Sikkel visie

Wat de sikkel betreft, het is een hulpmiddel waarmee geld en een goed levensonderhoud worden verkregen .