…Een paard Als je ervan droomde om een ​​wit paard te zien of te berijden, geeft dit aan dat de indicatoren gunstig zijn voor succes en plezierig mengen met harmonieuze vrienden en mooie vrouwen . Als het paard vies en uitgemergeld is, zal je zelfvertrouwen worden beschaamd door een jaloerse vriend of vrouw . Als het paard zwart is, wordt u rijk, maar u bedriegt en wordt schuldig bevonden aan onterechte dates . Deze droom betekent voor een vrouw dat haar man niet loyaal aan haar is . Droom je van donkere paarden, dan duidt dit op verfrissende omstandigheden, maar met veel onvrede . Deze droom volgt vaak vluchtige genoegens . Als je zelf rijdt op een mooi paard in een kastanje kleur, dan betekent dit een toename van de welvaart en de vervulling van emoties . Voor een vrouw betekent deze droom een ​​verlangen naar dringende verbeteringen, en ze zal genieten van materiële zaken . Als je paarden voor je ziet passeren, betekent dit gemak en comfort . Als je op een paard rijdt dat sneller rijdt, zal de dwaasheid van een vriend of gebruiker je projecten schaden . Als je een paard ziet wegrennen met andere paarden, betekent dit dat je hoort over de ziekte van vrienden . Als je mooie paardenhengsten ziet, duidt dit op welvaart en weelderig leven en word je gedomineerd door een overdreven gevoel . Als je een veulen ziet, betekent dit harmonie en gebrek aan jaloezie tussen getrouwde stellen en geliefden . Als je op een paard rijdt en een beek aandrijft, zul je grote rijkdom in handen brengen en genieten van luxe geneugten . Als de stroom turbulent of mistig is, zullen de verwachte genoegens enigszins teleurgesteld zijn . Als je op een paard in een heldere en mooie rivier zwemt, zul je gemakkelijk je idee van emotionele gelukzaligheid realiseren, en dat voorspelt de zakenman van een grote winst . Als je een gewond paard ziet, spreekt dat over problemen voor vrienden . Als je droomt van een dood paard, duidt dit op verschillende teleurstellingen . Als je ervan droomt om op een wild paard te rijden, betekent dit dat het moeilijk is om je verlangens te vervullen . Als je droomt dat hij je naar beneden gooit, zul je te maken krijgen met een sterke concurrent en zal je bedrijf te lijden hebben van zwakte als gevolg van de concurrentie . Als je droomt dat een paard je heeft geschopt, zal iemand van wie je houdt je vervreemden . Uw slechte gezondheid zal uw fortuin en rijkdom verwarren . Als je droomt dat je een paard vangt om het te temmen en te remmen of om het in te spannen om te rijden, dan zul je een grote verbetering zien in het werk op alle gebieden en zullen mensen voorspoedig zijn in hun beroep . Als je hem niet te pakken krijgt, zal het geluk je in de steek laten . Als je gevlekte paarden ziet, voorspelt dit dat verschillende projecten je winst zullen opleveren . Als je droomt dat je een hoefijzer hebt, dan is je succes zeker . Deze droom belooft de vrouw een goede en loyale echtgenoot . Als je droomt dat je een hoefijzer op een paard zet, betekent dit dat je zult proberen om verdachte rijkdom te verkrijgen, en misschien ook wel . Als je droomde van een paardenrace, betekent dit dat je overweldigd wordt door een zwak leven, maar deze droom betekent welvaart voor vrouwen . Als je droomt dat je een paard bestijgt in een race, zul je slagen in het leven en ervan genieten . Als je ervan droomt een paard te doden, zul je je vrienden pijn doen vanwege je egoïsme . Als je een paard zonder zadel bestijgt, zul je rijkdom en gemak verkrijgen, maar door harde strijd . Als u in het gezelschap van mannen op een zadelpaard stapt, zult u eerlijke mannen ontmoeten die u zullen helpen en uw succes zal welverdiend zijn . En als je in het gezelschap bent van vrouwen, dan zullen je verlangens vrij zijn en zal je succes niet zo overvloedig zijn als het zou zijn geweest als vrouwen je hart niet hadden gevuld . Als je een paard schoonmaakt, zul je werkprojecten niet verwaarlozen ten koste van een man met geld of een goede boer . Schrijvers zullen zeer ijverig zijn in hun werken, en anderen zullen er goed voor zorgen . Als je van een paard droomt, zul je rijkdom vergaren en tot de laatste druppel van het leven genieten . Als je paarden karren ziet trekken, betekent dit rijkdom met een of ander obstakel, en liefde zal met obstakels worden geconfronteerd . Als je op een paard een heuvel beklimt en het paard slaagt er niet in om de top te bereiken terwijl je slaagt, dan verdien je een fortuin, hoewel je strijdt tegen vijanden en jaloezie . Als jij en het paard samen naar de top zijn gekomen, dan is je ascensie zeker, maar het zal een materiële zijn . Als een meisje droomt dat ze op een zwart paard rijdt, betekent dit dat ze te maken krijgt met een wijze autoriteit, en dat sommige wensen op onverwachte momenten zullen uitkomen . Zwarte kleur bij paarden duidt op een vertraging in de verwachtingen . Als u een merrie met zwakke benen ziet, betekent dit dat een onverwachte nood zich in uw gunstige positie zal storten . Als je een kapotte, zeer kleine schoen op de paardenlijst probeert te repareren, word je ervan beschuldigd frauduleuze deals te sluiten met onbewuste partijen . Als u vanaf een paard bergafwaarts gaat, zal uw bedrijf u ongetwijfeld teleurstellen . Als een meisje droomt dat een vriend achter haar rijdt op een paard, dan betekent dit dat ze de aandacht zal trekken van veel prominente en succesvolle mannen . Als ze bang is, roept dat gevoelens van jaloezie op . Als het paard in een varken verandert nadat het het in de steek heeft gelaten, zal het niet onverschillig staan ​​tegenover eervolle huwelijksaanzoeken en geeft het de voorkeur aan vrijheid totdat het alle gewenste huwelijkskansen verliest . Als ze vervolgens het varken op de bliksem- en telefoondraden ziet uitglijden, zal ze door het bedrog het midden naar voren duwen . Als een meisje droomt dat ze op een wit paard rijdt dat een heuvel op of af gaat en ze constant achterom kijkt en een persoon op een zwart paard ziet die haar achtervolgt, betekent dit dat ze een periode van succes zal meemaken vermengd met verdriet, en haar vijanden zullen, binnen deze periode, proberen haar beschrijving te verstoren met depressie en teleurstelling onvermoeibaar of met verveling . Als je een paard met een menselijk lichaam op een hangmat in de lucht ziet neerdalen, en wanneer het je huis nadert, verandert het in een menselijke vorm en nadert je deur en gooit iets dat eruitziet als een stuk rubber naar je deur maar wordt al snel onmogelijk in grote bijen, dan betekent dit teleurstelling en nutteloze pogingen om verloren voordelen terug te krijgen . Het zien van dieren in menselijke vormen duidt op een grote verbetering van de droom en hij zal vrienden maken door de deugden van eerlijk gewin te verwerven . Als dit menselijk lichaam er ziek uitziet of besmeurd is met sproeten, betekent dit het mislukken van zorgvuldig en zorgvuldig opgestelde plannen ….

…De namen van paarden zijn de paarden, waarvan er één het paard, de merrie, het paard en het veulen is, en onder hen zijn de kaddisj, de kooi en de steen . Wie een paard met hem in een droom ziet, geeft de breedte van zijn levensonderhoud aan, en zijn overwinning op zijn vijanden . Als hij zag dat hij op een paard reed en hij geschikt was om op een paard te rijden, ontving hij eer en geld, en misschien raakte hij bevriend met een man als paard, en misschien reisde hij en die reis is afgeleid van de Perzen . Als een paard beschermd was tegen zijn vijand, en als het een bruidsschat was, werd er een mooie jongen gegeven, en als hij een barzone was, leefde hij noch rijk noch arm, en als hij een steen was, trouwde hij, als hij een alleenstaande vrouw was met geld en nakomelingen, en het origineel is eerbaar voor niet-raszuivere . Misschien wezen de Perzen op de verblijfplaats van de bouw . En de meteoren worden verheerlijkt en triomferen over de vijanden omdat ze tot de paarden van de engelen behoren, en het belangrijkste zijn zorgen, en de blonde, gesluierde is kennis, vroomheid en religie, en wie op een dode rijdt, mag wijn drinken omdat het is een van hun namen . En wie een boot berijdt naar iemand anders die zijn status of het werk van zijn jaar heeft bereikt, zeker als hij een bekende boot is en geschikt is voor zijn berijder . En de steen is zijn vrouw. Of breng aan op de maat van de tweede verbinding . En als hij stierf toen hij naar beneden kwam, hij haar vervreemdde, liep of verwelkt in het geval dat hij met bloed op de grond kwam, dan pleegde hij overspel met haar . De steen staat voor de knoop van geld en opbrengsten, en de afgebroken steen is een religieuze vrouw die rijk is aan reputatie en herinnering . En de ontmoetingsvrouw staat bekend om haar schoonheid en geld . En de blonde met vreugde en activiteit . En de meteoor heeft een schuld, en wie ziet dat hij erop reed zonder zadel of teugel, hij trouwt met een vrouw zonder onfeilbaarheid, en de Amerikaanse zeearenden van het paradijs en de merrie van autoriteit . De blondine is een oorlog, en wie een gezadeld paard zonder ruiters ziet, het zijn vrouwen die samenkomen voor een begrafenis of een bruiloft . Een Perziër in een droom is een man of een kind van een ridder, een koopman of een arbeider die een ridder heeft in zijn werk en handel . En de merrie is een partner, dus wie ziet dat hij een paard heeft dat in zijn huis stierf, is de vernietiging van de man . Als hij ziet dat hij een berijder is op een merrie die een moedjahid lokt, en langzaam op hem loopt in kleding die geschikt is om te rijden, dan treft hij eer, macht, autoriteit en ridderlijkheid onder de mensen, en de vijanden bereiken hem niet slecht, en als hij een handelaar is, dan is hij een betrouwbare en heeft hij een comfortabel leven . Als hij Adham is, dan is hij het grootste van het lot en de eer, want hij is geld, autoriteit en rentmeesterschap . Als het dood is, dan is het meer in vermaak en vervoering, en meer in vechten en bloedvergieten . En wie ziet dat hij zijn paard heeft verkocht, dan verlaat hij zijn baan naar eigen keuze . En wie ziet dat hij zijn paard slacht en zijn vlees niet wil eten, bederft zijn levensonderhoud door autoriteit . En wie ziet dat een onbekende merrie een land of huis binnenkomt dat zijn eigenaar niet kent, dan komt een eerlijke man die plaats binnen, die evenveel gevaar in mensen heeft als het gevaar van de merrie . En wie ziet dat de onbekende merrie zijn positie verlaat, laat een oude man achter met de dood of op reis . En wie die cavalerie in de ronde ziet rondrennen en ook een land of een kamp binnengaat, het zal regen en stortregens zijn die die plaats treffen . En wie ziet dat hij een metgezel is van een bekende man, dan zal hij die man bereiken voor wat er van een religieuze of wereldse kwestie wordt verlangd, of die man zal een volgeling, partner of opvolger na hem hebben . Als hij een onbekende is, dan is hij toch een vijand . En wie ziet dat een paard vertrapt of erop gelopen heeft, dan is hij geïsoleerd van zijn autoriteit of zijn werk, of hij krijgt iets verkeerds en vernederd, en mensen bijten hem met hun tong . En wie op een kruiwagen rijdt, of het bezat, of het kocht, en een alleenstaande vrouw was, trouwde met een eerbare, gezegende vrouw, als ze een bruidsschat had, dan zou een zoon van haar worden geslagen . Als de man getrouwd is, of iemand die niet wacht om te trouwen, dan slaat hij een dorp of een landgoed aan, wat hem in zijn levensonderhoud ten goede zal komen . En wie ziet dat zijn wiel dood, gestolen of verloren is, dan is die gebeurtenis met zijn vrouw . En wie ziet dat zijn zegen het resultaat is, zal in zijn levensonderhoud voorzien en meer geld verdienen . En wie ziet dat hij de melk van de wasbeer drinkt, de sultan zal het dichter bij zichzelf brengen en het goede van hem krijgen . En wie het haar van zijn paard veel ziet, zijn rijkdom en zijn kinderen zullen toenemen, en als hij een heerser is, zal zijn leger toenemen . Een eunuch duidt een bediende aan . En de beer zonder keten is een overspelige vrouw, want ze liep zoals ze wilde . En het postpaard staat dicht bij degenen die erop reden in een droom . Zwakte van de merrie kan duiden op een zwak prestige ….

…Wat betreft de kleuren van de paarden, ze zijn mooi en elke kleur wordt afzonderlijk gekruist, of het nu een Arabische merrie is, een baars, of een kamer of iets anders dan dat. Dat alles wordt de term merrie genoemd en de ervaren mensen verdeelden de pijl van paarden in secties van hengst, een kamer, een paard en een paard en een paard en een paard en een paard en een paard en een paard en een paard en een paard en een paard en een paard en een kadish De betekenissen en uit de uitdrukkingen van degenen die iedereen in alles in één opzicht kruisten, omdat de naam van het paard aan hem is gegeven, wat Al-Ablaq betreft, zei Al-Kirmani, interpreterend met roem. Wie ziet dat hij rijdt op een merrie die afgestompt is, dan zal hij zijn roem onder de mensen vertolken, laat hij afhangen van wat hij van goed en kwaad heeft gezien en zal daar roem aan afmeten ….

…Wat betreft het paard, wie ziet dat hij op een merrie zit met zijn zadel en hoofdstel aan hem terwijl hij er langzaam op loopt, dan zal hij zoveel mogelijk autoriteit en eer bewijzen aan de merrie, en als de merrie dat is meer onvermurwbaar, dan is het de opluchting van hen en de vreugde die hem overkomt van autoriteit en er werd gezegd dat zwartheid sterk zal zijn, en als hij blond is, dan zijn zij het en verdriet in religie, en als het geel is, dan is het ziekte Hij overkomt hem in gezag, en als hij oogverblindend is, dan staat hij erom bekend. En wie ziet dat hij een merrie berijdt en in zijn zadel, harnas of knieën is een tekort, het is een vermindering van zijn autoriteit en eer, en wie ziet dat hij een vastgebonden paard heeft, dan treft hij enige eer en eer, en wie ziet dat hij een paard heeft vastgebonden, hij verslaat zijn vijand en wie ziet dat hij rijdt op een merrie zonder hoofdstel, er is niets goeds in religie en de wereld, en wie ziet dat de merrie rent, dit is een eer voor hem, en wie ziet dat hij van een merrie of iemand anders is gevallen en daarvan afstamt, dan wordt zijn status verlaagd en verlaagd, en zijn afkomst kan zijn als hij naar hem teruggaat dat hij zijn geld uitgeeft en wie dat ziet hij is van zijn paard afgedaald en heeft gereden. Anders dan dat, verandert het van de ene staat in de andere, en wie ziet dat hij het vlees van een paard eet, zal een goede naam hebben en een mannetje onder de mensen, en wie een gezadeld paard zonder ruiters, het zijn vrouwen die samenkomen voor een begrafenis of een bruiloft, en wie dan ook ziet dat hij een vervanger is voor een man die bekend is bij een merrie, dan bereikt deze man wat hij vraagt ​​in een kwestie van schulden Of de wereld, en als de man onbekend is, dan is hij toch een vijand…

…En wie ziet dat hij op een paard rijdt terwijl het in de lucht vliegt, of dat het paard vleugels heeft terwijl hij een vogel is, dan geeft hij aan en zei Al-Kirmani, wie zag dat hij reed op een gemaaid paard met zijn zadel en hoofdstel erop terwijl hij langzaam liep, dan zal hij autoriteit en eer treffen voor zover hij dat paard kan doen en na hem ….

…Wat betreft de paarden die tussen de rondes door rennen, het zal gieten en regenen als het Arabieren zijn zonder zadels of ruiters . En wie een groep paarden ziet met zadels zonder knieën, het zijn vrouwen die samenkomen op een begrafenis of bruiloft . Wie een aantal paarden bezit of ze graast, hij zal jurisdictie hebben over volkeren, of hij zal zegevieren in zijn gebied . En wie een paard met een zadel berijdt, hij zal eer, eer en autoriteit verwerven, want hij is van de wagens van koningen en van de wagens van Salomo, vrede zij met hem . En zijn sultan kan een vrouw zijn met wie hij trouwt of een slavin die hij koopt . Als zijn knie geen harnas heeft, zit er in al zijn gezichten niets goeds in, omdat het hoofdstel een teken is van vroomheid, religie, onfeilbaarheid en bekwaamheid, dus als het hoofdstel ervan wordt verwijderd, zal dat van zijn hand worden verwijderd. hand . En wie zijn beest ziet, zijn bevel is zwak en zijn toestand is bedorven, en zijn vrouw is verboden, en zij ligt zonder onfeilbaarheid onder hem . En wie een onbekende merrie in zijn huis ziet, als hij een zadel heeft, komt een vrouw hem binnen met een huwelijk of extra of gastvrijheid, en als deze naakt is, komt een man hem binnen met een huwelijk of iets dergelijks . Ibn Sirin zei altijd : Degene die een paard naar iemand anders brengt, hem onrecht aandoet met een paard of met een getuigenis, hij ontleende dat aan zijn naam, alsof hij hem doodt of een heerser of een dief of zo naar hem knipoogt . En rijden geeft de nagel aan en het uiterlijk en geheugen, voor het rijden op de rug . De rit van een persoon kan zichzelf aangeven, en als hij recht is en in goede staat verkeert, en als hij verzameld is of alleen is of verdwaald, dan zal hij verloren gaan en gespeeld worden, en misschien geeft zijn rit de tijd, dag en nacht aan . De reserve is aangesloten bij degene die vooruitgaat in alles wat wordt aangegeven door zijn boot, of zijn opvolger na hem, of zijn voogd en dergelijke ….

…De arrogante merrie is een gekke man die zowel in zaken als in de hitte nalatig is. Het paard sprong snel om zijn wensen te vervullen, en zijn kleed is een toename van zijn goedheid, en zijn plechtigheid is het niveau van zijn bevel . En er werd gezegd dat zijn merrie die met hem ruzie maakt het vertrek van zijn dienaar naar hem is, als hij gezag heeft, en als hij een koopman is, het vertrek van zijn partner van hem, en als het vanuit het oogpunt van het volk is, dan is hij ongehoorzaam zijn vrouw . En de ketting van het paard was de spijker van de vijand op zijn berijder, en er werd gezegd dat de zonde van het paard het nageslacht was van de man en zijn hakken, en er werd gezegd dat degene die de ridders in de lucht zag vliegen, er zouden strijd en oorlogen zijn . En het zien van een waterpaard duidt op een leugenaar en een klus die niet is geklaard . Een slavin of een vrije, eerlijke vrouw ….

…En wie ziet dat hij op een merrie rijdt en er dan van afstapt, heeft spijt van iets, en er werd gezegd dat het visioen van het wilde paard wordt geïnterpreteerd door een gekke man en de Haroon wordt geïnterpreteerd in drie aspecten van moeilijkheid in zaken en een tegenspraak met zijn metgezellen en een vermoeide vrouw die het er niet mee eens is en een overtreding in goede zaken schaadt en er werd gezegd dat het berijden van een paard leidt tot het verwerven van geld en daartegenover van boord gaan ….

Paard Het zien van een paard in een droom voorspelt dat u blij nieuws en de komst van onverwachte gasten zult horen . En het kan ook een onverwachte reis duren ….

…Ismail bin Al-Ash’ath zei: ~Degene die zag dat hij op een gewillig paard reed, geeft aan dat hij trouwt met een vrouw van goedheid, schoonheid en rijkdom, en als hij dat niet waard is, dan blijft hij op een vrouw lijken. vrouw en profiteert van haar, en als hij ziet dat iemand achter hem rijdt op een paard, dan geeft dat aan dat hij zijn zorg en zijn werk zoekt . ~…

…En als het rood wordt, is het het werk van de wereld ….

…Als hij kennis in zijn droom ziet, duidt dat op zijn bekering, want de Almachtige God zegt : ~ En het is kennis voor het uur, dus rust er niet bij .~ Kennis van een vrouw is een echtgenoot . En de kennis die wordt toegeschreven aan de ascetische wereld, als deze rood is, is het een opluchting en plezier . En als het zwart is, wordt het ervan gezien . En zwarte vlaggen duidden op algemene regen, witte vlaggen duidden op regen en rode vlaggen waren oorlog ….

…En er werd overgeleverd dat een jonge man zag dat zijn gezicht rood gekleurd was als vrouwen, alsof hij op het vrouwenverblijf zat, dus stelde hij hem voor dat hij overspel had gepleegd, en hij openbaarde het ….

…Al-Kirmani zei dat het berijden van een doof rood paard met grotere kracht wordt geïnterpreteerd, en als het een kamer is, betekent dit een vrouw van rijkdom, amusement en vreugde ….

…Wie op een paard rijdt en rent totdat het stof is opgewekt, dan verheft hij zichzelf, neemt het slechte op zich en duikt in de leugen, reikt er te veel in en wekt opruiing, omdat de activiteit in de interpretatie verward is en stof is opruiing ….

…En wie ziet dat hij zijn paard heeft verkocht, geeft aan dat zijn trots en eer zijn afgenomen en dat hij gescheiden is van zijn familie ….

Paardenkar Als je droomt dat je op een paardenkar rijdt, dan is het pech en vast werk dat al je tijd zal kosten als je het levensonderhoud van je gezin wilt behouden . Als je een paardenkar ziet, betekent dit slecht nieuws van familieleden of vrienden . Als je droomt van het besturen van een paardenkoets, zul je veel succes hebben in zakelijke en andere ambities . Als de twee geliefden samen in een paardenkoets rijden, zullen ze loyaal zijn ondanks de machinaties van de goddelozen . Als je een lichte paardenkar met één paard bestuurt, moet je een aangename rit annuleren om ongewenste bezoekers op te vangen . De ziekte zal ook jou bedreigen ….

…En wie zijn paard ziet baren, dan neemt zijn trots toe en wordt zijn levensonderhoud verworven, en misschien de geboorte van een kind van een vrouw, en als hij celibatair is, trouwt hij en krijgt hij een beroep of een huis of iets dergelijks ….

…En wie zijn paard ziet stelen, het duidt op de vernietiging van zijn gezin ….

…En wie zag dat hij op een paard reed met een wapen in zijn hand terwijl hij het op mensen droeg, dan is hij een man die mensen vraagt ​​en erop aandringt om het geschenk ….

…En wie ziet dat de zonde van zijn paard wordt afgesneden, dan is zijn uitdrukking anders dan die, en mist het die betekenis ….

…En wie ziet dat hij veel merrie of paard aanbiedt, zal worden afgeleid van zijn gebed met het verzoek van deze wereld en hopen dat hij berouw toont en terugkeert naar de woorden van de Almachtige ….

…En wie ziet dat hij op een dood paard zit, zal door verdriet worden gekweld en ervan worden gered ….

…En wie ziet dat een paard tegen hem praat, zal zich verbazen over zijn bevel ….

…En wie een paard ziet dat erop trapt en erop loopt, en als hij in een positie verkeert, zal ervan worden verwijderd, zelfs als hij geen vernedering en afkeer ontvangt ….

…En wie ziet dat een aap op zijn paard rijdt, interpreteert de corruptie van een Jood met zijn vrouw ….

…En wie ziet dat de zonde van zijn paard lang is en zijn haar in overvloed, hij zal de toename van de knechten en de knechten in die mate interpreteren ….

…En wie ziet dat de kleur van zijn gezicht felrood is, duidt op genot en opluchting ….

En wie in de lucht rode tekens ziet als pilaren, zo’n plek zal kracht en overwinning hebben ….

En wie ziet dat hij op een merrie met twee vleugels rijdt, zal een groot bezit krijgen als het van zijn familie is, anders is het een verlangen en soevereiniteit ….