Hemelse visie

Hij zag dat hij de hemel binnenging : hij zal er binnengaan, zo God de Almachtige wil, en dat is een goed nieuws voor hem over wat hij voor zichzelf deed of wat hij aanbood . Als hij ziet dat hij van de vruchten heeft geslagen, ze heeft opgegeten of aan iemand anders heeft gegeven, dan zijn de vruchten van de hemel daden van gerechtigheid en goedheid, dus hij verkrijgt gerechtigheid en goedheid in verhouding daarmee . Als hij haar sloeg en er niets van at, of zijn voedsel niet bereikte, dan zou hij kennis en goedheid in zijn religie hebben en er geen voordeel uit halen . En als hij het aan iemand anders zou geven, zou hij van zijn kennis anders dan hij profiteren . Wat betreft de kleuterscholen en gebouwen, ze zijn net zo nauwkeurig als hun uiterlijk . Wat haar vrouwen betreft, het zijn zaken van gerechtigheid naar hun schoonheid . Als hij ziet dat hij zich in het Paradijs bevond en erin woonde en hij weet niet wanneer hij het binnenkwam, zal hij nog steeds een gezegende, dierbare favoriet zijn, voor hem gemaakt in zijn zaken, het ongeluk afwenden totdat hij er voorgoed uit komt, God gewillig .