Zaaien

Zaaien is in een droom als het voor iets is dat niet kan worden gezaaid, of op een locatie die niet geschikt is, indicatief voor extravagantie . Misschien duidt seeding op capaciteit voor levensonderhoud, kennis en kennis van de grote industrie . Misschien duidde het zaaien op de omgang met slechte mensen . En zaadjes in de grond zaaien duidt de jongen aan . En wie ziet alsof hij een zaadje heeft gezaaid en opgehangen, dan zal hij geëerd worden, en als hij niet hangt, zal hij door hen worden geslagen .