Tijger Het zien van een tijger en er bang voor zijn in een droom duidt op de mogelijkheid om het huwelijk of de werkrelatie abrupt op te zeggen vanwege de impact van druk die verband houdt met je reputatie . Als je een tijger hebt gedood of hem hebt overmeesterd, voorspelt dit vreugde en geluk in je toewijding, comfort en begrip in de buurt van vrienden . Als iemand je met een tijger bedreigt, voorspelt dit problemen in de werkomgeving . Sommige vrienden kunnen hun beloften achterwege laten en u helpen . Als je het geluid van een tijger hoort en er bang voor bent, hoor je verontrustend nieuws over verlies op het werk en kun je problemen krijgen met de mensen om je heen . Als je ervan droomde een tijger te zien die op een kat lijkt, dan is dit een slecht voorteken, tenzij je hem hebt gedood . Als een tijger je in een droom nadert, zullen de vijanden je vangen en vervolgen . Als een tijger je aanvalt, voorspelt dit dat mislukking en teleurstelling je veel zorgen en pijn zullen bezorgen . Als je erin slaagt hem te verbannen of te doden, zul je slagen in al je projecten en zaken . Als je droomt van een tijger die van je wegvlucht, voorspelt dit dat je moeilijkheden zult overwinnen en naar de hoogste rangen zult stijgen . Als je een tijger in een kooi ziet, voorspelt dit dat je degenen zult verslaan die in je gezicht staan ​​en obstakels in de weg staan . Als je stukjes tijgerhuid ziet, voorspelt dit dat je het pad van rijkdom, geluk en een comfortabel leven zult volgen ….

…De tijger is in een droom een ​​onrechtvaardige heerser of een luide vijand, met een sterke doorn, dus wie hem doodt, zal een vijand onderwerpen, en wie zijn vlees eet, zal geld en eer krijgen, en wie zijn knieën krijgt, zal grote autoriteit krijgen, en wie met een tijgerin trouwt, zal een immorele vrouw domineren . En wie een tijger in zijn huis zag, een immorele man viel zijn huis aan . En doordat hij door een tijger wordt gebeten, raakt hij gewond . En de tijger duidt een man of een vrouw aan, en het is bedrieglijk en bedrieglijk, en duidt op ziekte . De melk van de tijger toont vijandigheid tegenover zijn snor . De tijger is een zeer vijandige vijand . En er werd gezegd : Wie de tijger in zijn slaap ziet, zal vergeving vragen aan de Almachtige God voor zijn zonden . En de tijger geeft mensen aan die mensen vrezen en hevig vrezen ….

En wie denkt dat hij op een tijger heeft gereden of deze heeft verdreven of de tijger heeft verslagen of de tijger heeft verslagen of hem van de tijger heeft geslagen of iets dergelijks, dan is de interpretatie daarvan zoals de interpretatie van de leeuw, evenals degene die denkt dat hij op een beer heeft gereden of hem heeft verdreven of gemengd, dan is de interpretatie ervan als de interpretatie van de rest van de leeuwen

…Al-Nimr : De koers van de leeuw loopt, en hij is ook een wrede, wraakzuchtige en geheimzinnige man, wanneer hij in zichzelf een verraderlijke en verraderlijke vijand is en een schijnbare vijand, en er werd gezegd dat een onrechtvaardige sultan en de tijger ook de loop van de leeuwin . En het binnentreden van de tijger, het binnentreden van een wulpse man, en het eten van zijn vlees zou het hoofd zijn ….

…En wie zag dat hij op een tijger reed, zou veel autoriteit krijgen als het van zijn familie was ….

…Abu Saeed, de predikant, zei dat de tijger een schijnbare vijand en een onrechtvaardige sultan is ….

En wie zijn hoofd ziet als het hoofd van een olifant, een leeuw, een tijger of een wolf, er wordt gezegd dat hij de schepping van dingen hoger neemt dan zijn vermogen en er voordeel uit trekt en het leiderschap en de spijker op de vijanden

…En wie ziet dat hij een tijger heeft gedood, hij zal ontsnappen aan zijn aangelegenheden, en er werd gezegd dat hij een vijand is die niet in de vijanden is die strenger zijn dan hij, en zijn interpretatie in alles wat een persoon als een leeuw ziet, maar ernstiger in vijandschap ….

…Wat betreft de tijger, het wordt op zijn gezichten geïnterpreteerd, en wie een tijger ziet, zal het met een sterke man interpreteren ….

…Een kloof Als je droomde van een levitatie, betekent dit dat de vijanden de pijlers van je werk ondermijnen en je familiezaken uit elkaar halen . Als een vrouw hierover droomt, betekent dit dat een andere wakkere vrouw met haar concurreert in de emoties van haar minnaar . Als je een lynx doodt, haalt hij zijn rivaal in . ~ Lynx : een dier van de soort Alnsanr kleiner dan de tijger .~…

En de melk van de tijger toont vijandschap

…Jaafar al-Sadiq zei dat het visioen van de tijger in drie aspecten wordt geïnterpreteerd als een sterke vijand, geld krijgen van een vijand en een grote angst van een koning ….

…Pebbles haar visie in een droom duidt op mannen en vrouwen, jonge mensen, dirham, bedevaart en stenen gooien, hardheid en verdriet, beledigingen en laster . Dus wie een vogel uit de lucht zag neerdalen en een kiezelsteen pakte en ermee vloog, en dat was in een moskee waaruit een goede man omkwam, en als de dromer ziek was, en hij was een van de mensen van goedheid of een wie bidt in deze moskee, dan is de eigenaar van het visioen dood . Als hij het kiezelsteentje uit een kerk pakte, werd rekening gehouden met de corruptie van de patiënt . En als hij het van zijn huis of van een onbekende plaats zou meenemen, dan zou de persoon van het visioen een zoon hebben . Wat betreft degene die een aantal kiezelstenen opraapte, hij bedekte ze in zijn kledingstuk of slikte ze in, en hij raapte ze op van een moskee, het huis van een geleerde of iemands herinnering aan kennis en de Koran, en hij profiteerde evenveel van herinnering en verduidelijking als de kiezelstenen werden opgepakt . Als het van de markt wordt gehaald, dan is het interesse in deze wereld, en dirhams daarvoor bestaan ​​uit handel of liefdadigheid . En als het van achter de bomen komt, dan zijn geschenken van de sultan als hij hem dient, of profiteert hij van de zee als hij erin handelt, of kennis die hij opdoet van een wereld als dat een geschenk is van een rijke vrouw, als hij dat heeft gedaan. een zoon, en als hij geen zoon heeft, krijgt hij een zoon . Wat betreft degene die kiezelstenen in de zee gooit, zijn geld zal verloren gaan . Als hij het in een put gooit, geeft hij geld voor een huwelijk of rijkdom voor een bediende . En als hij een dier gooide zoals een leeuw, een tijger, een aap, een sprinkhaan, een kraai en dergelijke, en dat was tijdens de dagen van de hadj, gooide hij de stenen, en de oorsprong van de stenen is die Gabriël, vrede zij met hem, beval Adam, vrede zij met hem, om de duivel naar hen te werpen toen hij aan hem werd blootgesteld, toen werd het Sunnah, en als dat niet tijdens de dagen van de hadj was, was het een kiezelsteen. Zijn smeekbede tegen een vijand of immoreel persoon, of beledigend, beledigend, of getuigenis tegen hem . En als hij het met andere dan deze rassen gooide, zoals duiven en moslims onder de mensen, zou de man achterwaarts vloeken, sprekend over de rechtvaardigen onder de mensen en de versterkte . En kiezelstenen geleerden mensen . En er werd gezegd : bekering aan de ongehoorzamen en leiding aan de ongelovige, en misschien duidden kiezelstenen op martelaarschap, omdat hij in de palm van de profeet zwom, moge God hem zegenen en hem vrede schenken . Kiezelstenen kunnen wijzen op ziekten, zoals zand . En hij kan de gepensioneerden aangeven waarmee ze overspel plegen of advies zoeken, of wat ervan wordt gedaan . Kiezelstenen zijn harde woorden, en veel ervan is een punt van zorg . En wie ziet dat hij een kiezelsteen heeft waarvan de citrusvrucht in zijn oor zit en die weggooit, dan hoort hij een hard woord en zijn oor vleit het ….

…De melk van de tijger geeft de overwinning van de vijand aan, en een vijand kan aan hem verschijnen ….

…Melk is in een droom de aard van de islam, en het is toegestaan ​​geld . En wrongelgeld is verboden vanwege zijn zuurheid en het uittreden van zijn vet . En wie ziet dat de borsten haar melk geven, dat de wereld naar hem leidt . De melk van een persoon is opsluiting en benauwdheid voor moeders die borstvoeding geven en borstvoeding geven, en als hij ziet dat hij een vrouw heeft gekocht die borstvoeding geeft om zijn zoon borstvoeding te geven, dan voedt hij zijn zoon op bij zijn schepping . En er werd gezegd : hij die de melk van een vrouw zoog, zou geld en winst krijgen . En wie zag dat hij paardenmelk dronk, de sultan hield ervan en haalde er goed uit . En wie de melk van Rameka dronk, kwam een ​​koning tegen . En veemelk is toegestaan ​​geld van de sultan en een goed levensonderhoud . Melk is verraderlijk en het melken van de kameel is een probleem. Als het melken en de melk die eruit komt bloed is, dan is het in zijn macht, en als het melken vergif is, dan oogst het onrechtmatig geld . En pollenmelk is een instinct in religie, dus wie ervan drinkt, is instinctief instinctief, bidt, vast, geeft zakaat en geeft aalmoezen, en voor zijn drinker heeft hij toegestaan ​​geld en wijsheid . En er werd gezegd : Wie ziet dat hij een kameel melkt en van haar melk dronk, dan zal hij met een rechtvaardige vrouw trouwen, en als hij getrouwd is, zal hem een ​​jongen worden geboren . En wie ziet dat hij een koe melkt en de melk ervan dronk en een slaaf was, dan is hij geëmancipeerd, ook al is hij arm, hij wordt rijk . De melk van schapen en geiten is geld dat betaald moet worden door de Arabieren en niet-Arabieren . En wie zag dat hij schapenmelk dronk, zou goed, troost en plezier hebben ontvangen . En de melk van de leeuwin had geld voor zijn snor en zegevierde over zijn vijand . En de melk van de arend is glorie en overwinning op een sterke en genereuze vijand . En de melk van de tijger voor degenen die het drinken, tonen vijandschap . De melk van de wolf is een fijne en ernstige angst, en schaadt het levensonderhoud van degenen die het drinken, en er werd gezegd : het is geld en macht, en wie ziet dat hij het dronk, zal het presidentschap bereiken . Varkensmelk zal de drinker van gedachten doen veranderen en gaan . De melk van de hond is een grote angst voor zijn drinker, en wat hij ontvangt uit de hand van een onderdrukker, en er werd gezegd : hij die het dronk, zou macht en leiderschap krijgen over de mensen van zijn land . En er werd gezegd : de Albanezen van alle monsters twijfelen aan religie . En de melk van de zebra is een ziekte, waarna genezing mogelijk is . Doe’s melk heeft een klein bestaan . En de melkende en stekende melk is een goede zaak tussen hem en zijn vijanden . Vosmelk is een kleine ziekte, na een kort herstel en levensonderhoud . De melk van een tamme ezel is een simpele ziekte, net als de melk van een poesje . En wie ziet dat melk uit de aarde komt, het is de schijn van onderdrukking en opruiing, waarbij bloed wordt vergoten . Schapenmelk is eerbaar geld, koemelk is rijk en muilezelmelk is hard en verschrikkelijk . Varkensmelk is een grote hit . En moedermelk voor de zieke als hij drinkt, is een remedie tegen ziekte . De melk van de hond en de kattenziekte of angst . Melk duidt op geld, een toename van leven en zwangerschap, de opkomst van geheimen, kennis en monotheïsme, en duidt op medicijnen voor medicijnen en in het levensonderhoud . Koemelk, schapen, kamelen en buffels zijn allemaal samengevat geld . De melk van het beest en de vogel, indien gevonden, is een beetje geld, vooral de melk van het konijn en de melk van de merrie . En melkvenkel en overspel met vossen . Moedermelk is een vertrouwen dat aan niemand anders mag worden besteed dan aan de Heer . De melk van het onbekende van het beest is de glorie en de activiteit van de zieken, en redding uit de gevangenis, of het toegeëigende geld ….