Gods visie op Jaafar al-Sadiq

Jaafar Al-Sadiq, moge God tevreden met hem zijn, zei : Het visioen van de Almachtige God in een droom brengt zeven aspecten over van het bereiken van genade in deze wereld, troost in het Hiernamaals, veiligheid en troost, licht en leiding, kracht voor religie , vergeving en toegang tot het Paradijs met zijn vrijgevigheid, en gerechtigheid verschijnt en overwint de duisternis in die landen. Hij wordt geëerd en gezien als een blik van genade .