Zijn boom is vruchtbaar en heeft geen bladeren

En wie ziet dat hij een vruchtbare boom heeft en geen papier, dan is hij van slechte manieren, en als hij bladeren heeft en geen vruchten, dan is hij van goede manieren, maar mist hij religie, en als het een religie is, is van weinig vroomheid .