Zenuw en aders

Wat betreft de zenuw en de aderen, het is de auteur van zijn zaak en de rest van zijn huishouden en zijn afstamming en zijn clan, en wie ziet dat daarin iets siert of schande, dan is zijn interpretatie daarin .