Expressionisten en aanbidding

En sommigen van de uitleggers zeiden dat hij die zag dat hij liefhad en daar geduld mee had uit vrees voor de Almachtige God of in staat was hem te vergeven en hem vergiffenis te schenken, zal sterven als een martelaar omdat hij, vrede zij met hem, zei : Wie sterft verliefd zal sterven als een martelaar .