Een oogstbeperking

En wie ziet dat hij een geest heeft gebonden, hij zal de vijand overwinnen .