…Hond Als je droomde van een wilde hond, dan betekent dit vijanden en constant ongeluk . Als je droomt dat een hond je het hof maakt, dan betekent dit overvloedige winst en loyale vrienden . Als je ervan droomt een hond met goede eigenschappen te bezitten, betekent dit dat je een stabiel vermogen zult hebben . Als je droomt dat een politiehond je volgt, dan is het mogelijk dat je wordt blootgesteld aan een verleiding die je ineenstorting riskeert. Als je van kleine honden hebt gedroomd, betekent dit dat je fundamentele gedachten en geneugten tot een triviaal soort behoren . Als je ervan droomt dat honden je bijten, voorspelt dit een lastige metgezel in het huwelijk of op het werk . Magere en vuile honden betekenen mislukking in het bedrijfsleven en betekenen ook ziekte bij kinderen . Als je gedroomd hebt van een hondenbeurs, betekent dit dat geluk je veel en gevarieerde diensten zal dienen . Als je honden in een droom hoort blaffen, voorspelt dit nieuws van een deprimerende aard, en dat is meer dan alleen de mogelijkheid dat de droom zal worden gevolgd door moeilijkheden . Als je honden op vossen en andere grote prooien ziet jagen, betekent dit in alle gevallen buitengewone activiteit . Het zien van schattige, verwende honden duidt op een voorliefde voor show, en dat de dromer egoïstisch en bekrompen is . Wat meisjes betreft, deze droom voorspelt de brutaliteit van de geliefde . Als je je doodsbang voelt bij het zien van een enorme waakhond, betekent dit dat je ontberingen zult lijden door pogingen om boven het gemiddelde uit te stijgen . Als een vrouw hiervan droomt, zal ze trouwen met een wijze en humane man . Als je honden hoort brullen en brullen, betekent dit dat je overgeleverd bent aan sluwe mensen en je in een verontrustende thuisomgeving zult wensen . Als je een eenzaam geblaf van een hond hoort, voorspelt dit de dood of een lange scheiding van vrienden . Als je honden hoort brullen en worstelen, voorspelt dit dat vijanden je zullen overwinnen en dat je leven vervuld zal zijn van wanhoop . Als je honden en katten ziet met een ogenschijnlijk akkoord, en plotseling keert elk van hen zich tegen elkaar, terwijl ze hun tanden ontvouwen en er ontstaat een openbare ruzie, dan zul je een ramp in liefde en wereldse geneugten tegemoet treden, tenzij je erin slaagt de situatie te kalmeren . Als je droomde van een vriendelijke witte hond die hem naderde, voorspelt dit zegevierend werk, of het nu op carrièreniveau is of verliefd . Voor een meisje luidt deze droom een ​​vroeg huwelijk in . Als je droomt van een meerkoppige hond, zul je proberen om veel takken tegelijk te laten opereren . Succes komt altijd door energieën te concentreren, en deze droom zou een waarschuwing moeten zijn voor iemand die ergens in wil slagen . Als u droomde van een hondsdolle hond, zullen uw inspanningen u niet de resultaten opleveren die aanwezig zijn, en kan er een ernstige ziekte uitbarsten in uw vitale organen . Als een gekke hond je bijt, is dat een indicatie dat jij of iemand van wie je houdt op het punt van waanzin staat . Er kan zich een vreselijke tragedie voordoen . Als je droomt dat je alleen reist en dat een hond je volgt, voorspelt dit trouwe vrienden en succesvolle projecten . Als u droomt van het zwemmen van honden, betekent dit voor u een gemakkelijke uitbreiding van geluk en geluk . Als je droomde dat een hond een kat heeft gedood in jouw aanwezigheid, duidt dit op winstgevende transacties en onverwacht plezier . Als een hond in uw aanwezigheid een slang doodt, luidt dit veel geluk in ….

En wie ziet dat een hond hem bijt, duidt op het optreden van pijn, schuld, beklemming op de borst en ontbering van zijn vijand ….

Bijten is een boosaardigheid of boosaardigheid in een droom . En er werd gezegd : bijten duidt op buitensporige liefde voor iedereen die wordt gebeten, en het kan duiden op angst . En wie een persoon in zijn vingertoppen ziet bijten, dan is hij wraakzuchtig, want de Almachtige God zegt : ( Bijt in je vingertoppen van woede ). En wie zag dat hij in zijn vingers had gebeten, hij zou er spijt van krijgen, en er werd gezegd : het is onrechtvaardig omdat de Almachtige God zei : (En op de dag dat de onderdrukker in zijn handen bijt ). En de beet als het eruit komt . Bloed is een beproeving in zonde, en bijten is buitensporige woede . En wie ziet dat iemand hem bijt, zal in zijn vroege leven plezier en vreugde ontvangen ….

…Wat honden betreft, het wordt geïnterpreteerd als een slechte man die mensen kwelt, en hij kan een bandiet of een assistent zijn, en wie ziet dat hij een hond met honden is en hem lokt, zal iemand vinden om hem te helpen ….

Bijten : Kid, kwaadaardigheid werd gezegd . En er werd gezegd dat bijten duidt op overmatige liefde voor een mens of iemand anders . Als iemand bijt en er bloed uit hem komt, zal liefde in zonde zijn . Als hij in zijn vinger bijt, riskeren ze zijn religie ….

…En bijten op de gezichten van degene die ziet dat hij iemand heeft gebeten met liefde en genegenheid, dan duidt dit op een toename van zijn liefde in zijn hart, en als hij hem bijt met woede en haat, dan duidt dit op een gevaar dat hij in zijn hart krijgt. taken en banen vanwege zijn bijten ….

…Abu Saeed, de predikant, zei dat de twee honden tot de assistenten van de sultan behoren ….

…Betekent het zien van honden, katten, slangen en schorpioenen iets verdachts, ziekte of magie? Het feit dat deze vraag wordt een gegeven veel vragenstellers en Alsailat Hier moeten we onderscheid maken tussen twee dingen .. het ziet deze dingen vaak herhaald door deze sex visioenen kan worden voorproefje van zijn ziekte of charme of oog van het mengen van Gelads is goed, en Asthlal wat God is beroofd van kleding en voedsel en gewoonten, want wie ze maar een of twee keer ziet, ze duiden niets aan in het eerste deel, en het is een visioen dat wordt geïnterpreteerd volgens de toestand van de eigenaar, dus het belangrijkste is … om het geslacht van deze visioenen niet te begrijpen, één permanent ding, zoals magie en het oog, en het is bekend dat visioenen onmetelijk zijn, zodat een persoon een visie kan zien die voor hem wordt uitgedrukt met een vreugdevolle zaak, en een ander ziet het, en het drukt iets anders uit, ieder volgens zijn toestand en goedheid ….

…Wat het bijten betreft, wie ziet dat hij een persoon heeft gebeten met een soort van liefde, dan vergroot hij zijn liefde, en als het zonder liefde is, geeft hij zijn haat voor hem aan ….

…Wie ziet dat vliegen in zijn lichaam bijten, dan duidt het op de afgunst van een dwaze groep die jaloers zijn op zijn gezin en familieleden ….

En wie ziet dat hij in de vagina van een onbekende vrouw bijt, dan komt Faraj naar hem toe in zijn wereldse aangelegenheid ….

En wie zag dat hij op zijn tong beet, zal er spijt van krijgen ….

En wie ziet dat hij in zijn vingers heeft gebeten, duidt op leed en leed in zijn religie ….

…Een hond in een droom is een dwaze man, dus als hij blaft, dan is hij een dwaze, schandalige natuur . En wie een hond zag die hem beet, zou schade oplopen door zijn vijand . En wie een hond ziet die zijn kleren scheurt, een dwaas zal hem lasteren, en als hij zijn geblaf niet hoort, dan is hij een vijand . De hond is een gemene vrouw en de hondenpup is een geliefde jongen. Als hij blank is, dan is hij een gelovige, en als hij zwart is, dan heeft zijn gezin de overhand . Er werd gezegd : een bastaardpup opgevoed door een dwaze man . Een herdershond zal hiervan profiteren . De huishond is een oneerlijke vijand . De Saluki-hond geeft de geldigheid van de ziener voor het sultanaat aan . En de Chinese hond geeft aan dat de ziener zich mengt met buitenlanders . En wie zag dat hij een hond meenam, zou een bediende vergezellen . En als hij zag dat een hond hem gebeten had, leed hij ongeluk, schade en leed van een vriend of bediende . Als hij ziet dat hij met honden jaagt, zal hij zijn wens ontvangen . En als hij ziet dat hij honden doodt, dan zal hij zijn vijand voor zich winnen, en jachthonden zijn goed voor alle mensen, en als hij ze terug ziet komen van de jacht, dan duidt dat op de afwezigheid van paniek en werkloosheid . Als hij een blaffende hond ziet, duidt dit op schade . En de hond duidt koorts aan vanwege de planeet die de hond wordt genoemd, wat Sirius is, die de oorzaak is van koorts . En alle soorten honden duiden op vernederde mensen . En de honden van spelen en kletsen duiden op vreugde en plezier . En de waterhond duidt een werk aan dat niet wordt gedaan en valse hoop . En wie zag dat hij in een hond was veranderd, de Almachtige God had hem een ​​grote kennis geleerd, en hij werd afgewezen, dus beroofde God hem ervan . De hond is een zwakke vijand of een gierige man . En wie ziet dat een hond naar hem blaft, hoort woorden van een weinig mannelijk persoon die hij haat . En wie ziet dat hij het vlees van een hond eet, zal de overwinning behalen over zijn vijand en met zijn geld worden geslagen . En de hond geeft de bewaker aan . En hondenmelk drinken uit angst . Als een hond een kussen heeft, is de hond een vriend . De hond is een bedelaar en kan duiden op gemeenheid, vernedering en vernedering van de ziel . Misschien heeft de hond de claim op de wereld geleid zonder te redden . En de jachthond, Ezz, Rifaa en voeding . Een veehond is een goede buur die jaloers is op zijn familie en buurman . Misschien betekent het onderschrijven van de hond een boete . En het gezelschap van de hond duidt op het verdwijnen van het verhaal van de mensen van de grot . De hond is een conservatieve vrouw voor haar man die veel nakomelingen heeft . Misschien duidde de hond op ongeloof en wanhoop vanwege de genade van de Almachtige God . Het zien van een holbewonerhond duidt op angst, opsluiting of vlucht . En zijn visie in het land is het bewijs van de hernieuwing van het mandaat ….

…Al-Kalb : Zijn interpretatie verschilde. Sommigen van hen zeiden dat hij een slaaf was, en er werd gezegd dat hij een dwaze tiran is die blaft . En de leeuwen zijn Arabisch, en hij is een zwakke vijand met weinig ridderlijkheid, en de hond is een gemene vrouw, dus als zijn beet van haar wordt gehaat, en als een hond zijn kleren scheurt, dan scheurt een gemene man zijn vertoon . En door het eten van het vlees van een hond, verscheen het op een vijand die van zijn geld sloeg en zijn melk dronk met angst, en van een hondenkussen, dus de hond is op dat moment een vriend om hulp te zoeken en hulp te zoeken. , en de hond wijst naar de bewaker. En als hij een vijand of tegenstander had die hem vervloekte of hem onderdrukte, en als hij een slaaf had die hem verraadde, of een bewaker van zijn verraad, en als dat in de tijd van honger was, kreeg hij iets van hem, dan de omvang van de beet en de pijn die hij zou krijgen . En de hond is een gemene vrouw van slechte mensen . Puppy : geboren liefdevolle, zwarte puppy Saddh op zijn gezin . En het wit van zijn geloof, en er werd gezegd dat de pup van de hond een klootzak is, een man wiens mensen dwaas zijn van hoererij, en de hond is een dwaas, en een herdershond is geld dat hij ontvangt van een opperhoofd, en de hond is een onrechtvaardige vijand, en de welomschreven hond steunt zijn eigenaar boven zijn vijanden, maar hij is smerig en heeft geen ridderlijkheid . Er werd gezegd dat de eigenaar van deze visie macht en toereikendheid verkrijgt in het leven, en sommigen van hen zeiden : In interpretatie zijn honden indicatief voor schade, ellende en ziekte . En de vijand, behalve op één plaats, en hij is degene die speelgoed en onbezonnen neemt, want het duidt op leven in plezier en plezier, en de waterhond is een valse hoop en iets dat niet wordt vervuld . En alle soorten honden duiden op een volk van boosaardigheid . En er werd overgeleverd dat Abu Bakr Al-Siddiq, moge God tevreden met hem zijn, in zijn slaap het jaar van de verovering tussen Mekka en Medina zag, dat de Boodschapper van God, vrede en zegeningen zij met hem, uit Mekka kwam onder zijn metgezellen, dus een hond kwam over hen heen, en toen ze haar naderden, ging ze op haar rug liggen, en als haar doktoren met melk zaten te strooien . Hij vertelde zijn visioenen aan de Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken, en hij zei : Hun hond ging, en hij accepteerde een dirham, en ze vragen je naar je familieleden terwijl je sommigen van hen ontmoet, en of je ontmoet Abu Sufyan bin Harb, dood hem niet . En wie een hond verandert, God leerde hem een ​​grote kennis en stal die er toen van, want de Almachtige zei : ~En vertel hun het nieuws van Hem die is gekomen, en we zullen van hen gescheiden worden .~ Er werd verteld dat een man zag dat de vagina van zijn vrouw twee honden had die schuren, dus vertelde hij zijn visioen op een kruising en zei : Dit is een vrouw die zich wilde scheren, dus excuseerde hij de eland, dus ze sneed hem met een paar van een schaar, en de man kwam naar zijn huis en palpeerde de vagina van zijn vrouw, en hij vond het schaarspoor ….

…Wat betreft de twee honden, ze worden geïnterpreteerd door een sterke, rijke en moedige dienaar die geld van de koningen en de oudsten haalt en het onder de mensen verdeelt, en wie twee honden in zijn hand ziet die van hem zijn verloren, geeft het verlies aan ….

…Slang Als je ervan droomt een slang te zien bijten, en een dode vriend die lijkt te liggen en ademt, stijgt dan naar een zittende positie wanneer de slang hem aanvalt, en dan verdwijnen ze samen in enkele nabijgelegen struiken, dit geeft aan dat je zult diep bedroefd zijn over het ongeluk van vrienden en het verlies dat je zelf bedreigt . Als je een meisje met een slang ziet, voorspelt dit dat een bedrieglijk persoon haar problemen zal bezorgen . Als de slang eraan ontsnapt, kan hij zijn karakter beschermen tegen aanvallen ertegen . Als een vrouw droomt dat een dode slang haar bijt, zal ze lijden onder de intriges van een valse vriend . Als je ervan droomde slangen te zien, dan kan al het kwaad, de ellende en het slechte geld worden geïnterpreteerd . En als je droomt van slangen die vechten en over elkaar vallen, is de interpretatie ervan een bittere strijd met pech, verdriet en pijn . Als je een slang in het vlees doodt, is de interpretatie ervan dat je het gevoel hebt dat je elke mogelijke gelegenheid hebt gebruikt en benut om je belangen te bereiken of de belangen van anderen te respecteren . U zult zich verheugen over uw overwinning op de vijanden . Als je in de droom op slangen liep, leg het je dan uit dat je in constante angst voor ziekte zult leven, aangezien egoïstische mensen zullen proberen met je te concurreren om je positie in de samenleving . Als de slang je bijt, betekent dit dat je je overgeeft aan de touwen van Satan en dat de vijanden je verliezen in je vak zullen bezorgen . Als je gedroomd hebt dat een gespikkelde slang je nadert buiten een groene jungle, maar je springt ervan weg toen hij op je sprong, en nadat je het incident bent vergeten, zie je hem weer naderen en in omvang toenemen als hij je nadert en dan verschijnt in de vorm van een rustige slang in grootte, als je er na grote inspanning aan hebt kunnen ontsnappen, dan is het voor je verdwijnen, dit alles wordt verklaard door het feit dat je je voorstelt dat anderen je verraden en tegen je in opstand kwamen en dat dingen zullen van kwaad tot erger gaan . Je zult steeds meer geobsedeerd raken door ziekte en angst, maar nadat je je hebt losgemaakt van angstige illusies en agressief taken hebt uitgevoerd, zul je je tevreden en vredig voelen . Als je droomt dat een slang zich om je heen wikkelt en zijn tong naar je uitstrekt, zijn interpretatie dat je een positie inneemt waarin je machteloos en speels zult zijn in de handen van de vijanden en dat je ziek wordt . Als je in een droom ziet dat het haar van het hoofd in slangen is veranderd, de interpretatie van het optreden van ongelukken die je verdriet en angst bezorgen . Als slangen in een droom onnatuurlijke vormen aannemen, zullen ze tegen problemen en gevaren aanlopen die verdwijnen als je er niet op let en ze confronteert met wilskracht en zelfbeheersing . Als je droomde dat je op een slang stapte of een slang zag plukken of baden, zijn interpretatie van in de problemen komen in een tijd dat je gelukkige gebeurtenissen verwachtte . Als je de slang een andere persoon ziet bijten, is zijn verklaring dat je een paar vrienden aanvalt en hen kwaad doet . Als je kleine slangen ziet, zijn interpretatie dat je iemand zult eren en verbeteren, dan beledigt hij je opzettelijk, brengt je in diskrediet en schaadt hij je . Als je kinderen met slangen ziet spelen, leg dan uit dat je je vrienden niet meer van de vijanden kunt onderscheiden . Als een vrouw droomt dat een kind een slang achter haar hoofd heeft geplaatst en dat ze het geritsel en de ademhaling van de slang hoort, is de interpretatie ervan dat ze zal worden overgehaald om een ​​deel van wat ze bezit voor haar voordeel op te geven, maar ze zal later ontdekken dat ze is in een complot gevallen waar de vijanden haar kwaad doen . En als je ziet dat slangen hun hoofd boven het hoofd van je vriend heffen, is zijn interpretatie dat je een complot zult ontdekken om jou en je vriend kwaad te doen . Als je een vrouw in een droom ziet en de slang in slaap is gevallen, is de interpretatie dat iemand je rechten zal overnemen, maar de wet en invloedrijke vrienden zullen je beschermen ….

…En wie ziet dat hij met de twee honden iets uit het vuur haalt, geeft aan dat hij evenveel geld van de koning heeft gekregen als dat hij het uit het vuur heeft gehaald, en hij staat dicht bij de koningen ….

…Een man kwam op een voorbijgaande aard en hij zei: ~Ik zag twee honden praten in de vagina van mijn vrouw.~ Hij zei: ‘Dit is een vrouw die haar wilde uitdagen….

…Zwangerschap Als je droomt van lammeren die dartelen in groene weiden, voorspelt dit pure vriendschappen en onschuldige genoegens . En het voorspelt overvloedige gewassen voor boeren . En het bezit van anderen vergroten . Als je een dood lam ziet, symboliseert dit verdriet en verdriet . Het zien van bloed op een witte lamswol symboliseert dat de onschuldigen zullen worden misleid door het onrechtmatige gedrag van anderen . Een verloren lading geeft aan dat ondeugende mensen onder jouw controle zullen staan ​​en dat je voorzichtig moet zijn met je gedrag . Het zien van lammerenvellen duidt op comfort en plezier dat je van anderen oogst . Het slachten van een lam voor huishoudelijk gebruik symboliseert succes door plezier en tevredenheid op te offeren . Wat betreft het eten van lamskoteletten, duidt dit op een ziekte en grote bezorgdheid in het belang van de kinderen . Het zien van lammeren die voedsel van hun moeder krijgen, duidt op het geluk van opgewekte en intelligente huisgenoten, maar ook van mooie en geliefde kinderen . Als je droomde dat honden of wolven lammeren aten, dan geeft dit aan dat onschuldige mensen zullen lijden door toedoen van verraderlijke en sluwe klootzakken . Als je het geblaat van de lammeren hoort, zullen de mensen om je grootmoedigheid schreeuwen . Als je lammeren ziet in een winterstorm of in gevaar, duidt dit op teleurstelling in de hoop en bitterheid van het geluk . Als u een lam in uw dromen heeft, symboliseert dit dat uw omgeving vreugdevol en winstgevend zal zijn . Als je een lam in je armen draagt, zul je overweldigd worden door gelukkige interesses, waarop je een schat aan toewijding zult verdrijven, en je zult geen spijt krijgen van enige kosten als je reageert op de motieven van je hartstocht . Als je lamswol scheert, voorspelt dit dat je onzorgvuldig en hebzuchtig zult zijn . Je zult eerlijk zijn, maar je zult hardvochtig zijn . Als een vrouw droomde dat ze een lam had gevild, en ze ontdekte terwijl ze dat aan het doen was, dat het haar eigen kind was, dan duidt dit erop dat ze anderen verdriet zal bezorgen, en dit verdriet zal bij haar terugkeren en haar verdriet en verlies veroorzaken. ….

…Jammeren duidt in een droom de prediker aan . Het horen van het gejammer duidt op het openen van een kunif waaruit de stinkende geur wordt geroken . Er werd gezegd : jammerende geluiden van honden . En het geluid van de jammerende stem is het geluid van het vuur, de tamboerijn en de cimbalen jammeren . Misschien was het het bewijs van de bruiloft met muziekinstrumenten en gezangen . En verwijfde rouwklagers zijn in ieder geval niet te prijzen . En wie een plek ziet waar hij rouwt, er is een verandering, ongeluk en slechte contemplatie, die wordt afgesneden door het opnemen van zijn metgezellen . En wie ziet dat hij rouwt om een ​​dode, duidt op vreugde en plezier . Treuren is opruiing uitlokken door gejammer, en het kan duiden op misleiding door leiding of afvalligheid van religie . Misschien verwijst het gejammer naar de fluit of de fluit naar de kreet . De rouw van haar visioen duidt op de verandering van de omstandigheden, de verwoesting van de huizen en de slechte daden door te zeggen: vrede zij met hem : ( jammeren is een werk van onwetendheid .)…

…Goed, o commandant van de gelovigen 102 – Harun Al-Rashid zag een visioen dat je begreep, dus stuurde hij een brief aan Al-Kirmani, en toen hij bij hem kwam met een gelijkenis in zijn handen, was hij er leeg van en zei : Ik stuurde je een visioen dat ik zag, en hij zei : Wat is het? Hij zei : ik zag twee honden worden gebeten door een slavin uit mijn buurt. Al-Karmani zei tegen hem: ~Ik heb niets dan het goede gezien, o commandant van de gelovigen.~ Al-Rashid zei tegen hem : Zeg wat je ziet en wat je hebt? Toen zei hij tegen hem : Dit is een meid die met haar meeging voor haar gemeenschap, en je had geen relatie met haar, en ze was een vrouw met haar. Ze dacht eraan om zich te scheren en vond het spoor van de mousse en ze vond het vreselijk om in haar vorm te blijven, dus nam ze een klomp (1) Dus schoor ze wat haar en liet wat achter. Toen ze haar hierover vroeg, erkende ze het en geloofde Al-Kirmani, dus Al-Rasheed ging naar hem toe en zei tegen hem : Je was blij en tevreden met mij, en hij beval hem een ​​soennitische connectie te hebben, pas op met praten over toen je nog leefde, zei hij : Bij God, wat is ermee gebeurd zolang Rashid leeft ….

…Hound voorspelt het zien van een hond . In een droom dat je zorgt voor het geluk van de armen, de onschuldigen en de behoeftigen, en vanaf hier zul je je gelukkig voelen omdat het de groei van vele vriendschappen met veel mensen voorspelt . Als de hond in goede gezondheid en in een droom droomde, dan zullen fortuin en rijkdom je vergezellen, en vice versa, dwz als de hond mager en lelijk was, dan zal het ongeluk je vergezellen . Als je droomde van jachthonden tijdens een jachttocht, betekent dit aanstaande geneugten en aangename veranderingen . Als een vrouw droomt van jachthonden, zal ze verliefd worden op een man van lagere klasse . Als je droomt dat honden haar volgen, zul je veel fans hebben, maar niemand zal echte liefde voor haar voelen ….

…Ratchet duidt in een droom de deurwachter van honden of buitenlandse jongens aan ….

…Gekke hond Als je ervan droomt een gekke hond te zien, geeft dit aan dat de vijanden dwaze aanvallen op jou en je vrienden zullen lanceren, maar als je erin slaagt de honden te doden, zul je de vijandige meningen overwinnen en voor een groot deel slagen in de financiële veld ….

…Als je in een droom een ​​wilde vloek van je ziet vluchten, verlies je op een mysterieuze manier iets waardevols . Als je een haas vangt, word je de winnaar van een wedstrijd . Als je hazen in je huisdieren verandert, heb je een evenwichtige vriend, maar ze zullen niet intelligent zijn . En het dode wilde konijn voorspelt de dood van een vriend . Het zou saai zijn om in de buurt te zijn . Als u honden op wilde konijnen ziet jagen, duidt dit op problemen en conflicten tussen uw vrienden en zult u zich bezighouden met het opbouwen van vriendschappelijke relaties . Als je droomt dat je een wild konijn neerschiet, word je gedwongen gewelddadige maatregelen te nemen om je legitieme eigendom te verkrijgen ….

…En wie ziet dat een vlieg in zijn voedsel valt en zijn hand opheft en niet eet, zal uitleggen dat hij iemand haat vanwege degene van wie hij houdt ( als de vliegen op voedsel vallen … steek ik mijn hand op en mijn ziel hunkert naar it ) (en de leeuwen vermijden waterrozen … als de honden erin klagen )…

…Het komt zelden voor dat een man naar Ibn Sirin kwam en zei dat ik aan mijn vrouw twijfelde vanwege twee mannen, en vanavond zag ik twee honden vechten in haar vagina, daarna beet ze haar en verwondden ze haar, dus keek Ibn Sirin naar zijn gezicht en zag hem in een angstige verandering. Nu bij haar, raakte de man haar snel aan en vond haar, zoals hij zei, en hij vroeg haar daarover, en zij vertelde het hem volgens zijn beschrijving ….

…De namen van paarden zijn de paarden, waarvan er één het paard, de merrie, het paard en het veulen is, en onder hen zijn de kaddisj, de kooi en de steen . Wie een paard met hem in een droom ziet, geeft de breedte van zijn levensonderhoud aan, en zijn overwinning op zijn vijanden . Als hij zag dat hij op een paard reed en hij geschikt was om op een paard te rijden, ontving hij eer en geld, en misschien raakte hij bevriend met een man als paard, en misschien reisde hij en die reis is afgeleid van de Perzen . Als een paard beschermd was tegen zijn vijand, en als het een bruidsschat was, werd er een mooie jongen gegeven, en als hij een barzone was, leefde hij noch rijk noch arm, en als hij een steen was, trouwde hij, als hij een alleenstaande vrouw was met geld en nakomelingen, en het origineel is eerbaar voor niet-raszuivere . Misschien wezen de Perzen op de verblijfplaats van de bouw . En de meteoren worden verheerlijkt en triomferen over de vijanden omdat ze tot de paarden van de engelen behoren, en het belangrijkste zijn zorgen, en de blonde, gesluierde is kennis, vroomheid en religie, en wie op een dode rijdt, mag wijn drinken omdat het is een van hun namen . En wie een boot berijdt naar iemand anders die zijn status of het werk van zijn jaar heeft bereikt, zeker als hij een bekende boot is en geschikt is voor zijn berijder . En de steen is zijn vrouw. Of breng aan op de maat van de tweede verbinding . En als hij stierf toen hij naar beneden kwam, hij haar vervreemdde, liep of verwelkt in het geval dat hij met bloed op de grond kwam, dan pleegde hij overspel met haar . De steen staat voor de knoop van geld en opbrengsten, en de afgebroken steen is een religieuze vrouw die rijk is aan reputatie en herinnering . En de ontmoetingsvrouw staat bekend om haar schoonheid en geld . En de blonde met vreugde en activiteit . En de meteoor heeft een schuld, en wie ziet dat hij erop reed zonder zadel of teugel, hij trouwt met een vrouw zonder onfeilbaarheid, en de Amerikaanse zeearenden van het paradijs en de merrie van autoriteit . De blondine is een oorlog, en wie een gezadeld paard zonder ruiters ziet, het zijn vrouwen die samenkomen voor een begrafenis of een bruiloft . Een Perziër in een droom is een man of een kind van een ridder, een koopman of een arbeider die een ridder heeft in zijn werk en handel . En de merrie is een partner, dus wie ziet dat hij een paard heeft dat in zijn huis stierf, is de vernietiging van de man . Als hij ziet dat hij een berijder is op een merrie die een moedjahid lokt, en langzaam op hem loopt in kleding die geschikt is om te rijden, dan treft hij eer, macht, autoriteit en ridderlijkheid onder de mensen, en de vijanden bereiken hem niet slecht, en als hij een handelaar is, dan is hij een betrouwbare en heeft hij een comfortabel leven . Als hij Adham is, dan is hij het grootste van het lot en de eer, want hij is geld, autoriteit en rentmeesterschap . Als het dood is, dan is het meer in vermaak en vervoering, en meer in vechten en bloedvergieten . En wie ziet dat hij zijn paard heeft verkocht, dan verlaat hij zijn baan naar eigen keuze . En wie ziet dat hij zijn paard slacht en zijn vlees niet wil eten, bederft zijn levensonderhoud door autoriteit . En wie ziet dat een onbekende merrie een land of huis binnenkomt dat zijn eigenaar niet kent, dan komt een eerlijke man die plaats binnen, die evenveel gevaar in mensen heeft als het gevaar van de merrie . En wie ziet dat de onbekende merrie zijn positie verlaat, laat een oude man achter met de dood of op reis . En wie die cavalerie in de ronde ziet rondrennen en ook een land of een kamp binnengaat, het zal regen en stortregens zijn die die plaats treffen . En wie ziet dat hij een metgezel is van een bekende man, dan zal hij die man bereiken voor wat er van een religieuze of wereldse kwestie wordt verlangd, of die man zal een volgeling, partner of opvolger na hem hebben . Als hij een onbekende is, dan is hij toch een vijand . En wie ziet dat een paard vertrapt of erop gelopen heeft, dan is hij geïsoleerd van zijn autoriteit of zijn werk, of hij krijgt iets verkeerds en vernederd, en mensen bijten hem met hun tong . En wie op een kruiwagen rijdt, of het bezat, of het kocht, en een alleenstaande vrouw was, trouwde met een eerbare, gezegende vrouw, als ze een bruidsschat had, dan zou een zoon van haar worden geslagen . Als de man getrouwd is, of iemand die niet wacht om te trouwen, dan slaat hij een dorp of een landgoed aan, wat hem in zijn levensonderhoud ten goede zal komen . En wie ziet dat zijn wiel dood, gestolen of verloren is, dan is die gebeurtenis met zijn vrouw . En wie ziet dat zijn zegen het resultaat is, zal in zijn levensonderhoud voorzien en meer geld verdienen . En wie ziet dat hij de melk van de wasbeer drinkt, de sultan zal het dichter bij zichzelf brengen en het goede van hem krijgen . En wie het haar van zijn paard veel ziet, zijn rijkdom en zijn kinderen zullen toenemen, en als hij een heerser is, zal zijn leger toenemen . Een eunuch duidt een bediende aan . En de beer zonder keten is een overspelige vrouw, want ze liep zoals ze wilde . En het postpaard staat dicht bij degenen die erop reden in een droom . Zwakte van de merrie kan duiden op een zwak prestige ….

…Schorpioen is in een droom duidt op de zorgen en het leed van de roddelende persoon . En de schorpioen is een roddel onder mensen . Een schorpioen bijt een deugd die een persoon wordt, en als een schorpioen hem slaat, zal de vijand hem aanklagen of ontdekken dat er iets mis is . En het verbranden van schorpioenen in zijn huis, de dood van zijn vijanden . Als het een gekookt of gegrild schorpioenvlees eet, zal het geld verdienen van de vijand van een roddel, zoals een toegestane erfenis, en als het rauw is, dan is het verboden . Als hij een schorpioen in zijn hemd of in zijn winkel ziet, dan is het een vijand en een zorg voor zijn levensonderhoud en verdiensten, en als hij het op zijn bed ziet, dan is het een vijand terwijl ze in zijn familie zijn . Als hij schorpioenen in zijn maag ziet, dan zijn ze zijn vijanden van zijn arbeiders . En als het uit zijn anus komt, dan zijn het zijn vijanden van zijn nakomelingen, of een vijandschap tussen hen . En wie een rauwe schorpioen eet, hij zal een losbandige rug bijten . En de schorpioen duidt een man aan die zijn vriend niet van zijn vijand kent . De schorpioen is een zwakke vijand . En wie ziet dat hij een schorpioen heeft gedood, zal zijn vijand winnen . En wie ziet dat hij een schorpioen in zijn hand heeft die mensen steekt, dan is hij een persoon die mensen lastert en elkaar tegen elkaar irriteert . En wie de gelijkenis van een schorpioen ziet en niet van een schorpioen, dan is het een man die denkt dat het zijn vijand is en niet een vijand . En de doorn van de schorpioen is de tong van de roddelende man ….