Kirmani en stof

Al-Kirmani zei: ~Wie ziet dat hij zijn hand schudt van stof, dan zal hij arm zijn en berouw krijgen, en hij zei:~ Als het stof ergens bij rust, dan is het voor geld . ~