De visie van de uitverkorene, moge God hem zegenen en hem vrede schenken

En wie de uitverkorene ziet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, hij zal verlichting krijgen na benauwdheid en zijn schuld afbetalen, en als hij gevangen zit of gebonden is, redt hij hem uit zijn gevangenschap en ketenen en is hij veilig van zijn angst, en als hij in nood en droogte verkeert en er genade en goedheid op hem rust, maar als hij rijk is, dan neemt hij toe, zei Abu Huraira. Moge God tevreden met hem zijn, ik hoorde de Boodschapper van God, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, zeggen : Wie mij in een droom zag, heeft mij werkelijk gezien, de duivel imiteert mij niet, en er werd gezegd dat zijn visioen , vrede zij met hem, duidt het geluk van de straf aan, en er werd gezegd dat hij verslagen was en over zijn vijanden triomfeerde, en als hij ziek was, genas de Almachtige God .