Dans

Dansen : het is een zorg en rampspoed, en dansen voor de patiënt geeft de duur van zijn ziekte aan . Er werd gezegd dat de dans van de armen zong niet duurt . De vrouw danste en raakte in een schandaal terecht . Wat betreft het dansen van iemand die in bezit is, het geeft aan dat hij slaat . Wat het dansen van de gevangene betreft, het is een bewijs van redding uit de gevangenis en zijn ontbinding uit de ketenen, vanwege het losmaken en loskomen van het lichaam van de dans . Wat het dansen van de jongen betreft, het geeft aan dat de jongen doof en stom is, en als hij iets wil, wijst hij ernaar met zijn hand en heeft hij de vorm van een dans . Wat betreft het dansen van degenen die in de zee lopen, het is slecht en geeft de ernst ervan aan . En als een persoon op anderen danst, zal degene die danst een ongeluk krijgen dat hij deelt met de danser . En wie ziet alsof hij danst in en om zijn huis, de mensen van zijn huis alleen, er is geen onbekende bij hen, dit is beter voor alle mensen .