Angst

Leed Hij die in een droom ziet dat hij in nood verkeert, heeft een zonde begaan terwijl hij er spijt van heeft . En wie ziet dat zijn nood is verdwenen en hem verlost, zal berouw hebben van zijn zonde .