Slangen : het zijn vijanden, omdat de vervloekte Satan Adam smeekte: vrede zij met hem . En de vijandschap van elke slang volgens de omvang van zijn verdrukking, zijn botten en zijn merkteken, en het kunnen ongelovigen zijn, en de eigenaren van ketterij, vanwege het gif dat het heeft . Misschien duidde het op de overspeligen, hun beten en hun karakter, en misschien was het leven afgeleid van de naam, zoals zien in de hectares of stromend onder bomen, met water en stortregens, en ze vergeleken het met het water blazen . De slang kan een heerser zijn, of ze kan een vrouw en een kind zijn, want de Almachtige God zegt : „ Een van uw vrouwen en uw kinderen is uw vijand, dus pas voor hen op. ” En wie een slang doodt of bestrijdt, bestrijdt een vijand . En eet zijn vlees, geld van een vijand, plezier en opgetogenheid . En als je hem in twee helften bijt, neem dan gerechtigheid van zijn vijand . En uit zijn levende woord met zachte en vriendelijke woorden, trof hij een goed dat mensen aan hem zouden willen, en als hij een dode slang zag, dan is hij een vijand dat God toereikend is voor zijn kwaad zonder kracht en kracht . En haar eieren zijn de moeilijkste vijanden, en hun zwarten zijn het moeilijkst . Als hij zag dat hij een koning was van de grote zwarten des levens in een groep, zou hij de legers leiden en een grote koning krijgen . Als hij een gladde slang treft die hem gehoorzaamt, en noch een sportschoen noch goedheid doet pijn, dan trof hij een schat van de schatten van de koningen, en het kan zijn grootvader zijn geweest als het in deze hoedanigheid was . En wie een slang vreest en hem niet ziet, dan is het veiligheid voor hem tegen zijn vijand, en als hij het ziet en vreest, dan is het zowel angst als alle angst, en evenzo alles wat er bang voor is en niet zie het, en de uitgang van de slang uit de urinebuis is geboren, en wie een slang een huis binnengaat bedrogen door zijn vijand, wie ziet dat hij het heeft ingenomen, dan krijgt hij geld van een vijand die veilig is, omdat de Almachtige God zegt : ~ Neem het en wees niet bang .~ Er werd een kleine slang geboren . En als hij de slangen op de markt zag vechten, zou er oorlog plaatsvinden en zou hij de overwinning op de vijanden behalen . En de slang is de autoriteit van een stille vijandschap, en als hij ziet dat een slang eenmaal uit zijn herinnering komt en eenmaal naar hem terugkeert, dan verraadt hij hem . En de slang is een vrouw, dus wie ziet dat hij een slang op zijn bed heeft gedood, zijn vrouw sterft, en als hij een slang in zijn nek ziet en die in drie stukken snijdt, dan scheidt hij drie keer van zijn vrouw, en die van de slang benen en hoektanden zijn de kracht van de vijand en de strengheid van zijn sluwheid . En wie een slang verandert, verandert hij van de ene staat in de andere, en wordt een vijand van de moslims, en als hij zijn huis vol slangen ziet, vreest hij niet, dan herbergt hij in zijn huis de vijanden van de moslims, de bezitters van hartstochten, en de waterwezens met geld, en als hij in zijn zak of zijn mouw een kleine witte slang ziet, is hij niet bang. Omdat het zijn grootvader is, en als hij een slang achter zich ziet lopen, dan wil zijn vijand hem bedriegen, en als het tussen zijn handen loopt of om hem heen draait, dan zijn het vijanden die zich met hem mengen en hem geen kwaad kunnen doen, en als hij ziet dat een leven zijn huis binnenkomt en zonder schade weggaat, dan zijn zij zijn vijanden van zijn huishouden en zijn verwanten, als hij het ziet. Niet in zijn huis, vijanden zijn vreemden . En het vlees en het vet van de slang is het geld van een vijand, en een tegengif voor een vijand. Als hij aan alle kanten slangen ziet vechten, dan een grote slang van hen doodt, dan is hij de eigenaar van die stad . Als de gedode slang was zoals alle andere slangen, dan werd een van de soldaten van de koning gedood , en als de slang op een hoogte steeg, werd hij comfortabel, blij en gelukkig, en als hij een slang van een hoogte zag neerdalen, een leider stierf op die plaats . Als hij een slang uit de aarde ziet komen, wordt hij daar gekweld . Als hij zijn tuin vol leven ziet, dan is het de tuin die groeit en de plant erin groeit en leeft . En er werd overgeleverd dat een man naar Ibn Sirin kwam en zei : ik zag alsof een slang hem achtervolgde en ik volgde hem, dus ging hij een hol binnen, en in mijn hand werd een deksel op het hol gelegd . Hij zei : ben je verloofd met een vrouw? Hij zei : Ja . Hij zei : Je zult met haar trouwen en haar erven, dus trouwt hij met haar en zij stierf voor zevenduizend dirham . Een ander zag alsof zijn huis vol leven was, dus vertelde hij zijn visioenen aan Ibn Sirin en zei : Vrees God en herberg de vijand van moslims niet . Een vrouw kwam naar hem toe en zei : O Abu Bakr, een vrouw zag twee holen waaruit walvissen kwamen. Toen kwamen twee mannen naar hen toe en namen melk van hun hoofd, dus Ibn Sirin zei : De slang melkt geen melk, maar straalt eerder gif uit . En dit is een vrouw met wie twee van de leiders van de Kharijites binnenkomen, die haar uitnodigen voor hun leer, maar ze nodigen haar uit om de twee sjeiks te beledigen, moge God tevreden met hen zijn . Wat het leven van de buik betreft, het zijn familieleden en het verlaten van de man is een ongeluk voor de buurman van de man ….

Slang Als je ervan droomt een slang te zien bijten, en een dode vriend die lijkt te liggen en ademt, stijgt dan naar een zittende positie wanneer de slang hem aanvalt, en dan verdwijnen ze samen in enkele nabijgelegen struiken, dit geeft aan dat je zult diep bedroefd zijn over het ongeluk van vrienden en het verlies dat je zelf bedreigt . Als je een meisje met een slang ziet, voorspelt dit dat een bedrieglijk persoon haar problemen zal bezorgen . Als de slang eraan ontsnapt, kan hij zijn karakter beschermen tegen aanvallen ertegen . Als een vrouw droomt dat een dode slang haar bijt, zal ze lijden onder de intriges van een valse vriend . Als je ervan droomde slangen te zien, dan kan al het kwaad, de ellende en het slechte geld worden geïnterpreteerd . En als je droomt van slangen die vechten en over elkaar vallen, is de interpretatie ervan een bittere strijd met pech, verdriet en pijn . Als je een slang in het vlees doodt, is de interpretatie ervan dat je het gevoel hebt dat je elke mogelijke gelegenheid hebt gebruikt en benut om je belangen te bereiken of de belangen van anderen te respecteren . U zult zich verheugen over uw overwinning op de vijanden . Als je in de droom op slangen liep, leg het je dan uit dat je in constante angst voor ziekte zult leven, aangezien egoïstische mensen zullen proberen met je te concurreren om je positie in de samenleving . Als de slang je bijt, betekent dit dat je je overgeeft aan de touwen van Satan en dat de vijanden je verliezen in je vak zullen bezorgen . Als je gedroomd hebt dat een gespikkelde slang je nadert buiten een groene jungle, maar je springt ervan weg toen hij op je sprong, en nadat je het incident bent vergeten, zie je hem weer naderen en in omvang toenemen als hij je nadert en dan verschijnt in de vorm van een rustige slang in grootte, als je er na grote inspanning aan hebt kunnen ontsnappen, dan is het voor je verdwijnen, dit alles wordt verklaard door het feit dat je je voorstelt dat anderen je verraden en tegen je in opstand kwamen en dat dingen zullen van kwaad tot erger gaan . Je zult steeds meer geobsedeerd raken door ziekte en angst, maar nadat je je hebt losgemaakt van angstige illusies en agressief taken hebt uitgevoerd, zul je je tevreden en vredig voelen . Als je droomt dat een slang zich om je heen wikkelt en zijn tong naar je uitstrekt, zijn interpretatie dat je een positie inneemt waarin je machteloos en speels zult zijn in de handen van de vijanden en dat je ziek wordt . Als je in een droom ziet dat het haar van het hoofd in slangen is veranderd, de interpretatie van het optreden van ongelukken die je verdriet en angst bezorgen . Als slangen in een droom onnatuurlijke vormen aannemen, zullen ze tegen problemen en gevaren aanlopen die verdwijnen als je er niet op let en ze confronteert met wilskracht en zelfbeheersing . Als je droomde dat je op een slang stapte of een slang zag plukken of baden, zijn interpretatie van in de problemen komen in een tijd dat je gelukkige gebeurtenissen verwachtte . Als je de slang een andere persoon ziet bijten, is zijn verklaring dat je een paar vrienden aanvalt en hen kwaad doet . Als je kleine slangen ziet, zijn interpretatie dat je iemand zult eren en verbeteren, dan beledigt hij je opzettelijk, brengt je in diskrediet en schaadt hij je . Als je kinderen met slangen ziet spelen, leg dan uit dat je je vrienden niet meer van de vijanden kunt onderscheiden . Als een vrouw droomt dat een kind een slang achter haar hoofd heeft geplaatst en dat ze het geritsel en de ademhaling van de slang hoort, is de interpretatie ervan dat ze zal worden overgehaald om een ​​deel van wat ze bezit voor haar voordeel op te geven, maar ze zal later ontdekken dat ze is in een complot gevallen waar de vijanden haar kwaad doen . En als je ziet dat slangen hun hoofd boven het hoofd van je vriend heffen, is zijn interpretatie dat je een complot zult ontdekken om jou en je vriend kwaad te doen . Als je een vrouw in een droom ziet en de slang in slaap is gevallen, is de interpretatie dat iemand je rechten zal overnemen, maar de wet en invloedrijke vrienden zullen je beschermen ….

…Wat betreft het zien van slangen en schorpioenen, wie ziet dat hij een slang bevecht, dan behandelt hij een vijand, en de overwinnaar over hen is de overwinnaar van zijn eigenaar, en het leven van gerechtigheid is sterker dan het leven van water, en zijn zwartheid. is sterker dan zijn eieren. En wie ziet dat een slang erin bijt, zijn vijand krijgt hem evenzeer met haat als een angel, en wie ziet dat hij een slang heeft gedood, hij zal een vijand winnen. Hij is dood, omdat God aan zijn bevel voldoet, en wie ziet dat hij de koning van een slang is, vreest hij niet, dan treft hij evenveel kracht als die slang in slangen, en als de slang van goud is of afbeeldingen erop heeft , dan heeft hij grote autoriteit, en als het klein wit is en hij bezit het, dan is hij zijn grootvader die hem zoekt, en als hij het niet bezit, dan is hij een zwakke vijand En de kleine slang is een vijand van de familie en anderen, en wie een slang in zijn handen ziet zoeken en die in zijn hand vangt, hij is veilig voor wat hij vreest en wie ziet dat hij een slang vreest en deze niet ziet, dan is dit voor hem veilig voor zijn vijand. Als hij het inspecteert, zal hij worden beïnvloed door angst voor zijn vijand en zonder schade van hem. Hij ziet iets dat wonderbaarlijk over hem is en krijgt veel goeds, en wie het leven in de holtes van huizen ziet, ze zijn vijanden van vrouwen en familieleden, en als hij slangen buiten de huizen ziet, zijn ze vijanden van ver weg, en wie ziet een slang in zijn huis of op zijn bed, dan zijn vrouw is een vijand van hem, en wie ziet dat een slang komt uit zijn neus of zijn rug of zijn urinebuis, het geeft geboorte aan een jongen en ik als het komt uit zijn oor, buik of anus, dan is er een vijand in zijn familie die uit hem komt….

…Giftige slang Het zien van een giftige slang in een droom betekent dat je wordt bedreigd door tegenslagen en kwellingen . En als een slang je inhaalt en je aanvalt, dan is zijn interpretatie dat je vijanden je proberen te ruïneren en dat ze onvermoeibaar werken om dat te doen en je uit je positie te verwijderen ….

…Torrent, de staat en het leven . En wie ziet dat hij een slang heeft gedood, dan zal hij met een vrouw trouwen, en wie ziet dat de slang een huis heeft verlaten, het huis heeft verwoest en zijn volk heeft vernietigd . En wie leven uit zijn mond ziet komen en ziek is, zal sterven . En wie een slang in zijn mond ziet komen, hij zal zijn vijand verslaan . En wie ziet dat er een slang uit zijn neus of uit zijn rug komt, hij krijgt een zoon . En als het uit zijn oor of zijn maag komt, begaat hij een zonde . En buikslangen verwijzen naar familieleden, dus wie een van deze slangen ziet, laat iemand achter die het eet . Wie ziet dat hij slangen van zijn stoel in zijn hand gooit, zal een ramp ondergaan van de kant van zijn familieleden en zijn familie . Huizen zijn buren . De levens van de Badia zijn bandieten . En leven is kwaad en jaloezie, bedrog en bedrog, bedrog en voorwendselen van vijandschap . Yel, de staat en het leven . En wie ziet dat hij een slang heeft gedood, dan zal hij met een vrouw trouwen, en wie ziet dat de slang een huis heeft verlaten, het huis heeft verwoest en zijn volk heeft vernietigd . En wie leven uit zijn mond ziet komen en ziek is, zal sterven . En wie een slang in zijn mond ziet komen, hij zal zijn vijand verslaan . En wie ziet dat er een slang uit zijn neus of uit zijn rug komt, hij krijgt een zoon . En als het uit zijn oor of zijn maag komt, begaat hij een zonde . En buikslangen verwijzen naar familieleden, dus wie een van deze slangen ziet, laat iemand achter die het eet . Wie ziet dat hij slangen van zijn stoel in zijn hand gooit, zal een ramp ondergaan van de kant van zijn familieleden en zijn huishouden . Huizen zijn buren . De levens van de Badia zijn bandieten . En de levenden zijn kwaad en jaloezie, bedrog en bedrog, bedrog en voorwendselen van vijandschap ….

…Hoe zit het met het zien van slangen en slangen , en heeft het een specifieke betekenis? Het is erg beangstigend om slangen te zien in het algemeen, en ze zijn de zevende van de mens, en de mens is zeven, dus vrees hem en vrees hen, en de profeet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, heeft ons toegestaan ​​ze te doden in de oplossing en het verboden in de hadith van vijf mensen die worden gedood in de oplossing en het verboden, en hij noemde ze in een van de overleveringen : de slang . Voor de schrijver van deze regels variëren de betekenissen van het zien van slangen, afhankelijk van de tijd van de visioenen. In de zomer of winter kan het zien ervan in de winter lichter zijn, maar het kan een indicatie zijn van een verbetering van de medische of pathologische toestand van de zoeker, en iedereen kent het verband tussen de slang en het medicijn, en het kan een indicatie van genezing door hekserij, en het verband tussen de slang en magie is duidelijk, en ik bedoel de magie van magiërs toen de touwen werden alsof ze leven waren, dus Mozes vernietigde hun magie met een echte slang, en laat het je dus weten, O kruising, dat het zien van de slang in het bijzonder in de winter kan duiden op genezing door magie ! En ik weet dat je misschien verrast bent door deze lezing, maar dit is de waarheid die ik bereikte na overweging, analyse en studie . Slangen in de winter kunnen een teken zijn van regen, en deze afleiding uit hun taalkundige betekenis, want ze leven en water, God heeft er alles uit gemaakt wat leeft en overpeins het woord levend ! Het zien van jonge slangen kan een prettige betekenis hebben voor een getrouwde vrouw, namelijk dat ze zwanger zal worden en dan zal baren, want het kleine leven is een metafoor voor het bestaan ​​van de ziel of het leven van een nieuw klein wezen, dat is deze kleine pasgeborene. die zullen worden geboren met de toestemming van God … Hier is een symbool als dit, het kan bang zijn voor de eigenaar, maar zoals u opmerkt, is de betekenis ervan heerlijk . Vooral lange slangen kunnen een symbool zijn van de darm en het comfort of de ziekte die erin gaande is, of het kan een symbool zijn van familieleden, en het kan de tijd van het zien zijn. Zomer of winter is de grootste rol bij het definiëren van de betekenis, of het nu goed of slecht is, omdat de slang in de zomer is en vaak een slechte betekenis heeft, en in de winter vaak een goede betekenis, en het blijft een kwestie van passende betekenis voor de visie, volgens de informatie van de eigenaar, op de kruising, en elk en zijn subtiliteit . Wat betreft het doden van een slang , het is Mahmoud in de zomer , en het kan duiden op de vervulling van een schuld , of het einde van de test- en overleggevechten , en het kan het einde betekenen van vijandschap met een familielid , en het kan zijn een indicatie van het wegwerken van verboden behandeling , of verboden gedrag , zowel verbaal of verbaal , en het kan de verdwijning een probleem met een van de kinderen , of van een van de kinderen , en het kan betekenen het einde van een gunstige behandeling . En vice versa in de winter, kan het doden van haar in de meeste gevallen een slechte betekenis hebben , zoals : het doorsnijden van een baarmoeder en een ruzie tussen familieleden , het afsnijden van een behandelprogramma , het onderbreken of afsnijden , geld of uitgaven verkwisten , de afhankelijke personen van een jongen verwaarlozen of echtgenote , en het blijft om te zeggen : dat elk visioen haar omstandigheden heeft , volgens de rest van de symbolen , en dus is het heel anders van het visioen dan een ander, afhankelijk van deze variabelen , en wat belangrijk is, deze schrijver om de regels niet te koppelen het zien van slangen , en de tekenen van alarmerende , zoals : in het oog springende of magie of ziekte , en andere ….

…En wie ziet dat hij een slang bezit en er niet bang voor is, dan zal hij een hoogte bereiken, en als het een klein wit is, dan wordt het door zijn grootvader overgedragen in zijn werk en er werd gezegd dat een kleine slang van welke kleur dan ook werd op twee gezichten overgedragen als een zwakke vijand of een vijand van zijn familie ….

En wie ziet dat hij een slang heeft gehad, dan zal hij een grote autoriteit treffen, en wie ziet dat een slang een herinnering aan hem heeft, zijn vrouw zal sterven.

…En wie een slang ziet die zijn halsband of zijn rug verlaat en de aarde binnengaat, zal worden geïnterpreteerd door het verstrijken van zijn leven, en de eieren van de slang zullen worden geïnterpreteerd door een zwakke vijand ….

…De slang duidt in een droom over de dalman . Misschien duidde het op vijandigheid van ouders, echtgenoten en kinderen, en misschien was hij een jaloerse, slechte buurman . De waterslang is een hulpmiddel voor de onderdrukker of vlaggen voor de heerser . En wie ziet dat hij een slang bezit, zal grote autoriteit hebben ….

…Wat betreft de groene aar, het bevruchtte het jaar en het land dat op zijn stengel groeide, de strengheid van de soenna, want de Almachtige zei in het verhaal van Jozef, vrede zij met hem: ‘ Zeven groene pieken en de andere met droog land . ~…

…Een groene weide Een groene weide in een droom voorspelt geluk als een ontmoeting van hereniging en een belofte om samen te leven in een welvarende toekomst ….

…En wie ziet dat een vuur, een schorpioen, een slang of een steen uit de hemel neerdaalt, geeft aan dat de kwelling van God op die plaats is neergedaald ….

…En wie een slang ziet en een koning heeft, hij heeft een positie ….

…En wie ziet dat hij een slang heeft gedood en hem met zijn hand heeft opgeheven of hem heeft gedeeld en grootgebracht, besluit dan om de overwinning op de vijanden te behalen en hun geld te nemen ….

…En wie ziet dat een slang hem gehoorzaamt terwijl hij erover beschikt waar hij maar wil, dan zal hij uitleggen met het bereiken van heerlijkheid, verdienste en genade ….

…En wie een slang in zijn mond ziet, zal veel kennis ontvangen ….

…En wie ziet dat de slang zichzelf heeft opgenomen, zal de hoererij van zijn vrouw uitleggen ….

…En er werd gezegd dat hij die een slang zag en er niet bang voor was, maar vluchtte, dat hij het dan met zorgen en verdriet zou uitleggen ….

…En wie een slang met hoektanden en horens ziet, verandert in een enorme, wraakzuchtige vijand die het kwaad overdrijft, laat hij op zijn hoede zijn ….

…En wie een slang in de lucht ziet opstijgen naar een hoge plaats, hij zal blij zijn ….

…En wie ziet dat hij een slang op zijn kussen of bed heeft gedood, zal worden uitgelegd door de dood van zijn vrouw ….

…En wie ziet dat een slang hem bijt, zal iets verkeerds van zijn vijand uitleggen ….

…De groene pil is in een droom een ​​voordeel van een intense vreemdeling ….

…En wie een groene worm ziet, zal een goede vrouw uitleggen ….

…En wie ziet dat er water in zit om zijn boom of groene boom te irrigeren, dan geeft het zijn nabijheid tot de koning van die plaats en zijn gezindheid over de zaken van zijn koninkrijk aan als hij dat waardig is, en als hij niet gekwalificeerd is. , dan is hij in elk geval een zegen ….

…En wie een dode persoon groene kleren ziet dragen, zijn visioenen geven aan dat zijn dood een soort getuigenis was ….

…En wie groene watermeloen in zijn seizoen ziet, eet er beter van dan gele watermeloen, en de jongen ervan zijn beter dan de oude, en het is niet schadelijk ….

…Groen : De Almachtige zei : (op hen kleren Sondos groenten en Aestbrq ) AL rechten 21 – betekent gelukzaligheid en goed geld ( Snblatt en zeven groenten en andere Iabsat ) Surah Yusuf 46. betekent welvaart kwam in een interview met Abdullah bin Salam aan de rechterkant in de deur van de Groenen in een droom en kleuterschoolgroen ( ik zag alsof een paal in een groene weide werd geplaatst …) – wat betekent gelukzaligheid, geluk en goed werk…

…Al-Kirmani zei dat het visioen van het groene appartement wordt geïnterpreteerd met goed reizen, en het gele appartement wordt geïnterpreteerd met reizen met ziekte, en het witte appartement wordt geïnterpreteerd met goed en rechtvaardigheid, en het blauw met zwarte appartement is een reis die niet is goed ….