Hij zag een patiënt alsof hij hem bediende

Als hij een zieke ziet alsof hij het voor hem goedmaakt, dan zal hij door zijn vrijheid gezond worden en genezen .