Lezers gecombineerd

En wie de lezers op een bepaalde plek ziet samenkomen, daar komen de staatseigenaren, sultans, kooplieden en geleerden samen