De lucht schudt

En de vibratie van dingen gaat over op zijn gezichten, en wie ziet dat de lucht huivert, duidt op corruptie, onrechtvaardigheid en strijd op die plek .