de pest

De pest duidt op oorlog . Evenals oorlog duidt op de pest .