de pen

De pen is in een droom de kennis en het bevel, en het verbod en de beschermer . Als een schrijver ziet dat hij een pen of krant in de hand heeft, is hij veilig voor armoede . Ten dienste van een koning . En de pen beoordeelde alles . Er werd gezegd : de pen is een geboren schrijver . En wie ziet dat hij een pen heeft geraakt, hij zal een vlag slaan, en als hij ermee schrijft, zal die pen de betekenis hebben van de wetenschappen die ermee zijn geschreven . En de pen is een staat . En wie in zijn hand een pen met een pen naast zich ziet, dan is hij een broer om hem te ontmoeten, en als zijn moeder zwanger is, plaatst ze een broer . De pennen zijn een garantie voor wie het heeft gezien . En wie een pen in zijn hand ziet en deze van autoriteit afneemt, zal hem een ​​lift en een effectief bevel krijgen . En de pen met de inktpot werd als een mannetje geboren . En de pen wijst op een eed die gezworen moet worden door een ieder die het met zijn hand heeft gezien, omdat de Almachtige God zegt : ( N, en de pen en wat ze bedenken ). Als de schrijver denkt dat er een ongeluk met zijn pen is gebeurd, dan ligt zijn interpretatie in zijn leven en zijn vak . En de stukken hebben misschien naar het spoor en de vingers van zijn stieren gewezen . En de pen duidt op vrijgevigheid en vrijgevigheid, of op de overwinning van vijanden . En het visioen van de pen van kracht in een droom duidt op een eed om te zweren . Misschien duidde zijn visie op wetenschap, natuurbehoud en eerbiedwaardige industrie, en misschien op een lang leven en levensonderhoud .