Hij vastte een aaneengesloten jaar

En wie ziet dat hij een aaneengesloten jaar heeft gevast, moet zich bekeren of de hadj verrichten .