Tigris visie

Er werd gezegd dat het visioen van de Tigris zou worden geïnterpreteerd door de kalief .