Schrijven

Schrijven : oorspronkelijk een truc, de schrijver is een hustler . Als hij ziet dat zijn handschrift slecht is, heeft hij berouw en laat hij mensen trucs achter . En bekeer u . Wie ziet dat hij het gezicht van een krant leest, zal een erfenis erven . Als hij haar voorleest, dan is er een schuld bij hem, want de Almachtige God zegt : ~ Reciteer uw Schrift, het is vandaag genoeg voor u .~ Als hij ziet dat hij een boek leest en vaardig is in het lezen, volgt hij een voogdijschap als hij er geschikt voor is, of doet hij zaken als hij een handelaar is, net zo goed als hij het beheerst . Als hij ziet dat hij de kuttab van zichzelf leest, bekeert hij zich tot God van zijn zonden, want de Almachtige zei: ~En schrijf voor ons in deze wereld een goed en in het hiernamaals .~ En wie ziet alsof er een cheque op is geschreven, krijgt de opdracht cupping uit te voeren . Als er een boek over hem geschreven is en hij weet niet wat er in het boek staat, dan heeft God hem een ​​verplichting opgelegd terwijl hij het verwaarloost, want de Almachtige God zegt : ~En wij hebben erover geschreven .~ Als hij ziet dat hij een boek over hem schrijft, als hij de schrijver kent, dan zal hij hem bedriegen, misleiden en hem verleiden over zijn religie, want de Almachtige God zegt : ‘Er staat op hem geschreven dat hij het is. die voor hem zorgden . ~