De slager

De slager is in een droom een ​​man die mensen zal omkomen als hij kleding verontreinigt en een mes in zijn hand heeft, maar als hij rein is, duidt dit op een lang leven . Als de conditie van de slager goed is, duidt dit op een goede uitkomst . Als de slager een man is, dan is hij de engel des doods .