Isolatie

Ontslag Ontslag in een droom, scheiding van de vrouw of overgang van het ene beroep naar het andere . En er werd gezegd : isolatie is een verbond, net zoals een verbond isolatie is, en isolatie een mandaat is . En wie ziet dat hij in zijn plaats van een voogd wordt verwijderd, is een sjeik, dan wordt zijn zaak versterkt, en dat de voogd in zijn plaats een jonge man is die tijdens zijn mandaat door sommige van zijn vijanden is gehaat .