Houten vlot Het zien van een houten vlot in een droom betekent een verhuizing naar een nieuwe locatie om een ​​winstgevende volwassen activiteit of bedrijf te starten . Als u zich op het vlot bevindt, voorspelt dit dat u onzekere reizen te wachten staat . Als je op het vlot op je bestemming aankomt, heb je geluk . Als het vlot in een droom wordt gebroken of als er schade is toegebracht, krijgt u of een van uw vrienden een ongeluk of ontwikkelt u een ziekte die u schade berokkent en u zorgen maakt ….

…Spel met houten flessen Als je droomt dat je dit spel speelt, voorspelt dit dat je verspild zult worden zonder na te denken over je energieën en kansen, en dat je voorzichtig moet zijn bij het kiezen van vrienden . ~ Skittles : het is een spel waarbij de bal aan het rollen is om negen houten stukken te infecteren, gemaakt in de vorm van flessen .~…

Houten poot Als je jezelf over twee houten poten ziet lopen, voorspelt dit dat de omstandigheden je rijkdom en je levensonderhoud bedreigen . Als u er tijdens het lopen van valt of onder u breekt, geeft dit aan dat uw toestand getemperd zal zijn omdat u anderen uw zaken laat regelen ….

…Wat betreft de houten pilaar, het is de eigenaar van de staat en Iqbal geeft aan dat hij een persoon is met wie de staat van de ziener is gevestigd ….

…En wie ziet dat hij op een houten ladder staat en deze breekt, zijn tegenstander zal daarin slagen ….

Als hij ziet dat de deur van het huis van de koning in de buurt is, keert een van de arbeiders van de koning zich af van zijn autoriteit, of de koning trouwt met een ander ….

En wie ziet dat hij een zwaard van hout heeft, geeft de zwakheid van zijn zaken aan ….

De houtmarkt is het bewijs van een plek waar immorele mensen elkaar ontmoeten ….

Klompen Droom je van klompen, dan duidt dit op eenzame omloop en faillissementsomstandigheden . Liefhebbers zullen aan onoprechtheid lijden ….

…Wedge : Wie het ziet alsof hij hem tegen een muur of grond heeft geslagen, als hij alleenstaand is, trouwt hij en als hij een vrouw heeft die door hem zwanger wordt . Als hij zichzelf boven zich zag, zou hij een wereld kunnen zien, of hij zou op een berg lopen . Wedge Prince zou hypocriet zijn . Als hij ziet alsof hij hem in een muur heeft geplant, dan houdt hij van een groot man . Als hij het in de muur van een huis plaatst, houdt hij van een vrouw . Als hij het in een houten muur zou planten, zou hij dol zijn op een hypocriete jongen . Als hij ziet alsof een oude man een ijzeren spijker in zijn rug heeft gestoken, dan zal hij uit zijn lichaam een ​​koning of een collega van een koning of een wetenschapper tevoorschijn halen die uit de pinnen van de aarde zal komen . Als hij ziet dat een jonge man een houten paal in zijn rug heeft gestoken, wordt hij geboren met een huichelachtige zoon die zijn vijand zal zijn . Als hij zag alsof hij een paal had uitgetrokken, nadert hij de dood . En er werd gezegd dat iedereen die zag dat hij een paal was in een muur, grond, boom, cilinder of iets anders, hij een tent nam met een man die werd toegeschreven aan dat ding waarin de pin zat ….

Houten plank Als je droomt van een plank van hout, duidt dit op veel moeilijke taken, maar met weinig beloning of plezier . Als je stapels planken ziet branden, duidt dit op winst uit onverwachte hoek . Als je droomt dat je planken van hout zag, duidt dit op roekeloze en ongelukkige daden . Als een meisje droomt dat ze door stilstaand water over een houten plank is gelopen, voorspelt dit dat ze diep getroffen wordt door het gevoel van onverschilligheid dat wordt getoond door de persoon van wie ze houdt . Of het kan een voorspeller zijn van een ander probleem . Het kan voorspellen dat haar verdediging van haar eer in gevaar is of mislukt . Als je in een droom liep op een sterk, goed bord, dan is dit een goed voorteken, en degene die deze droom ziet, moet oppassen en zijn gedrag en stappen in de gaten houden ….

…Als je droomt dat je lange vrouwenbenen bewondert, verlies je je gezonde verstand en gedraag je je op een absurde manier met een charmante vrouw . Als je misvormde benen ziet, duidt dit op beroepen zonder winst van hen en metgezellen met een slecht karakter . Een gewond been is een teken van pijnlijke malaria-aanvallen en verliezen . Als je droomt dat je een houten been hebt, betekent dit dat je jezelf ten onrechte zult vernederen voor je vrienden . Als er een pijnlijke plek op uw benen verschijnt, symboliseert dit een belasting van uw inkomen door anderen te helpen . Als je droomt dat je drie of meer benen hebt, geeft dit aan dat je verbeeldingskracht veel projecten zal uitwerken, waarvan er één nooit iets voor je zal zijn . Als u uw benen niet kunt gebruiken, duidt dit op armoede . Als je een been amputeert, verlies je waardevolle vrienden en zullen de gevolgen van het huis je leven ondraaglijk maken . Als een meisje van haar benen houdt, duidt dit op onbeduidendheid, en de man die indruk op haar maakt, zal haar wegsturen . Als ze in een droom twee benen heeft die vol haar zitten, dan zal ze haar man domineren . Als je benen schoon en goed gevormd zijn, duidt dit op een gelukkige toekomst en trouwe vrienden ….

…Zag haar vader sterven 66 – Abu Alopecia houten Sahabi Jalil was getuige van de belofte van trouw Radwan en mysterieuze nostalgie en was een van degenen die Sham Badarba ten westen van Damascus afdaalden naar de Qiblah, vertelde dat de Boodschapper van Allah – vrede zij met hem – praat en een groep metgezellen, en behoorde tot degenen die Ajala hiel inkten, was Elke avond gaat hij naar buiten en kijkt naar de lucht en denkt, dan heft hij hem op naar het huis en werpt zich neer voor God – de Almachtige – en zei altijd : ik hoop niet dat God niet zal verdwijnen bij de dood, zoals ik je zie stikken, dus terwijl het een nacht is, bidt hij vanaf de nacht terwijl zijn ziel greep terwijl hij zich ter aarde wierp . En zijn dochter zag in een droom alsof haar vader was overleden, en ze merkte in paniek op en zei tegen haar moeder: Waar is mijn vader? Ze zei : Hij is in zijn gebedsruimte, dus ze belde hem, maar hij antwoordde haar niet, dus kwam ze en verplaatste hem, en hij viel op zijn zij, en toen hij dood was, moge God hem genadig zijn, Abu Ubaidah, Muhammad bin Saad, Kalief en anderen zeiden : Zijn dood was vijfenzeventig jaar oud…

…Hij duidt in een droom de oorzaken van hoogte en hoogte aan, en het verlangen in deze wereld en het hiernamaals, en geeft misschien de stadia van reizen aan, de huizen van de reizigers die ze naar de status van status brengen en het stadium van het toneel, en misschien de dagen van het leven die tot het einde leiden, en het kan duiden op de dienaar van het huis, en de dienaar . Wie een onbekende trap oploopt, het einde ervan bereikt en ziek is, zal sterven . Wat betreft het afdalen van de trap, als hij een reiziger was, hij kwam van een reis, en als hij een president was, trad hij af van zijn presidentschap en werd hij ontslagen van zijn werk, en als hij een ruiter was die op zijn voeten liep , en als hij een zieke vrouw had die omkwam, dan ging hij op haar af als hij de patiënt was en als hij naar een bekende plaats ging of naar zijn familie En zijn huis herstelde van zijn tegenslag, en als zijn afdaling was naar een onbekende plaats die hij niet kende, of voor een dood volk dat hij kende, dan zoals hierboven vermeld, en als hij in een gat of een begraven put viel voor een leeuw die het verslond of voor een vogel die hem ontvoerde, dan de trap zijn de dagen van zijn leven . En de la als het van melk was, was goed, en als het van de beloning was, had het een hekel aan . Sommigen van hen zeiden : leiding is goede daden, de eerste is gebed, de tweede is vasten, de derde is zakat, de vierde is liefdadigheid, de vijfde is de hadj, de zesde is jihad en de zevende is de koran. . En al het bezinksel is in goede daden als ze van klei of melk zijn, en er is niets goeds in als ze van baksteen zijn . En het uitspreiden in de modder is voor de heilige een verheffing en trots met een schuld, en voor het verhandelen van winst met een schuld, en als het van stenen is, dan is het een verhoging met een wreedheid van hart, en als het van hout, dan is het een verhoging met hypocrisie en hypocrisie, en als het van goud is, dan verkrijgt de eigenaar zijn staat, vruchtbaarheid en goedheid, en als het zilver is, zal hij naast mij het nummer van elke promotor ontvangen, en als het is klein, het zal de goederen van deze wereld verkrijgen . En wie Maraqah bestijgt, zal profiteren van begrip en scherpzinnigheid die hen beiden zullen verheffen . En er werd gezegd : De graad is een ascetisch man die aanbidt, en wie hem benadert, zal een hoge status en ascese bereiken . En elke graad voor de gouverneur is de staat . En de ingebouwde trappen duiden op het faciliteren van dingen . En als de houten trap een bouwwerk werd, duidde dat op standvastigheid in de zaken, en zou je verbergen wat gehoopt werd . En het oplopen van de trap is een verhoging die geleidelijk wordt bereikt . En cijfers zijn huizen in de hemel . En wie daarna de trap op gaat, hij zal jaren boven hun aantal leven . En de vijf niveaus zijn de vijf dagelijkse gebeden, dus wat er ook in hen gebeurde, staat in de gebeden ….

…En wie ziet dat hij een afgod van hout aanbidt, dan benadert hij een valse man naar een hypocriete man, en als het van een houten klem is, dan vraagt ​​hij wat hij uit argumenten en dergelijke haalt, en er wordt gezegd dat hij iemand benadert met roddelen, en als de afgod van zilver is, dan komt hij naar een vrouw met iets dat hij niet doet Het is gepast, en als het van goud is, dan benadert hij iets dat hij haat, en het zal hem schaden daaruit, en als het van koper, ijzer, lood of iets dergelijks is, dan nadert hij om de wereld te zoeken en er wordt gezegd dat hij een voyeuristische man nadert, en als het van steen is, dan benadert hij een hardvochtige man . Aardewerk en dergelijke, het nadert degenen die geen voordeel hebben, en in het algemeen zijn de visioenen van afgoden niet prijzenswaardig ….

…Wie ziet dat hij zich van de islam heeft bekeerd tot een van de valse religies, dan begaat hij zonden, en er werd gezegd: vernedering en minachting, en wie ziet dat hij het vuur aanbidt, dan wordt hij verzocht met de sultan, en als het vuur is slapend dan zoekt hij verboden geld en wie ziet dat hij een houten afgod aanbidt, dan benadert hij een valse man naar een goddeloze man. Zilver, het komt voor een vrouw in iets dat niet gepast is, en als het van goud is, dan nadert hij iets dat hij haat, en het zal hem daardoor schaden, en als het van koper, ijzer, lood of zoiets is. op die manier benadert hij het verzoek van de wereld, en als het van steen is, dan benadert hij een hardvochtige man. Van aardewerk en dergelijke komt het dichter bij iemand die geen voordeel heeft. En in de zin is het zien van afgoden niet prijzenswaardig…

…Het slot is in een droom een ​​man van vertrouwen . En er werd gezegd : het slot is een maagdelijke vrouw voor degenen die ermee omgingen . Als de gevangene ziet dat hij een slot heeft geopend, zal hij uit de gevangenis ontsnappen en als de betrokken persoon een slot opent, wordt zijn bezorgdheid weggenomen . En het vergrendelen van meerdere, argument en kracht . Een slot is een persoon waarop wordt vertrouwd om deposito’s te bewaren . En elke sluiting is bezorgd, en elke opening is Faraj . IJzeren sloten zijn een symbool van decodering en vlag . Sloten duiden op nalatigheid. De Almachtige zei : ( Beschouwen ze de Koran niet, of doen ze niet aan de harten van hun sloten ). Het slot is een garantie . De ijzeren sloten zijn een teken van het onderhoud van degenen die er een indicatie van zijn, en de religie van de tekst, en misschien duidt het op trots en verheffing . En houten sloten duiden op hypocrisie, aarzeling bij het zeggen en acceptatie van steekpenningen ….

…De Qantara is in een droom een ​​teken van vermoedens, en misschien duidt het de wereld aan vanwege wat er in de hadith werd genoemd : (De wereld is een arcade, steek hem over en steek hem niet over ). En misschien aangegeven door het verlichten van zorgen en engelen . En het berijden van een boog in een droom is het bewijs van het berijden van een dier . Qantara staat voor rijkdom, een lang leven, ziekte of schending van een verbond . En Qantara is een man waarmee mensen hun zaken en hun behoeften kunnen bereiken, en die man kan een koning of een heerser of een wijs man zijn . De onbekende boog geeft de wereld aan, vooral als deze zich tussen de stad en de begraafplaats bevindt . Misschien wees ze het schip of het pad aan, en als hij op reis is, is dat het einde van zijn reis . Wie een boog wordt, krijgt autoriteit en mensen hebben hem en zijn autoriteit nodig . En wie ziet dat hij een houten boog oversteekt, er zijn hypocriete mensen die erin komen ….

…Droog hout : huichelarij, de Almachtige God zei : ~ Alsof ze hout waren .~ En Al-Khashab zijn mannen die hypocriet zijn in hun religie . Een man zag een tak in zijn rechterhand en een boom in zijn linkerhand terwijl hij hem ophief, dus de tak stond op en de boom niet . Hij vertelde zijn visioenen op de oversteek . Hij zei : Je hebt twee zonen, van wie er één afkomstig is van een slavin en de ander uit Harrah . Corrigeer ze, dus disciplineer je de zoon van de natie zodat hij je etiquette accepteert, en je spoort de zoon van de vrije vrouw aan, zodat hij je prediking niet accepteert . Het was zo . En hij zag een man alsof hij een houten kleed droeg, en hij liep in de zee, en hij liet hem zien dat zijn wandeling langzaam was . In plaats daarvan wezen de zee en het hout naar het schip ….

…En wie ziet dat hij zijn vrouw een zwaard in zijn dekmantel heeft gegeven, komt naar hem toe met een dochter, en wie ziet dat zij hem ook heeft gegeven, zijn uitdrukking is zijn tegenhanger, en het visioen van het houten zwaard duidt op een huichelachtige jongen die is ongehoorzaam, en als hij lood was, was hij verwijfd, en als het nul was, zou hij rijk zijn en als het van ijzer was, was hij dapper ….