Tigris – Eufraat – Nijl    

Tigris : Degene die zijn water drinkt, zal de bediening krijgen als hij een van de inwoners is, en hij zal het geld van de minister krijgen . En wie zag dat hij water uit de Eufraat dronk, hij zou gezegend, heilzaam en gezegend worden . Als hij ziet dat het water van de Eufraat is opgedroogd, zal de kalief sterven of is zijn geld verloren, en kan de uitlegging op de minister van de kalief vallen . En wie uit de Nijl dronk, hij zou evenveel goud krijgen als hij dronk . En wie ziet dat het water van de vallei het onderdompelt zonder erin te verdrinken, zal worden gekweld door overweldigende duisternis . En als hij uit hem kwam, ontsnapte hij aan het verdriet, en als hij een persoon zag alsof het rivierwater hem of iets van zijn dieren of zijn bezittingen rukte of hij nam het, dan is het schadelijk en een verlies voor hem. Als hij ziet alsof hij zijn huis een heldere rivier van water binnenstroomt, wijst hij naar links en geld, en er werd gezegd dat dit voor de rijke is, een reden voor hem en een voordeel voor de mensen van de huis . Als hij een rivier uit zijn huis ziet stromen en de mensen eruit drinken, dan geeft dat, als hij rijk of eerbaar is, het goede aan en profiteert ervan voor de mensen van het land die hij eert en besteedt, en zijn huis komt naar veel mensen die het nodig hebben en voordeel van hem krijgen, en als de visionair arm is, zet hij zijn vrouw, zoon of iemand uit zijn huis vanwege hoererij of een lelijke daad . Als hij helder water naar zijn huis ziet stromen, wijst hij naar links en geld .