Vuil en stof

Stof is geld, en daaruit is stof, en er werd gezegd dat iedereen die het als godslasterlijk stof zag, en er werd gezegd dat hij in oorlog financiert .