Zijn vader kwam op de een of andere manier naar hem toe

En wie ziet dat zijn vader op de een of andere manier naar hem toe is gekomen, en als er niets in staat dat oneervol is, moge God hem dan voorzien van een voorziening waar die niet wordt geteld, als de ziener in nood is .