King gaf hem een ​​decreet

En wie een koning ziet die hem een ​​decreet geeft, geeft aan dat hij een mandaat van hem zal krijgen .