een sultan of een imam zou zien dat hij een wond op zijn hoofd had totdat zijn huid en bot verloren waren gegaan, zou hij zijn leven verlengen en zijn leeftijdsgenoten zien . Als het bot gebroken is, wordt zijn leger verslagen . De wond aan zijn linkerhand . Zijn militarisering nam toe . De wond aan de rechterkant vergrootte zijn bezit . Als een wond in zijn maag zijn schatkist verhoogt, dan vergroot een wond in zijn dij zijn clan . De wond in zijn been is lang . En als een wond aan zijn voeten toenam in zaken van integriteit en standvastigheid . Als hij ziet alsof iemand zijn organen afsnijdt en ze verdeelt, dan spreekt de beslissende persoon waarheidsgetrouwe woorden over zijn zaak die dat heeft nagelaten en zijn kinderen te scheiden en ze over het land te verspreiden . Als de gewonde persoon bevlekt raakt met het bloed van de gewonde, dan raakt hij evenveel verboden geld als het bloed waarmee hij besmeurd is . En wie een ongelovige verwondt en bloed vergiet van een ongelovige, hij zal een vijand winnen die schijnbare vijandschap heeft, en hij zal van hem geld krijgen dat evenveel toelaatbaar is als het bloed dat eruit komt, omdat het bloed van een ongelovige is toegestaan ​​voor de gelovige, en als het zijn bloed bevlekt, is het sterker . En wie ziet dat een persoon hem heeft verwond en er geen bloed uit hem is gekomen, dan zal de overtreder er een waar woord in zeggen als antwoord op hem . Als er bloed uitkomt, steunt hij hem met wat waar is, en degene die wordt geslagen komt uit de zonde . En er werd gezegd dat iedereen die zag alsof hij met iets van ijzer gewond was geraakt met een mes of iets anders, het zijn gelijke en nadelen laat zien en er zit niets goeds in . Sommigen van hen zeiden : Wie een wond in sommige van zijn organen ziet, de uitdrukking erin is voor het lid waarbij de operatie was toegestaan . Als het in de borst het hart is, dan is het bij jonge mannen en vrouwen een teken van liefde . Wat betreft de sjeiks en ouderen, duidt het op verdriet . Wat betreft moord, wie denkt dat hij iemand heeft vermoord, begaat iets geweldigs . En er werd gezegd dat het een verlossing van benauwdheid was , omdat de Almachtige God zei: ~En je hebt een ziel gedood, dus zullen wij je verlossen van de duisternis en je bedrog en bedrog .~…

…Speer Het zien van speren in een droom duidt op oorlog, strijd en geschillen, en duidt op stekende symptomen en onrechtmatig gewin . En de overwinning van de ziener op zijn tegenstanders . En de speer is het equivalent van de koning in de hoedanigheid van staat . En de speren duiden de hervormer van de hypocrieten en de mensen van de warp aan . En de speren realiseren zich de grote taken en de grote buit . En de speer in een droom is een stok van de luit, een kanaal van een canule en een foutlijn . En de speer is een vrouw of een jongen of een certificaat van waarheid of reizen . Wie ziet dat hij een speer in zijn hand heeft, zal een jongen baren . Als de speer in Sinan was, zou zijn zoon de bewaker van het volk zijn . Het breken van een speer is een fout in de jongen . En elke breuk is er niet goed genoeg voor . En wie een speer in zijn hand ziet terwijl hij rijdt, dan is hij een macht van verheffing en glorie . Als de speer werd toegeschreven aan de sultan en vervolgens werd gebroken, dan gebeurt er binnen zijn gezag een ongeluk . En als het aan een broeder wordt toegeschreven, dan is het een ongeluk in hem, dat wil zeggen als het breekt en het weggooit en niet kan worden gerepareerd . En het verlies van de tand is de dood van zijn broer of zoon, en ook van de mazraq . En de speer is een broer of eigenaar die zijn eigenaar verdedigt . En wie een speer in zijn hand ziet terwijl hij hem over de markt drijft, dan zal hij een mannelijke zoon hebben, en als hij hem achter zijn deur legt of hem met de hand bedekt, dan baart zijn vrouw een dienstmeisje . En de speer zonder ijzer is een dochter van de zwangere vrouw, en dat meisje had dochters volgens het aantal knopen van de speer als de ziener haar telde . En wie ziet dat een sultan hem een ​​speer geeft, neemt een mandaat op zich . En als de speer een vlag was, had de staat een reputatie . En wie iemand ziet steekt hem met een speer, hij verwondt hem met zijn tong en steekt zijn eer neer . En als een koning ziet dat zijn speer te ver is gegaan, dan verduistert hij zijn kudde . En wie zag dat hij met een speer werd neergestoken en dat er bloed uit hem vloeide, zal worden beloond voor wat hij van de spits heeft geslagen . En er werd gezegd : zijn lichaam is gezond en zijn geld is overvloedig . Als hij afwezig was, zou hij veilig naar zijn familie terugkeren . En wie denkt dat hij is verwond door een speer en de wonden worden erger, dan slaat de gewonde persoon van de gewonde persoon het verboden geld toe, dus als de speer wordt afgesneden met een vlees of een orgaan, en dit in de handen van de dader, dan schrapt hij van de benadeelde persoon iets dat verwerpelijk is in de schulden . En wie ziet dat hij de vijanden met zijn speer heeft bestreden, zal onwettig geld krijgen ….

…Zwaluwvogel Het zien van zwaluwen in een droom duidt op vrede en harmonie in het gezin, en het betekent een gewonde of dode zwaluw die onvermijdelijk is ….

…Troost : Het voelde alsof gewonde troost veiliger werd omdat de Profeet vrede zij met hem : ~ van de troost is lijden als de beloning ~, maar als hij zag dat toegeschreven Bishara ontving, zei de Almachtige : ( en menselijke patiënt )….

…Dus neem als je droomde dat je je dijbeen zacht wit zag, want dit voorspelt veel geluk en geluk . Zie je een gewonde dij, dan voorspelt dit ziekte en problemen. Als een meisje haar dijbeen in een droom bewondert, voorspelt dit haar vermogen om avonturen aan te gaan . Ze moet voorzichtig zijn en haar gedrag corrigeren ….

…Wie in een droom zag dat hij een wond aan zijn lichaam had, dat zou geld voor hem zijn . Als hij gewond is geraakt aan zijn rechterhand, dan is het geld dat hem profiteert van een mannelijke verwantschap die hij heeft, en als hij gewond is geraakt aan zijn linkerhand, is het geld dat profiteert van een relatie die hij heeft van vrouwen . Als er een wond aan zijn linkerbeen zit, dan is zijn geld afkomstig van ploegen en planten, en als hij gewond is aan zijn hiel, dan is het geld dat van zijn zoon naar hem toekomt . Als hij een wond heeft en er stroomt bloed uit hem, dan heeft hij een schuld en besteedt hij er moeite aan . En wie ziet dat zijn lichaam zachte wonden heeft waaruit bloed stroomt, dan is het schadelijk voor zijn eigenaar in geld en spraak . Hij werd in het hoofd geslagen en had geld om te houden . En als hij zag dat hij gewond was en geen bloed vergoot, dan heeft hij een deugd over het hoofd gezien die hem zal overkomen . En wie gewond is en bloed van hem vergiet, dan zal hij geld hebben, waarvan de uitwerking op hem duidelijk wordt . En als hij de sultan zag alsof hij aan zijn hoofd gewond was geraakt, zou hij de dood van zijn collega’s zien . Als zijn bot gebroken is, zal zijn leger worden verslagen en zijn leiderschap zwak . Als hij gewond raakte aan zijn linkerhand, zouden zijn soldaten verdubbelen . Als hij geblesseerd was aan zijn rechterhand, dan zou wat aan zijn hand was dubbel zijn . Als hij in zijn maag gewond zou raken, zou het geld in zijn kluis verdubbelen . En als een wond in zijn dij zich vermenigvuldigde, zou zijn clan zich vermenigvuldigen, en als een wond in zijn benen zijn leven zou verdubbelen . Als hij aan zijn voeten gewond zou raken, zou hij zijn standvastigheid in zijn koninkrijk verdubbelen . Als een man hem verwondt, zijn organen afsnijdt en ze verdeelt, dan heeft degene die slaat, gezag over degene die met de rechtertong wordt geslagen . Als hij gewond was en met bloed uit de gewonde persoon kwam, dan zondigt degene die hem sloeg en zal degene die geslagen werd voor hem worden beloond. Als hij degene met zijn bloed bevlekt, zal hij zonde en geld ontvangen dat verboden is in die mate dat hij het bloed bevlekt . En wie ziet dat hij een ongelovige heeft verwond, dan heeft hij controle over een vijand die schijnbare vijandschap heeft, en de waarheid in hem zegt, en van hem zowel geld als bloed krijgt, en dat het bloed van de ongelovige voor de gelovige is toegestaan . En als hij zag dat een persoon hem verwondde, en er kwam geen bloed uit hem, dan zegt hij in al-Majrouh in ware woorden, hij zal geen antwoord hebben . Als hij zag dat hij gewond was en er bloed uit hem kwam, dan steunt hij hem met wat men gelooft . En wie ziet dat hij gewond is met een mes of iets van ijzer, dan verschijnt zijn verdorvenheid en is er niets goeds in hem . En wie ziet dat sommige delen van zijn lichaam geopereerd zijn, dan is de uitdrukking erin voor het orgaan waarin de operatie zal plaatsvinden, en als het in de borst of in het hart is, dan is het in de jeugd, en jonge vrouwen duiden op liefde, en bij bejaarden en bejaarden duidt het op verdriet . En als het op de duim van de rechterhand zit, dan duidt het op een schuld die hij berijdt, en een instrument om op te schrijven . En wie ziet dat een engel van de engelen hem met zijn zwaard in zijn buik heeft verwond, alsof hij was gestorven, hij zal wonden en zweren oplopen, en dan zal hij daarvan genezen . En wie zag dat hij gewond was aan zijn nek, kreeg geld aan de zijkant van zijn hiel ….

…Wie ziet alsof hij een gekwetste persoon heeft getroost, heeft dezelfde mate van zekerheid als hij zei, vrede zij met hem : wie een gewonde persoon raadpleegt, zal dezelfde beloning krijgen, en de beloning van de Almachtige God heeft zekerheid nodig ….

…Duidt in een droom aan voor de dienaar van de plaats, en om het voordeel van zijn familie als eigenaar ervan te confronteren, want haar strengheid is het bewijs van de handhaving van zijn bevel, of de beweging van degenen die het aangaven . Als de vrouw ziet dat ze een mes heeft, of ze geeft een van de vrouwen een mes, duidt dit op haar liefde voor een bekende man . Pennenmes is een schrijver . En het slagersmes . Het soldatenmes is kracht en service . En het mes is een argument . En er werd gezegd : wie een mes ziet, hij zal macht en rijkdom verkrijgen uit de handen van een dienaar . En wie zag dat hij een mes inslikte, at van het geld van zijn zoon . En het mes in een droom een ​​mannelijke jongen . En er werd gezegd : Wie een mes met zijn hand ziet, krijgt tweehonderd dirham, want het quorum is een nisab van het geld, en het mes mag voor vijfentwintig dirham aan de armen worden doorgegeven . En wie een mes in zijn hand ziet . En hij zat in een proces, en hij zou winnen, en het bewijs en het bewijs werd hem bewezen, want het komt van wapens en de vijanden beschermen hem . En wie ziet dat hij een mes krijgt dat hij niet heeft van een ander wapen, dan zal hij door het goede worden gekweld en in zijn levensonderhoud voorzien . En wie ziet dat hij met een mes is afgeslacht, moet nemen wat het mes heeft geslacht, of het nu vogels, dieren of andere dingen zijn . En wie ziet dat hij zijn handen met een mes heeft afgeslacht, zal iets door hem verbaasd zien . En wie ziet dat hij een mes of dolk in zijn quorum stopt, zal met een vrouw trouwen . En wie baat heeft bij zijn slaap met een mes, zal een vrouw ten goede komen als hij alleenstaand is . Als hij een zwangere vrouw had, gaf hij haar zoon . Als het mes voorbij is, dan is de getuige rechtvaardig, en als het niet voorbij is of met overblijfselen van een gewonde getuige, en als het in de schede zit, wordt het afgeleid, of wordt zijn getuigenis afgewezen voor incidenten die van hem opkomen in andere dan het getuigenis ….

…Soldaat Als je soldaten in een droom ziet lopen, betekent dit voor jou een periode van succes en vooruitgang, en je zult de hoogste rangen bereiken ondanks de neus van de jaloerse, en als je gewonde soldaten ziet, betekent dit dat het ongeluk van anderen jullie grote problemen . Uw genegenheid gaat boven uw wijsheid en logica . Als je droomt dat je een gehoorzame soldaat bent, zul je je idealen bereiken . Als vrouwen ervan dromen soldaten te zien, betekent dit dat ze ruzie met elkaar kunnen maken ….

…Hand Als je mooie handen in je droom ziet, dan zul je genieten van een geweldige bevoorrechte positie en snel stijgen in je beroep, maar lelijke en misvormde handen duiden op armoede en teleurstellingen . Als je er bloed op ziet, duidt dit op oneerlijke kritiek en uitsluiting van je gezinsleden . Als je een gewonde hand hebt, zal iemand erin slagen te bereiken wat je moeilijk kunt bereiken . Als je een hand gescheiden ziet, betekent dit een eenzaam leven, wat betekent dat mensen je opvattingen en gevoelens niet zullen begrijpen . Als u uw handen verbrandt, zul je verder gaan dan redelijke grenzen in uw strijd voor rijkdom en roem en u zult deze verliezen aan dat . Als u ziet dat uw handen bedekt zijn met haar, geeft dit aan dat u geen gevestigd element en leider in uw cirkel zult worden . Als u ziet dat uw handen enorm zijn, duidt dit op snelle vooruitgang in uw zaken . Als je ze kleiner ziet dan ze zijn, wordt het tegenovergestelde gehoopt . Als u ziet dat uw handen vuil zijn, geeft dit aan dat u jaloers en onrechtvaardig tegenover anderen zult zijn . Als je je handen wast, doe je mee aan een feest van vreugde . Als een vrouw bewondert haar handen in een droom, betekent dit dat ze zullen winnen en oprecht respect van de man die je laten zien aan anderen te behouden . Maar als je de handen van anderen bewondert, word je het doelwit van de grillen van een jaloerse man . Als een man haar handen vasthoudt, zal ze in verboden associaties worden getrokken . Als ze anderen haar handen laat kussen, zal ze een roddel wensen die in beslag wordt genomen door haar reputatie. Als ze het vuur hanteert zonder haar handen te verbranden, zal ze opstijgen naar een hoge positie en commandoposities . Als je droomt dat je handen gebonden zijn, betekent dit dat je in de problemen komt en door ze te bevrijden, zul je anderen dwingen zich aan je bevelen te onderwerpen ….

…Leeuwerik Als je leeuweriken ziet vliegen, duidt dit op hoge doelen en doelstellingen die erop gericht zijn je egoïsme terzijde te schuiven en voorzichtig de gratie van de rede te verfijnen . Als je de leeuweriken hoort zingen terwijl ze vliegen, zul je erg blij zijn met een nieuwe verhuizing en zal je bedrijf floreren . Als je haar op de grond ziet vallen terwijl ze aan het zingen is, dan zal wanhopige blues je verrassen met verwarrende geneugten . Een gewonde of dode leeuwerik voorspelt verdriet of de dood . Het doden van een leeuwerik voorspelt wrede schade aan de onschuldigen . Als de leeuweriken zachtjes om je heen vliegen, keert het geluk naar jou toe . Als je het door valstrikken vangt, zal het gemakkelijk eer en liefde krijgen . Als je ziet dat de leeuweriken worden opgegeten, duidt dit op een enorme oogst ….

…Vogel Het is raadzaam om te dromen van het zien van prachtige gevederde vogels . Als een vrouw droomt van dit soort dit voorspelt dat een gelukkig en rijke partner, dicht bij haar . Als de vogels gesmolten veren waren en niet luidruchtig, dan duidt dit erop dat rijke mensen de landlopers en gevallen onmenselijke behandelingen zullen behandelen die geen spoor van genade hebben . Als je een gewonde vogel ziet, voorspelt dit een diep verdriet veroorzaakt door een verdwaalde nakomeling . Als je vogels ziet vliegen, symboliseert dit het succes van de dromer . En al het weerzinwekkende milieu zal verdwijnen voor het gefladder van het zichtbare goed . Jagen op vogels in een droom is helemaal niet slecht. Wat betreft het horen van hen, dit is een erkenning van iemands onvermogen om taken uit te voeren die een grote helderheid van bewustzijn vereisen . Wat betreft het doden van haar met een geweer, het betekent een ramp veroorzaakt door de schaarste aan gewassen ….

…Mijn vogel, als je mussen in een droom ziet, zul je leven omringd door liefde en felicitaties, en dit zal je aandachtig laten luisteren naar de problemen van anderen en hen helpen, wat je beroemd zal maken . Als je ervan droomde gewonde Dory-vogels te zien, betekent dit trieste gebeurtenissen ….