Het leger

Het leger, als er in een droom een ​​profeet, koning of geleerde bij het leger is, dan is dat een steun voor de monotheïsten . En wie ziet dat een leger naar een stad komt, zal de regen naar hen toe komen . En er werd gezegd : soldaten steunen de gelovigen en nemen wraak op onderdrukkers . Zie ook de soldaat .