de moord

Moord Wie ziet dat hij zelfmoord pleegt, bekeert zich oprecht . En wie ziet dat hij een persoon doodt, begaat een ernstige zonde, en de gedode zal het goede lijden . Maar slachting is verkeerd . En als hij ziet dat hij een ziel heeft gedood, dan zal hij gered worden van benauwdheid, want de Almachtige God zegt : (En jij hebt een ziel gedood, wij zullen je redden van verdriet ). En als de knecht ziet dat zijn meester hem heeft gedood, dan zal hij hem vrijlaten . En wie ziet dat hij werd vermoord en niet weet wie hem heeft vermoord, dan is hij een persoon die de sharia negeert . Wie opzettelijk een ziel doodt, is ongehoorzaam . En wie bekent dat hij een ziel heeft gedood, hij zal voogdij krijgen, omdat de Almachtige God zei : (Hij zei : Heer, ik heb een ziel van hen gedood, dus ik vrees dat ze zullen worden gedood ). En er werd gezegd : wie zag dat hij werd vermoord, heeft het gebed ontkend of verwaarloosd . En wie zag dat hij zijn zoon had vermoord, zou in zijn levensonderhoud voorzien . Wie zag dat hij werd gedood voor de zaak van God, duidt op winst, handel en de vervulling van de belofte . Zie ook Slachten .