Onder een volk van de doden

En wie denkt dat hij onder een volk van de doden is, dan is hij onder het volk van huichelaars, en beveelt hun goed te doen, zodat ze zijn gebod niet opvolgen, de Almachtige God zei : ~ Gij hoort de doden niet .~