Abu Saeed de prediker en herten

Abu Saeed, de predikant, zei dat de gazelle een mooie Arabische slavin is, wie het ook ziet alsof hij op een hert heeft gejaagd dat zijn dienstmaagd beraamt of een vrouw bedriegt en met haar trouwt .