Sterren bezitten

Wie ziet dat hij de sterren bezit, dan bezit hij de eer van mensen en bevat hun hart .