Armband

Armband Als een man een armband in zijn hand ziet, zit deze strak . Als de armband van goud of zilver is, dan is hij een man die geschikt is om goede daden na te streven . En wie een gouden armband in zijn hand ziet, zijn hand zal worden gekoesterd . En als een engel de muur van de handen van zijn kudde ziet, dan is hij vriendelijk voor hen en past hij zich aan in hun behandeling, en zullen ze gewin en zegen ontvangen . Als de hand van de sultan gesloten is, wordt deze op zijn hand geopend met de vermelding van een testament . De armband zal een mannetje of bediende baren . Een armband voor vrouwen is een zegen en een plezier . En wie een zilveren armband ziet, zijn geld zal toenemen . De armband is voor mannen die hem dragen, en is een versiering voor vrouwen . Als de armband om de doden hangt, zijn ze in de hemel . De armband is een vrouw voor een vrijgezel . En er werd gezegd : Zilveren armbanden zijn religie en vroomheid voor degenen die ze in een droom dragen, omdat ze tot de juwelen van de mensen van het paradijs behoren . En als de armbanden van been of ivoor waren, dan kan dit duiden op slavenvrouwen en vrije mannen . En de armbanden kunnen verdriet en wanhoop aangeven . En de armband kan aangeven wat er in het land gebeurt of het binnenkomt of verlaat .