…Betekent het zien van honden, katten, slangen en schorpioenen iets verdachts, ziekte of magie? Het feit dat deze vraag wordt een gegeven veel vragenstellers en Alsailat Hier moeten we onderscheid maken tussen twee dingen .. het ziet deze dingen vaak herhaald door deze sex visioenen kan worden voorproefje van zijn ziekte of charme of oog van het mengen van Gelads is goed, en Asthlal wat God is beroofd van kleding en voedsel en gewoonten, want wie ze maar een of twee keer ziet, ze duiden niets aan in het eerste deel, en het is een visioen dat wordt geïnterpreteerd volgens de toestand van de eigenaar, dus het belangrijkste is … om het geslacht van deze visioenen niet te begrijpen, één permanent ding, zoals magie en het oog, en het is bekend dat visioenen onmetelijk zijn, zodat een persoon een visie kan zien die voor hem wordt uitgedrukt met een vreugdevolle zaak, en een ander ziet het, en het drukt iets anders uit, ieder volgens zijn toestand en goedheid ….

…Het komt zelden voor dat een man naar Ibn Sirin kwam en zei dat ik het zag alsof ik uit een kleine groep dronk ….

…En wie denkt dat hij tarwe voor een kleine prijs heeft verkocht, dan is het goed voor hem, en als hij het duur verkoopt, verliest hij zijn schuld ….

En wie een vernauwing of kleinheid in zijn borst ziet, duidt het gebrek aan zijn religie aan, omdat de Almachtige God zegt: ~Hij maakt zijn borst smal en beschamend .~…

Als de vagina klein was, had zijn vijand de overhand, en als hij groot was, had zijn vijand de overhand ….

En er werd gezegd dat degene die zag dat hij een klein kind droeg, het beter was dan dat van een jong kind, of er werd gezegd dat degene die dat zag. Als hij ziek was, zou hij wakker worden, en als hij bedroefd was, zou God zijn bezorgdheid wegnemen, en als hij gevangen zat, zou God hem laten gaan ….

En er werd gezegd dat hij die zag dat hij een kleintje in zijn doek droeg, dat hij van zorgen en verdriet zou worden gered tenzij het kleintje vastzat, en er werd gezegd dat als hij bang was, hij veilig zou zijn ….

Klein pincet Als je een klein pincet in een droom ziet, voorspelt dit dat je in nood en ontberingen zult leven . Je zult je verdrietig en verdrietig voelen en je vrienden zullen je in de steek laten ….

Al-Kirmani zei: ~Wie een klein bed zag, als hij een vrouw had, zou ze zwanger moeten zijn, en als ze zwanger was, zou ze een mannelijke herinnering aan een man hebben .~…

…Spin Het zien van een spin in een droom suggereert voorzichtigheid en vitaliteit bij het beheren van uw bedrijf . Je zult geluk hebben en een groot fortuin vergaren als je een spin zijn eigen weefsel ziet weven, dit voorspelt gezinsgeluk . Als je een spin doodt, voorspelt dit een ruzie met je geliefde vrouw. Als een spin je bijt, dan word je het slachtoffer van de tegenslagen en intriges van de vijanden in de buurt van je werk . Als je verschillende spinnen in hun weefsels om je heen ziet hangen, is dit een goed voorteken en voorspelt het geluk, rijkdom, een goede gezondheid en trouwe vrienden . Als je een grote spin ziet die je aanvalt, zul je snel rijkdom bereiken, tenzij de gevaren je belemmeren . Als je een hele grote en een andere kleine spin op je af ziet komen, zul je goede witte dagen hebben en zul je je volwassen voelen in je leven . Als de grote spin je steekt, betekent dit dat de afgunst van je rijkdom steelt, en als de kleine spin je steekt, zul je geïrriteerd raken door enkele kleine intriges en kleine problemen . Als je wegrent voor een grote spin, dan verlies je behoorlijk wat geld . Als je in de droom een ​​spin hebt gedood, zal je toestand uiteindelijk verbeteren . Als de spin weer tot leven komt en je vangt, word je bedreigd door ziekte en armoede . Als een vrouw ervan droomt een spin of gouden spinnen om haar heen te zien dansen, voorspelt dit een verbetering in haar familieomstandigheden en meer vriendschappen ….

…Een kleine kerk Als je droomde van een kleine kerk, duidt dit op onenigheid in sociale kringen en onrustig werk . Als u zich in een kleine kerk bevindt, betekent dit teleurstelling en een verandering van zaken . Als jonge mensen ervan dromen een kleine kerk binnen te gaan, omvat dit valse emoties en vijanden en kan dit verwarren met een mislukt huwelijk ….

…Jongen : Bij interpretatie toont een zwakke vijand vriendschap en vervolgens vijandschap . Als hij een man ziet alsof hij een jongen is geworden, is zijn vrouw weg . Zijn visie duidt echter op verlichting voor degenen in hem . Als hij ziet dat hij een jongen draagt, runt hij een landgoed . En wie ziet dat hij literatuur in de Koran uit boeken leert, zal berouw hebben van zonden . En wie ziet alsof hem een ​​groep kinderen is geboren, zijn visioenen geven dat aan, want kinderen kunnen alleen met lijden worden grootgebracht . Er werd overgeleverd dat een man naar Ibn Sirin kwam en zei : ik zag alsof in mijn schoot een jongen schreeuwde . Hij zei : Vrees God en sla de stok niet . En er werd gezegd dat wie een kleine jongen zag nadat hij zich niet met zijn lichaam vermengde, het iets is dat hij zal ontvangen of beledigd zal zijn . Kleine jongens zouden zich kleine zorgen maken ….

…Een bepaalde droom voorspelt succes in kleine zaken . Als een bepaalde vrouw haar at of gooide, voorspelt dit dat de jaloerse haar zal storen met kleine hapjes . ~ Aangewezen : een stuk CARAMEL omvat meestal klein medisch materiaal ~….

…Wat is de basis voor haar in het hart van de betekenis van de expressie , zoals huilen uiting van vreugde , en de dood in het leven? Wat gebruikelijk is bij uitdrukkingen van uitdrukkingsmethoden ; Uitdrukking in het hart van betekenis , zoals huilen dat overgaat van vreugde , en de dood die leven uitdrukt , en dit zie ik het nut ervan wanneer er een slechte betekenis is , het verandert in optimisme , en wat ik heb gevonden aan de hand van bewijs dat deze benadering ondersteunt in het gezegde van de Allerhoogste : ( Als God ze een beetje laat zien in je droom, en als hij ze veel laat zien, zou je falen en zou je onthecht zijn in de zaak. Maar God zegene je, Hij is zich bewust van dezelfde borsten (43), en zoals hij ze laat zien wanneer je elkaar even in je ogen ontmoette, en je in hun ogen verkleint, zodat God beslist over een zaak die van kracht was, en tot God zullen de zaken terugkeren (44) ( Al-Anfal : 43, 44) Mujahid zei : God toonde hun leven in een kleine slaap . Hij vertelde de profeet vrede zij met hem metgezellen die aan hen waren vastgemaakt . Sayyid Qutb zei : het visioen is oprecht in echte betekenis , een kleine profeet volgde hen en ze zijn veel nummers , maar weinig hun muziek , een beetje gewicht in de strijd … enz . Zoals de p arties gezicht correspondeert met gezicht herhaalde visie profetisch oprecht in het macroscopische beeld van de twee kanten , zodat de gelovigen de ongelovigen een paar zien , en de ongelovigen de gelovige weinigen , zodat beide teams Aggrey ten strijde trekken . de reden dat de ongelovigen de weinige getrouwen zien ; zoals Razi zei : ongelovigen niet voorbereiden Ka klaar , en Ajtraoa gelovigen Afhankelijk van mij vertelde ik hen , Toen verraste en verwarde de menigte hen . . . Totdat hij zei : Er is een oppositie in het minimaliseren van de twee partijen die bekend staan ​​als meditatie . Als de ongelovigen in feite veel waren , en de gelovigen waren weinigen , en het visioen van de profeet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, een paar in het visioen had , kwam hij tot grote wijsheid , namelijk dat God de gelovigen uitdaagt tegen de ongelovigen op het slagveld , en dit is wat de gelovigen hielp de overwinning te behalen , en God weet het het beste . En er is een foto in de buurt hiervan , dus familieleden handelen soms namens elkaar in een droom , dus we kunnen de oom zien , en de betekenis is een andere oom , en we kunnen een van de broers zien , en de betekenis is besteed op een andere broer , enzovoort ….

…Wat betreft de dirhams, ze worden op gezichten overgedragen volgens het verschil in temperament, omdat veel mensen, als ze dirhams in een droom zien, net zoveel bij hem komen als hij zag . En sommigen van hen zeiden dat als hij dirham ziet, hij goede woorden of eenwording van de Almachtige God hoort, vooral als de dirham nieuw wit is en als ze zwart zijn en afbeeldingen hebben, ze oorlog en rivaliteit aangeven ) en de juiste dirham geeft de waar nieuws en gebroken daarvan duidt op liegen . En wie ziet dat hij hem een ​​dirham heeft gegeven in een zak of buidel of in een bundel, dan spreekt hij met hem verborgen woorden en bewaart hij zijn geheim. Wat betreft de kleine dirham, ze duiden het jonge kind aan, en als hij ziet dat hij die kleine dirham van hem heeft verloren, dan zal hij verdriet en ontbering krijgen vanwege dat kind. Verdriet, als hij het niet vindt, verlaat het kind de wereld en de frauduleuze dirhams duiden op roddels ….

…Hoe zit het met het zien van slangen en slangen , en heeft het een specifieke betekenis? Het is erg beangstigend om slangen te zien in het algemeen, en ze zijn de zevende van de mens, en de mens is zeven, dus vrees hem en vrees hen, en de profeet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, heeft ons toegestaan ​​ze te doden in de oplossing en het verboden in de hadith van vijf mensen die worden gedood in de oplossing en het verboden, en hij noemde ze in een van de overleveringen : de slang . Voor de schrijver van deze regels variëren de betekenissen van het zien van slangen, afhankelijk van de tijd van de visioenen. In de zomer of winter kan het zien ervan in de winter lichter zijn, maar het kan een indicatie zijn van een verbetering van de medische of pathologische toestand van de zoeker, en iedereen kent het verband tussen de slang en het medicijn, en het kan een indicatie van genezing door hekserij, en het verband tussen de slang en magie is duidelijk, en ik bedoel de magie van magiërs toen de touwen werden alsof ze leven waren, dus Mozes vernietigde hun magie met een echte slang, en laat het je dus weten, O kruising, dat het zien van de slang in het bijzonder in de winter kan duiden op genezing door magie ! En ik weet dat je misschien verrast bent door deze lezing, maar dit is de waarheid die ik bereikte na overweging, analyse en studie . Slangen in de winter kunnen een teken zijn van regen, en deze afleiding uit hun taalkundige betekenis, want ze leven en water, God heeft er alles uit gemaakt wat leeft en overpeins het woord levend ! Het zien van jonge slangen kan een prettige betekenis hebben voor een getrouwde vrouw, namelijk dat ze zwanger zal worden en dan zal baren, want het kleine leven is een metafoor voor het bestaan ​​van de ziel of het leven van een nieuw klein wezen, dat is deze kleine pasgeborene. die zullen worden geboren met de toestemming van God … Hier is een symbool als dit, het kan bang zijn voor de eigenaar, maar zoals u opmerkt, is de betekenis ervan heerlijk . Vooral lange slangen kunnen een symbool zijn van de darm en het comfort of de ziekte die erin gaande is, of het kan een symbool zijn van familieleden, en het kan de tijd van het zien zijn. Zomer of winter is de grootste rol bij het definiëren van de betekenis, of het nu goed of slecht is, omdat de slang in de zomer is en vaak een slechte betekenis heeft, en in de winter vaak een goede betekenis, en het blijft een kwestie van passende betekenis voor de visie, volgens de informatie van de eigenaar, op de kruising, en elk en zijn subtiliteit . Wat betreft het doden van een slang , het is Mahmoud in de zomer , en het kan duiden op de vervulling van een schuld , of het einde van de test- en overleggevechten , en het kan het einde betekenen van vijandschap met een familielid , en het kan zijn een indicatie van het wegwerken van verboden behandeling , of verboden gedrag , zowel verbaal of verbaal , en het kan de verdwijning een probleem met een van de kinderen , of van een van de kinderen , en het kan betekenen het einde van een gunstige behandeling . En vice versa in de winter, kan het doden van haar in de meeste gevallen een slechte betekenis hebben , zoals : het doorsnijden van een baarmoeder en een ruzie tussen familieleden , het afsnijden van een behandelprogramma , het onderbreken of afsnijden , geld of uitgaven verkwisten , de afhankelijke personen van een jongen verwaarlozen of echtgenote , en het blijft om te zeggen : dat elk visioen haar omstandigheden heeft , volgens de rest van de symbolen , en dus is het heel anders van het visioen dan een ander, afhankelijk van deze variabelen , en wat belangrijk is, deze schrijver om de regels niet te koppelen het zien van slangen , en de tekenen van alarmerende , zoals : in het oog springende of magie of ziekte , en andere ….

Kleine vis : het verdriet van degene die hem als jongens sloeg, en wie een paar zachte vissen sloeg, sloeg een vrouw of twee, en als hij een parel in de buik van de vis sloeg, sloeg hij een jongen . En als hij haar buik met vet sloeg, sloeg hij eruit met geld en goedheid, en als hij zoute vis sloeg, sloegen ze hem vanaf het punt van zijn zoutgehalte, en zijn jongen zijn ook niet goed . Misschien zou iemands karakter, als hij zoute vis in zijn slaap zagen, geld en goedheid raken, en als er een vis uit zijn mond kwam, is het een woord dat hij uit de winkels in een vrouw spreekt, en wie een vis ziet die kwam uit zijn geheugen, baarde hem een ​​meisje, en de verse, levende vis, eerstgeborene, en vissen op het land, een onfatsoenlijkheid begaan, en er werd gezegd dat het goed nieuws was . En vissen uit waternood is zwaar, en uit zuiver water een levensonderhoud, of er wordt een zoon voor hem geboren . Wie levende vis eet, krijgt een koning . En zachte gegrilde vis is een buit en goed, voor het verhaal van Jezus ‘tafel, vrede zij met hem . En er werd gezegd dat het de vervulling is van een behoefte of het antwoord op een gebed of een ruim bestaan, en als de man vroom is, anders is het een straf, en het gegrilde zout reist op zoek naar kennis of wijsheid, omdat de Almachtige God zegt : “We zijn hun walvis vergeten. ” En wie zag dat hij kleine vis in meel mulchde en ze met vet bakte, dan is het geschikt Wat hem niet ten goede komt en eraan uitgeeft van eerlijk geld, en hij wordt er moe van totdat het heerlijk en eervol geld wordt . Er is overgeleverd dat een man naar Ibn Sirin kwam en zei : Ik zag op mijn tafel een vis die ik en mijn dienaar aten van zijn rug en buik, zei ze, zoek je dienaar, want het beïnvloedt je gezin . Dus hij doorzocht hem en vond Hurgel ….

…En wie een jongen ziet die welbekend is en in hem iets ziet dat hem behaagt, dan is het goed en een zegen, en als hij in hem ziet waar hij schandelijk over is, dan zijn zilver, en als hij onbekend is, dan er zijn twee gezichten in er werd gezegd een vijand of goed nieuws en wie het zag alsof hij een jonge man werd, er werd gezegd dat hij een grote tekortkoming heeft in zijn religie of wereld en er wordt gezegd dat hij sterft en wie hij zag dat hem een ​​jonge man met een goed gezicht werd voorgesteld, want het wordt uitgelegd op twee gezichten van een koning en een goed nieuws. Als hij niet op zijn armen werd gedragen, en er werd gezegd dat hij die zag dat hij een kleine in een doek droeg, van hen werd gered en van streek was waar de kleine niet aan vast zat, en er werd gezegd dat als hij was bang, hij zou veilig zijn. Hij riep om een ​​kind, want ze waren weg, en er werd gezegd dat zijn zonden van streek waren, en wie een klein goed zag, het zou goed en nuttig zijn, en er werd gezegd dat hij die zag dat hij een klein kind droeg is beter dan hij die een kleintje draagt….

…Slangen : het zijn vijanden, omdat de vervloekte Satan Adam smeekte: vrede zij met hem . En de vijandschap van elke slang volgens de omvang van zijn verdrukking, zijn botten en zijn merkteken, en het kunnen ongelovigen zijn, en de eigenaren van ketterij, vanwege het gif dat het heeft . Misschien duidde het op de overspeligen, hun beten en hun karakter, en misschien was het leven afgeleid van de naam, zoals zien in de hectares of stromend onder bomen, met water en stortregens, en ze vergeleken het met het water blazen . De slang kan een heerser zijn, of ze kan een vrouw en een kind zijn, want de Almachtige God zegt : „ Een van uw vrouwen en uw kinderen is uw vijand, dus pas voor hen op. ” En wie een slang doodt of bestrijdt, bestrijdt een vijand . En eet zijn vlees, geld van een vijand, plezier en opgetogenheid . En als je hem in twee helften bijt, neem dan gerechtigheid van zijn vijand . En uit zijn levende woord met zachte en vriendelijke woorden, trof hij een goed dat mensen aan hem zouden willen, en als hij een dode slang zag, dan is hij een vijand dat God toereikend is voor zijn kwaad zonder kracht en kracht . En haar eieren zijn de moeilijkste vijanden, en hun zwarten zijn het moeilijkst . Als hij zag dat hij een koning was van de grote zwarten des levens in een groep, zou hij de legers leiden en een grote koning krijgen . Als hij een gladde slang treft die hem gehoorzaamt, en noch een sportschoen noch goedheid doet pijn, dan trof hij een schat van de schatten van de koningen, en het kan zijn grootvader zijn geweest als het in deze hoedanigheid was . En wie een slang vreest en hem niet ziet, dan is het veiligheid voor hem tegen zijn vijand, en als hij het ziet en vreest, dan is het zowel angst als alle angst, en evenzo alles wat er bang voor is en niet zie het, en de uitgang van de slang uit de urinebuis is geboren, en wie een slang een huis binnengaat bedrogen door zijn vijand, wie ziet dat hij het heeft ingenomen, dan krijgt hij geld van een vijand die veilig is, omdat de Almachtige God zegt : ~ Neem het en wees niet bang .~ Er werd een kleine slang geboren . En als hij de slangen op de markt zag vechten, zou er oorlog plaatsvinden en zou hij de overwinning op de vijanden behalen . En de slang is de autoriteit van een stille vijandschap, en als hij ziet dat een slang eenmaal uit zijn herinnering komt en eenmaal naar hem terugkeert, dan verraadt hij hem . En de slang is een vrouw, dus wie ziet dat hij een slang op zijn bed heeft gedood, zijn vrouw sterft, en als hij een slang in zijn nek ziet en die in drie stukken snijdt, dan scheidt hij drie keer van zijn vrouw, en die van de slang benen en hoektanden zijn de kracht van de vijand en de strengheid van zijn sluwheid . En wie een slang verandert, verandert hij van de ene staat in de andere, en wordt een vijand van de moslims, en als hij zijn huis vol slangen ziet, vreest hij niet, dan herbergt hij in zijn huis de vijanden van de moslims, de bezitters van hartstochten, en de waterwezens met geld, en als hij in zijn zak of zijn mouw een kleine witte slang ziet, is hij niet bang. Omdat het zijn grootvader is, en als hij een slang achter zich ziet lopen, dan wil zijn vijand hem bedriegen, en als het tussen zijn handen loopt of om hem heen draait, dan zijn het vijanden die zich met hem mengen en hem geen kwaad kunnen doen, en als hij ziet dat een leven zijn huis binnenkomt en zonder schade weggaat, dan zijn zij zijn vijanden van zijn huishouden en zijn verwanten, als hij het ziet. Niet in zijn huis, vijanden zijn vreemden . En het vlees en het vet van de slang is het geld van een vijand, en een tegengif voor een vijand. Als hij aan alle kanten slangen ziet vechten, dan een grote slang van hen doodt, dan is hij de eigenaar van die stad . Als de gedode slang was zoals alle andere slangen, dan werd een van de soldaten van de koning gedood , en als de slang op een hoogte steeg, werd hij comfortabel, blij en gelukkig, en als hij een slang van een hoogte zag neerdalen, een leider stierf op die plaats . Als hij een slang uit de aarde ziet komen, wordt hij daar gekweld . Als hij zijn tuin vol leven ziet, dan is het de tuin die groeit en de plant erin groeit en leeft . En er werd overgeleverd dat een man naar Ibn Sirin kwam en zei : ik zag alsof een slang hem achtervolgde en ik volgde hem, dus ging hij een hol binnen, en in mijn hand werd een deksel op het hol gelegd . Hij zei : ben je verloofd met een vrouw? Hij zei : Ja . Hij zei : Je zult met haar trouwen en haar erven, dus trouwt hij met haar en zij stierf voor zevenduizend dirham . Een ander zag alsof zijn huis vol leven was, dus vertelde hij zijn visioenen aan Ibn Sirin en zei : Vrees God en herberg de vijand van moslims niet . Een vrouw kwam naar hem toe en zei : O Abu Bakr, een vrouw zag twee holen waaruit walvissen kwamen. Toen kwamen twee mannen naar hen toe en namen melk van hun hoofd, dus Ibn Sirin zei : De slang melkt geen melk, maar straalt eerder gif uit . En dit is een vrouw met wie twee van de leiders van de Kharijites binnenkomen, die haar uitnodigen voor hun leer, maar ze nodigen haar uit om de twee sjeiks te beledigen, moge God tevreden met hen zijn . Wat het leven van de buik betreft, het zijn familieleden en het verlaten van de man is een ongeluk voor de buurman van de man ….

…En wie denkt dat hij op een klein kleed zit en daaronder een groot en breed kleed, de interpretatie duidt op het grote, niet het kleine, maar eerder het kleine ….

…Slap Als je droomt dat je mank loopt terwijl je loopt, betekent dit dat een kleine zorg je onverwachts zal confronteren, waardoor je plezier aanzienlijk wordt verminderd . Als je anderen ziet hinken, geeft dit aan dat het gedrag van een vriend van nature je gevoelens zal schaden . Kleine mislukkingen begeleiden deze droom ….

…Jaafar Al-Sadiq zei: De visie van de nieuwe grote arrogantie duidt op goedheid en voordeel, en de zwakke kleine duidt op het kleine goed, en het oude en gefragmenteerde geeft de schade, zorgen en leed aan, en er wordt gezegd dat gerechtigheid is afgeleid van gerechtigheid en gerechtigheid, en het is in elk geval prijzenswaardig ….

…Mier Iemand die van mieren droomt, kan gedurende de dag veel kleine verstoringen verwachten, omdat hij kleine zorgen opjaagt en algemene ontevredenheid in alle dingen vindt ….

…Vierkant of rechthoek : een van de belangrijkste betekenissen waarmee we uit deze vorm komen, is leven in dit wereldse leven en hard werken en het huis van werk en hoop aangeven. Dit is gebaseerd op wat er in de Sahih kwam dat de Boodschapper, vrede zij met hem, een lijn maakte met een vierkante lijn, dan een lijn daarbinnen buiten plaatste En hij plaatste kleine lijntjes rechts van deze lijn in het midden, en hij zei over deze lijn in het midden die een persoon vertegenwoordigt, en deze muraqa is zijn leven, en wat uit het vierkant komt, is hoop, en hij zei over de kleine lijnen dat ze de symptomen zijn. Als iemand het mist, zal een ander hem slaan , enzovoort ……

…Een kamer Stenen zien in een droom duidt op eindeloze problemen, zorgen en mislukkingen . En als je droomt dat je tussen rotsen of stenen loopt, betekent dit dat je een tijdje in nood en ontberingen zult leven . En als u een deal sluit in het land van zijn rotsen en stenen die rijk zijn aan mineralen, betekent dit uw succes en de welvaart van uw handel na een periode van stagnatie . En als je verliest van de deal, verwacht dan leed en zorgen . En als u droomt dat u zich grote zorgen maakt over het stoppen van de handel, dan geeft dit uw succes aan met het verkopen of kopen van dingen die u winst opleveren . Het zien van kiezelstenen of kleine stenen in een droom duidt op kleine zorgen en problemen . Als je droomt dat je met stenen gooit, betekent dit dat je iemand verwijten maakt . Als je ziet dat je kiezelstenen en stenen gooit naar een persoon met wie je vecht, betekent dit dat je aan angst en gevaar zult ontsnappen vanwege je zorg voor gezondheidsprincipes en -waarden ….

…Het oogsten van een droom op het moment van oogsten voorspelt succes en plezier . Als de oogsten overvloedig zijn, dan is dit een goed voorteken voor het land en de staat, aangezien het politieke mechanisme zijn uiterste best zal doen om alle situaties vooruit te helpen . Een kleine oogst duidt op kleine winsten ….

…Waarom zijn dromen overvloedig na ruqyah? Gewoonlijk gaat iemand die de Koran over zichzelf leest of opstaat uit iemand anders vergezeld van enkele visioenen, en het kan worden voorgesteld door het zien van slangen en katten, roofzuchtige dieren, die van hoogte vallen, het lezen van magische verzen en het zien van vlammen, en dit zijn naar mijn mening alle pijpdromen die niet betrouwbaar zijn, noch de betekenis ervan . De oversteek verwachtte een waanvoorstelling en denkt dat het komt van wat werd gezien in een natuurlijke omgeving, maar de kwestie is niet zonder de aanwezigheid van enkele patiënten die tijdens de ruqyah veelbelovende visioenen van genezing zien, en dit is uitgedrukt en betrouwbaar, en is bewezen op gezag van Ali bin Abi Talib : Er is geen visie voor angst tenzij hij ziet wat hij liefheeft…

…Is er een plek in de hersenen die de droom vervloekt? Wat betreft het visioen dat van God komt, het heeft niets te maken met het lichaam en de materie, zoals ik al zei, het is eerder gerelateerd aan de ziel, aangezien het een goddelijke openbaring is dat God leidt met zijn wil en wil als hij, glorie voor Hemzelf zijn, evenals voor de droom. Hij is van Satan, zoals we hebben besproken, een feit, geen metafoor . Dit standpunt is legitiem voor de mediteerder, maar er is een ander standpunt dat – na het uitvoeren van vele laboratoriumexperimenten – waarbij de hersenen werden onderzocht bij sommige dieren, zoals katten, de aanwezigheid van een groep neuronen ergens in de hersenen die de beweging van het dier, of zijn stijfheid tijdens de slaap, En omdat ervaringen elkaar versterken, en omdat men sommige dieren ziet slapen die enkele bewegingen maakt of huilt, waardoor deze geleerden de mogelijkheid van dromen bij deze dieren oordeelden, en dit kan acceptabel zijn. Ik bedoel de mogelijkheid dat ze droomt, en de mogelijkheid dat het uit sommige zenuwcellen komt, maar dan is het van het soort compote, zoals we besloten toen we het over hadden : dierendromen, wat betreft het visioen en de droom, hun plaats is wat we hebben besloten, en zijn uitgangspunt is legitiem voor de eerlijke mediteerder, en ik hoop dat ik deze informatie heb verduidelijkt . En God weet het het beste ….

…Daniël zei dat zalven geïnterpreteerd worden met geld en genade, en geïnterpreteerd kunnen worden door erfenis en vette zalven, zoals olie van vlierbessen en lelieolie en dergelijke die geïnterpreteerd worden met kennis en wijsheid. Met het voordeel van de Arabieren en de olie van alsem, katten en dergelijke, zullen ze profiteren van de Arabieren ….

…Hond Als je droomde van een wilde hond, dan betekent dit vijanden en constant ongeluk . Als je droomt dat een hond je het hof maakt, dan betekent dit overvloedige winst en loyale vrienden . Als je ervan droomt een hond met goede eigenschappen te bezitten, betekent dit dat je een stabiel vermogen zult hebben . Als je droomt dat een politiehond je volgt, dan is het mogelijk dat je wordt blootgesteld aan een verleiding die je ineenstorting riskeert. Als je van kleine honden hebt gedroomd, betekent dit dat je fundamentele gedachten en geneugten tot een triviaal soort behoren . Als je ervan droomt dat honden je bijten, voorspelt dit een lastige metgezel in het huwelijk of op het werk . Magere en vuile honden betekenen mislukking in het bedrijfsleven en betekenen ook ziekte bij kinderen . Als je gedroomd hebt van een hondenbeurs, betekent dit dat geluk je veel en gevarieerde diensten zal dienen . Als je honden in een droom hoort blaffen, voorspelt dit nieuws van een deprimerende aard, en dat is meer dan alleen de mogelijkheid dat de droom zal worden gevolgd door moeilijkheden . Als je honden op vossen en andere grote prooien ziet jagen, betekent dit in alle gevallen buitengewone activiteit . Het zien van schattige, verwende honden duidt op een voorliefde voor show, en dat de dromer egoïstisch en bekrompen is . Wat meisjes betreft, deze droom voorspelt de brutaliteit van de geliefde . Als je je doodsbang voelt bij het zien van een enorme waakhond, betekent dit dat je ontberingen zult lijden door pogingen om boven het gemiddelde uit te stijgen . Als een vrouw hiervan droomt, zal ze trouwen met een wijze en humane man . Als je honden hoort brullen en brullen, betekent dit dat je overgeleverd bent aan sluwe mensen en je in een verontrustende thuisomgeving zult wensen . Als je een eenzaam geblaf van een hond hoort, voorspelt dit de dood of een lange scheiding van vrienden . Als je honden hoort brullen en worstelen, voorspelt dit dat vijanden je zullen overwinnen en dat je leven vervuld zal zijn van wanhoop . Als je honden en katten ziet met een ogenschijnlijk akkoord, en plotseling keert elk van hen zich tegen elkaar, terwijl ze hun tanden ontvouwen en er ontstaat een openbare ruzie, dan zul je een ramp in liefde en wereldse geneugten tegemoet treden, tenzij je erin slaagt de situatie te kalmeren . Als je droomde van een vriendelijke witte hond die hem naderde, voorspelt dit zegevierend werk, of het nu op carrièreniveau is of verliefd . Voor een meisje luidt deze droom een ​​vroeg huwelijk in . Als je droomt van een meerkoppige hond, zul je proberen om veel takken tegelijk te laten opereren . Succes komt altijd door energieën te concentreren, en deze droom zou een waarschuwing moeten zijn voor iemand die ergens in wil slagen . Als u droomde van een hondsdolle hond, zullen uw inspanningen u niet de resultaten opleveren die aanwezig zijn, en kan er een ernstige ziekte uitbarsten in uw vitale organen . Als een gekke hond je bijt, is dat een indicatie dat jij of iemand van wie je houdt op het punt van waanzin staat . Er kan zich een vreselijke tragedie voordoen . Als je droomt dat je alleen reist en dat een hond je volgt, voorspelt dit trouwe vrienden en succesvolle projecten . Als u droomt van het zwemmen van honden, betekent dit voor u een gemakkelijke uitbreiding van geluk en geluk . Als je droomde dat een hond een kat heeft gedood in jouw aanwezigheid, duidt dit op winstgevende transacties en onverwacht plezier . Als een hond in uw aanwezigheid een slang doodt, luidt dit veel geluk in ….