Vul een graf

En wie zag dat hij een graf begroef, zijn leven zou worden verlengd en zijn gezondheid zou duren .