het licht

Het licht : na de duisternis, voor degenen die het aan het publiek hebben gezien, als ze in beproeving of verwarring waren, zullen ze worden geleid, en oproer zal hen baren, en als ze een onrecht hebben dat van hen zal verdwijnen, en als ze een bochel hebben, verheug je dan namens hen, drink en bevrucht . Het duidt de ongelovige aan tot de islam, de zondaar tot berouw, de armen tot de rijken, het celibatair boven de vrouw, en de zwangere vrouw om een ​​jongen te baren, tenzij hij opgesloten was in haar tent, of hem in haar kleding had gezet, of stopte hem in haar zak, en hij baarde haar een prachtig gesluierd slavin . Wat dag en nacht betreft, het zijn twee machten die elkaar zoeken . En de nacht is een ongelovige, en de dag is een moslim, omdat het in duisternis gaat, en de Almachtige God drukte in zijn boek uit over ongeloof met duisternis, en over zijn religie met licht, en zij kunnen de twee tegenstanders en de twee cohorten aangeven. , en misschien duidt de nacht op rust, en duidt de dag op vermoeidheid en zwendel . Misschien duidde de nacht op een huwelijk, en de dag duidde op echtscheiding, en misschien duidde de nacht op depressie en de vakantie van ambachtslieden en reizigers, en duidde de dag op de hypocrisie van markten en prijzen, en misschien duidde de nacht op gevangenschap omdat het handelen met zijn duisternis verhindert, en de dag duidt op de lamp, redding en redding, en misschien duidt de nacht op de zee, en duidt de dag op de gerechtigheid .