spijsvertering

Spijsvertering: Wie in een droom ziet dat zijn voedsel is verteerd, streeft ernaar om in zijn vak te streven, en de spijsvertering is een bewijs van zekerheid tegen angst, want de Almachtige God zegt : ( En wie goed doet terwijl hij een gelovige is, hij is niet bang van onrechtmatigheid of spijsvertering ). En de vertering van voedsel duidt op activiteit in alle dingen .