Implantatie

Een transplantatie is een persoon die in een droom ziet dat hij een implantaat heeft geplant, waarna zijn vrouw zwanger wordt . En het verbranden van gewassen is honger en droogte . En wie ziet dat hij streeft naar een groene boerderij, dan jaagt hij de werken van gerechtigheid en ascese na, en hij weet niet of hij van hem zal worden aangenomen of niet . En wie ziet dat hij in een land is geplant, dan heeft de gehuwde een zoon, de celibatair heeft een huwelijk, de eigenaar van de oogst heeft een toename van zijn inkomen en de sultan heeft capaciteit in zijn koninkrijk . En groen planten duidt op een lange levensduur . En droge transplantatie is indicatief voor de korte termijn . Gerechtigheid zaaien neemt het met gerechtigheid of naastenliefde, waardoor de beloning wordt verdubbeld . Misschien duidde een tarwepunt op ontbering, net zoals een tarwekop duidde op een verdubbeling van de beloning . En sensorgerst met goed . En implantatie duidt op actie . Dus wie ziet dat hij zich in een land bevindt dat geschikt is voor teelt, doet een baan waarvan hij hoopt op een goede toekomst . En wie zaait op een andere plaats dan de transplantatie, pleegt overspel . Als hij ziet dat de gewassen op een ander tijdstip worden geoogst, duidt dit op de dood in die plaats of op oorlog . En wie tussen de velden liep, liep tussen de rijen van de Mujahideen . En wie ziet dat hij een bekend zaadje heeft, dan is dat zijn werk in zijn religie of wereld . De boerderij duidt de vrouw aan omdat ik ploeg, zaai, draag en baar en borstvoeding geef tot het moment van de oogst, en de plant wordt van het land afgezien, dus zullen we haar haar kind of haar geld geven . Misschien geeft de boerderij de markt aan, zijn middelen van bestaan, en geeft de boerderij het slagveld aan, en wordt de boerderij gebruikt voor het rekruteren en oogsten met het zwaard . En misschien werd de wereld, en haar adel, aangeduid door de groep mensen, hun jong en oud, hun sjeik en hun ouderen . De boer heeft misschien elke plaats aangegeven waar hij wordt geploegd voor het hiernamaals, en de beloning en beloning worden daarin verwerkt, zoals moskeeën, dassen en dhikr-ringen .