Prediker en de zenuw

Abu Saeed, de predikant, zei dat de zenuw en de aderen van de rest van het dier een zaak zijn waarvoor er voordeel is, en er werd gezegd dat het doorsnijden van de aderen een boete is .