Moge de Almachtige God ons ertegen beschermen als hij vuur ziet

En wie ziet dat hij in het vuur van de hel is, dan wordt hij bestraft voor zijn zonden die hij erop aandringt, en als hij rechtvaardig is, zal hij verhit worden of in rampspoed of gevangenschap vallen, en als hij uitgaat, zal hij zal er vanaf komen. Hij at iets van haar eten, want dat is een van de daden van de zondaar, en als een vrouw ziet dat ze het vuur is ingegaan, duidt dit op haar scheiding. Als de scheiding haar schaadt, en degene die haar ziet en geen schade van haar lijdt, dan is dat een van de zorgen en smarten van de wereld die hem zo erg kwellen als hij ontving van haar hitte en degene die haar op een aangegeven plaats zag dat er een bedrieglijke sultan of een dominante man is die noch toelaat noch verboden verboden is, en op die plaats zal er oorlog of honger zijn en hoge prijzen en goederen