Ondankbaarheid

Ondankbaarheid : voor twee soorten : de ontkenning van het recht en ondankbaarheid is ongeldig . Wie ziet dat het een valse ontkenning is, beveelt het goede en verbiedt het kwaad . En wie denkt dat hij werkelijk ontkent, dan zal hij niet geloven 0 omdat de Almachtige God zegt : ~ En hij ontkent onze openbaringen niet behalve de ongelovigen .~