Poot van hout of metaal

En wie ziet dat zijn been van hout of metaal is, dan is hij verzwakt van het zoeken naar zijn levensonderhoud en het zoeken naar zijn levensonderhoud, zelfs als hij een slaaf of een beest heeft dat van hem is weggegaan of zijn dood, en wat de twee mannen betreft, zij zijn de ouders, zijn kameel, of wat een persoon voortbrengt in zijn plaats van levensonderhoud of dieren met zich meedraagt ​​en hem rijkdom of reizen bevat en wat hij daarin zag van Zain of Shin was zijn interpretatie in hen .