De prediking van het kwaad van Hare Majesteit

Wie denkt dat zijn kwaad van het kwaad aangeeft dat de Almachtige God boos op hem is, laat hem God vrezen en zijn daden verbeteren .